Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Jak można nie podlegać prawu kanonicznemu, a jednocześnie powoływać się na stosowne kanony KK?

dodano: 15.05.2018, 9:05
akcje wątku: drzewko

Autor: Paweł ("Waldi")

(1 Kor 13)

   O Panu Jezusie i Jego nauczaniu, możemy usłyszeć od wielu osób i różnych grup, działających we współczesnym świecie.

Aby nie pogubić się w czasach zamętu i kryzysu wiary, wiedzę o Bogu i Jego przykazaniach potrzebną do duchowego rozwoju, warto czerpać z pewnego źródła, jakim jest Kościół Katolicki.

Z punktu widzenia Jego władz czytamy, że Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, które zalicza się do instytucji powołujących się na KK, jest: 

"organizacją prywatną, założoną przez osoby świeckie, nie powiązaną instytucjonalnie z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie przedstawiło swego statutu do aprobaty władzy kościelnej, dlatego nie może być traktowane jako uznane przez Kościół stowarzyszenie wiernych (kan. 299 § 3)." (Komunikat Kurii Krakowskiej Nr 507/2008)


Moje wątpliwości co do owej organizacji, budzą również informacje umieszczone na stronie samego Stowarzyszenia:


..."Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi stanowi podmiot natury mieszanej tj. z punktu widzenia prawa państwowego jest osobą prawną o celach niezarobkowych (tzw. non profit), działającą w oparciu o prawo cywilne; a z punktu widzenia prawa kanonicznego stanowi stowarzyszenie prywatne wiernych, nie posiadające kościelnej osobowości prawnej i nie podlegające prawu kanonicznemu, gdy chodzi o jakąkolwiek formę aprobaty czy zatwierdzenia przez władze kościelne.
W rzeczywistości stowarzyszenie powstało w wyniku wolnej umowy pomiędzy wiernymi (kanon 299 § 1), na mocy ich prawa do zakładania i wolnego kierowania stowarzyszeniami dla celów miłości lub pobożności lub dla ożywiania chrześcijańskiego powołania w świecie (kanon 215); aby napełniać i doskonalić porządek doczesny duchem ewangelicznym (kanon 225 § 2); ożywiać duchem chrześcijańskim doczesny porządek (kanon 298 § 1); i w końcu pracować, ażeby Boże przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie (kanon 225 § 1).W związku z tym, Stowarzyszenie nie występowało o uznanie kanoniczne do żadnych władz kościelnych (kanon 299 § 3) ani nie starało się o uzyskanie kościelnej osobowości prawnej (kanony 310 i 322)."...

Czy może mi ktoś to wytłumaczyć, dlaczego Stowarzyszenie chcące działać w zgodzie z KK, nie ubiega się o aprobatę władzy kościelnej?

http://www.piotrskarga.pl/o-nas,10223,1.html

 • Re: Jak można nie podlegać prawu kanonicznemu, a jednocześnie powoływać się na stosowne kanony KK?|enrque111 15.05.2018, 15:11
  Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi działa w zgodzie z KK, chociaż nie ubiega się o zgodę "kompetentnej władzy kościelnej", ponieważ kanon 299 kpk na to zezwala (" Na podstawie zawartej między sobą prywatnej umowy, wierni mogą zakładać stowarzyszenia dla osiągnięcia celów, o których w kan. 298, § 1"). Nie ubiega się o aprobatę władzy kościelnej gdyż taką musi mieć nie stowarzyszenie prywatne (którym jest SKC im. Piotra Skargi) lecz stowarzyszenia publiczne, które są erygowane przez kompetentną władzę kościelną (kan. 301).

  Natomiast czym innym jest działalność (nie zgoda na ich powstanie) stowarzyszeń prywatnych - musi być ona zgodna z prawem Kk, który jest dla katolików obligatoryjny.
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: Jak można nie podlegać prawu kanonicznemu, a jednocześnie powoływać się na stosowne kanony KK?|Paweł ("Waldi") 15.05.2018, 22:11

  Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi działa w zgodzie z KK, chociaż nie ubiega się o zgodę "kompetentnej władzy kościelnej", ponieważ kanon 299 kpk na to zezwala (" Na podstawie zawartej między sobą prywatnej umowy, wierni mogą zakładać stowarzyszenia dla osiągnięcia celów, o których w kan. 298, § 1"). Nie ubiega ...


  Stowarzyszenie prywatne, a nie publiczne,
  które jednak zajmuje się działalnością publiczną związaną z nauczaniem KK...

  Wybacz, ale nic mi to nie wyjaśnia czemu Stowarzyszeniu nie zależy na uznaniu ze strony władz Kościoła.
  (1 Kor 13)
  Odpowiedz
 • Re: Jak można nie podlegać prawu kanonicznemu, a jednocześnie powoływać się na stosowne kanony KK?|Paweł ("Waldi") 16.05.2018, 0:34

  Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi działa w zgodzie z KK, chociaż nie ubiega się o zgodę "kompetentnej władzy kościelnej", ponieważ kanon 299 kpk na to zezwala (" Na podstawie zawartej między sobą prywatnej umowy, wierni mogą zakładać stowarzyszenia dla osiągnięcia celów, o których w kan. 298, § 1"). Nie ubiega ...


  Pozostaje również do wynaśnienia kwestia: kto, jeśli nie "kompetentna władza kościelna" miałby potwierdzić działalność takiej organizacji jako zgodne z prawem kanonicznym, skoro w obecnej sytuacji nie może być uznane przez Kościół jako stowarzyszenie wiernych?
  (1 Kor 13)
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook