Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Herezja EKUMENIZMu

dodano: 15.04.2018, 21:15
akcje wątku: drzewko

Dlaczego Kościół Katolicki tak ostro potępił rodzący się w u progu XX wieku ekumenizm, określając go jako grzech podkopujący same fundamenty objawionej Prawdy? Dlaczego ekumenizm jest tak wielkim złem, niepojętą obrazą Boga - skoro lansowany jest dziś powszechnie przez najwyższych dostojników Kościoła?

https://image-media.gloria.tv/placidus/b/ig/omnotkw69iiwbeh998hcl84wxbeh998hcl84x.jpg

Wiara Katolicka odrzuca wszystkie błędy innych religii, zwłaszcza błąd wolności religijnej, podkopujący całą obiektywną prawdę w celu zaprowadzenia religii człowieka.
Bóg mógł przekazać prawdę o Sobie w tylko jednej prawdziwej religii nadprzyrodzonej, a
wszystkie inne są wierzeniami wymyślonymi przez ludzi, wiarą w wielkie Nic!
...

Jest więc ekumenizm - jak naucza Kościół katolicki w encyklice Piusa XI - nawet nie herezją
ale całkowitym odstępstwem od prawdziwej Wiary, źródłem wszelkiej oziębłości i
obojętności religijnej a w konsekwencji drogą w otchłanie ateizmu.

https://gloria.tv/article/qxXQ1BjG2NZm38qoU2v6skCdV

 • Re: Herezja EKUMENIZMu|enrque111 15.04.2018, 21:29
  Stan wiary, opublikowany w: "Crying in the Wilderness Newsletter" pt: Dzięki ekumenizmowi:

  - mamy sprotestantyzowaną liturgię.
  - mamy sprotestantyzowane sakramenty.
  - mamy coraz więcej katolików porzucających Wiarę i przechodzących na protestantyzm.
  - mamy zastraszający spadek nawróceń.
  - mamy Komunię rozdawaną na rękę i Komunię rozdawaną przez świeckich - obydwie rzeczy uważane za świętokradztwo i całkowicie nie do pomyślenia jeszcze dwadzieścia pięć lat temu.
  - mamy naszych hierarchów, odprawiających "modlitewne nabożeństwa" z wszelkiego rodzaju religiami niekatolickimi, chrzczących i kanonizujących w ten sposób dominującą herezję, że każda religia jest tak samo dobra, jak inna, czym wywołują zgorszenie i osłupienie wśród wiernych.
  - mamy rozwodnienie istotnych dogmatów katolickich, niezbędnych do zbawienia.
  - całe pojecie "Kościoła Walczącego" zostało praktycznie zatarte, mamy ruch charyzmatyczny w Kościele, mający swe korzenie w protestantyzmie i spirytyzmie i uważany zawsze za niezgodny z katolicyzmem.
  - mamy protestanckich pastorów i żydowskich rabinów, wykładających na naszych, niegdyś katolickich katedrach i uniwersytetach.
  - coraz powszechniej przestaje się oddawać cześć naszej Błogosławionej Matce.
  - zanika oddawanie czci naszym Świętym.
  - do Różańca i wielu pobożnych praktyk katolickich przypięto fałszywą etykietę "staromodnych" - wyraźna sztuczka szatana, by trzymać nas z daleka od wielkich łask Bożych, płynących z tych praktyk.
  - nasz Kościół Święty stał się sprotestantyzowany i zeświedczony, co nie przeszkadza protestantom "protestować", jak zawsze, a świeckim być bardziej świeckimi niż kiedykolwiek.
  - wiele pięknych figur w naszych kościołach zostało usuniętych. mamy wielki
  - kryzys Wiary wśród naszych kapłanów i laikatu.
  - mamy ducha Drugiego Soboru Watykańskiego, złego i zwodniczego ducha, używanego, aby przewrócić Kościół Katolicki "do góry nogami".
  - mamy porozumienie Watykan - Moskwa, zawarte w 1962 roku, aby zapewnić udział obserwatorów z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w II Soborze Watykańskim; zawarto między Rzymem a Moskwą porozumienie, że na Soborze nie będzie "żadnego wyraźnego potępienia komunizmu" (Ta polityka "żadnego wyraźnego potępiania komunizmu" obowiązuje do dziś). Porównajmy to z okresem rządów Piusa XII, kiedy to każdy katolik, który choćby tylko głosował za komunizmem w wyborach, był ekskomunikowany.
  -Rzymsko-katolicki ołtarz zastąpiliśmy protestanckim stołem.
  - nie mamy już modlitw ofertorium, podkreślających ofiarniczą naturę Mszy, ale nowe ekumeniczne modlitwy ofertorium tak sformułowane, żeby nie "urazić" nie-katolików i podobne do żydowskiego błogosławieństwa stołu.
  - usunęliśmy balaski przy ołtarzach, czyli Stół Pański - przyjmujemy dziś Komunię Świętą stojąc.
  - nastąpiła zmiana w rozumieniu Tajemnicy Wiary, jako że w Starej Liturgii Tajemnica Wiary, jasno odnosiła się do Przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Naszego Pana. Natomiast w Nowej Liturgii " Tajemnica Wiary" głoszona jest, jako "Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci". Ta nowa doktryna nie jest tym samym co Przeistoczenie i została wprowadzona po to, by mogli ją zaakceptować protestanci (nowa liturgia zawiera w istocie pięć (!) tajemnic Wiary
  - czyż można się dziwić, że panuje dziś wielki doktrynalny zamęt ?.
  - w wielu naszych kościołach tabernakulum zostało zdjęte z głównego ołtarza i umieszczone z boku (czyżby dawano nam w ten sposób do zrozumienia, że Najświętszy Sakrament jest tylko czymśubocznym w naszej Wierze?).
  - mamy drastyczny spadek w przystępowaniu do Sakramentu Pokuty, a zamiast ustnej spowiedzi przy konfesjonale - spotkania twarzą w twarz w Salach Pojednania.
  - wnętrza naszych kościołów przestały budzić szacunek i bojaźń, co było czymś uderzającym przed II Soborem Watykańskim.
  - Kościół dokonuje samozniszczenia.
  - Kościół Katolicki postawiony został na tym samym poziomie, co każda fałszywa religia istniejąca na ziemi.
  - dogmat, iż Poza Kościołem nie ma Zbawienia, jest nie tylko ignorowany, lecz niekiedy gwałtownie zwalczany przez "katolickich" księży i teologów.
  - zrobiliśmy olbrzymi krok w kierunku Jednego Kościoła Światowego.
  - zrobiliśmy olbrzymi krok w kierunku Jednego Rządu Światowego.
  -mamy wdzierający się do Kościoła demoniczny Ruch New Age, który głosi absurdalną naukę, że "Jezus nie wiedział, iż jest Bogiem do czasu, kiedy ochrzczony został przez Jana Chrzciciela i otrzymał Świadomość Chrystusa".
  - mamy zebrania modlitewne z hinduistami, buddystami, żydami i muzułmanami, którzy wszyscy zaprzeczają Boskości Pana Naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa.
  - mamy humanistyczną "religię rozumu", sączoną do naszej Wiary i znajdującą swój wyraz w pożałowania godnych kazaniach i pozbawionych ducha katechizmach.
  - coraz częściej odrzucane są nauki katolickie w dziedzinie wiary i moralności (jeśli pluralizm dobry jest poza Kościołem, to dlaczego nie miały być dobry wewnątrz Kościoła?).
  - nie kładzie się już nacisku na Społeczne Panowanie Jezusa Chrystusa, które oznacza, że wszystkie rządy i wszelkie władze w ostatecznej instancji czerpią władzę i jurysdykcję od Chrystusa i dlatego odpowiadają przed Nim i Jego Boskim Prawem.
  - podważona została wspaniała hierarchiczna struktura Kościoła. prawie zanikły niedzielne kazania broniące Prawdy Katolickiej przed heretyckimi zboczeniami.
  - praktycznie wszystkie herezje, które kiedykolwiek istniały, znajdziemy w łonie samego Kościoła.
  - możemy zapytać samych siebie, w jaki sposób Nasz Kościół kiedykolwiek potępi nowe błędy, skoro tak brata się ze starymi błędami?
  - mamy sytuację "nowych szat cesarza" kiedy oszukańczy krawcy ubrali Kościół w strój ekumenizmu i nie można znaleźć hierarchów, którzy przyznaliby, że "Kościół jest nagi".
  - wiernych, którzy słusznie kryty kuj ą katastrofalne skutki współczesnego ekumenizmu nazywa się "dysydentami" i "buntownikami" lub zarzuca się; im "nieposłuszeństwo" i " brak szacunku ".
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: Herezja EKUMENIZMu|[email protected] 15.04.2018, 21:36

  Stan wiary, opublikowany w: "Crying in the Wilderness Newsletter" pt: Dzięki ekumenizmowi:

  - mamy sprotestantyzowaną liturgię.
  - mamy sprotestantyzowane sakramenty.
  - mamy coraz więcej katolików porzucających Wiarę i przechodzących na protestantyzm.
  - mamy zastraszający spadek nawróceń.
  - mamy Komunię rozdawaną na rękę i Komunię rozdawaną przez świeckich - obydwie rzeczy uważane za świętokradztwo i całkowicie nie ...


  Czyli zgodnie z masońskimi założeniami i planami mamy uniwersalistyczną religię masońską głoszącą ekumenizm, ekologię oraz "prawa człowieka".
  Odpowiedz
 • Re: Herezja EKUMENIZMu|[email protected] 16.04.2018, 0:34
  Herezja Ekumenizmu: NOWY KOŚCIÓŁ (wg. wizji Bł. A.K. Emmerich)

  Widziała narodziny tego, co nazywa "mrocznym Kościołem" oraz "czarnym fałszerstwem Kościoła". Słowo "fafszerski" przywodzi na myśl coś więcej niż pojęcie fałszu. Zawsze istniały fałszywe Kościoły i fałszywe formy kultu. "Fałszerski" sugeruje zamiar podawania się za autentyk, oryginał oraz intencję imitowania rzeczy prawdziwej.
  Czy siostra Emmerich przeczuwała powstanie współczesnego, "mrocznego Kościoła"?
  Dalej następuje opis dzisiejszych czasów w Kościele.

  https://gloria.tv/video/84amTnVgo12qBXUAAfgRttwU3
  Odpowiedz
 • Re: Herezja EKUMENIZMu|Piano 16.04.2018, 10:48
  Na watykańskim filmiku Dzieciątko zamiast Krzyża - a mamy przecież chlubić się Krzyżem,

  no ale poganie nie znieśli by Jego obecności, więc Franek ustąpił i dał "do towarzystwa" figurkę Dzieciątka,

  PROSTE RÓWNANIE W DÓŁ
  Odpowiedz
 • Re: Herezja EKUMENIZMu|[email protected] 16.04.2018, 21:28

  Na watykańskim filmiku Dzieciątko zamiast Krzyża - a mamy przecież chlubić się Krzyżem,

  no ale poganie nie znieśli by Jego obecności, więc Franek ustąpił i dał "do towarzystwa" figurkę Dzieciątka,

  PROSTE RÓWNANIE W DÓŁ


  Tak. Symbolem chrześcijaństwa zawsze był i jest Krzyż.
  Franciszek nieraz chował swój papieski krzyż za pazuchę; niby to sam mu się tam wsunął; tylko że zawsze miało to miejsce na spotkaniu z żydami lub muzułmanami.
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook