Otwarte forum dyskusyjne Frondy

"Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych. Mistyka objawień Matki Bożej w Fatimie, cz. II. Dzieci fatimskie. Objawienia w Pontevedra i Tuy" - cd. o Fatimie (31)

dodano: 13.09.2018, 23:50
akcje wątku: drzewko

"Rozważanie  

Jest bardzo interesujące, że trzecim istotnym aspektem tego nabożeństwa jest to, co nazywamy modlitwą myślną. Poniżej dowiemy się, jak s. Łucja rozumiała praktykowanie tego - najważniejszego po przyjmowaniu sakramentów - nabożeństwa. Dzięki niemu zaczynamy owocnie rozmyślać nad tajemnicami naszej wiary, analizować je, rozumieć powody i istotne okoliczności z nimi związane. To sprawia, że nasza modlitwa jest bardziej inteligentna - w tym sensie, że "czytamy we wnętrzu" słów (łac. intellegere 'rozumieć, poznawać' od inter 'między, w' i legere 'czytać'), wnikając w świętą rzeczywistość, którą one reprezentują. Zdaniem wszystkich mistrzów życia duchowego, nikt nie może zbliżyć się do Boga bez praktykowania tej formy modlitwy. Jeśli dziecko mówi do swoich rodziców jedynie za pomocą wyuczonych na pamięć zwrotów, bez jakiejkolwiek refleksji, to trudno mówić o dziecięcej miłości czy nawet zażyłości. Zewnętrzna forma nabożeństwa do Niepokalanego Serca jest - zgodnie ze słowami Maryi - bardzo "skromna", jednakże musi zawierać kontemplacyjny element modlitwy, który często jest zaniedbywany nawet przez pobożnych katolików. Niepokalana ukazuje się jako Matka, która poucza swoje dzieci, jak się mają modlić, wskazując te modlitwy, które są najważniejsze dla rozwoju duchowego i pełnej jedności z Panem Bogiem.

   Równie godnym uwagi jest sposób, w jaki Matka Boża odnosi się do długości modlitwy kontemplacyjnej, prosząc o piętnaście minut. Wyjaśnia, że powodem wskazania właśnie takiego czasu jest uhonorowanie piętnastu tajemnic różańca. Ponieważ Matka Boża przewidziała nieuchronnie zbliżający się kryzys światowy, w skrytości w Fatimie dała nam lekarstwo na wiele lat naprzód - potwierdziła, że nabożeństwo różańca składa się z rozważania ani mniej, ani więcej, tylko właśnie piętnastu tajemnic.

   Można też domniemywać, że Matka Boża chciała w ten sposób uczynić tę dość wymagającą modlitwę łatwiejszą do przyjęcia dla tych wiernych, których jej długość mogłaby zniechęcić. Powinniśmy zadać sobie pytanie, co robimy w ciągu piętnastu minut życia? Bylibyśmy zaskoczeni, zdając sobie sprawę z liczby tych wielu powtarzanych każdego dnia zajęć: czas potrzebny na wstawanie z łóżka, umycie się i ubranie, zjedzenie śniadania lub wypicie porannej kawy, przerwa między lekcjami... Łatwo zdalibyśmy sobie sprawę, że każda z tych czynności zajmuje około jednej czwartej godziny. Na poziomie duchowym - średni czas trwania kazania czy katechezy dla dorosłych, dziękczynienie po Komunii świętej, recytacji laudesów, nieszporów czy komplety także wynosi mniej więcej piętnaście minut. Być może Matka Boża pragnie w ten sposób zachęcić nas do lepszego wykorzystania każdego kwadransa w ciągu całego dnia? Dlaczego by nie ożywić każdej minuty duchem zadośćuczynienia i pocieszenia? Dlaczego nie wypełnić tych krótkich odcinków czasu rozważaniem którejś z tajemnic różańca, dotyczącej życia Pana Jezusa i Matki Bożej? Pierwszy kwadrans dnia możemy ofiarować jako pocieszenie Niepokalanego Serca Maryi, z kolei w modlitwie wieczornej możemy jednoczyć się z tą samą intencją, w jakiej Święta Rodzina w Nazarecie wznosiła modlitwy na zakończenie całego dnia.

   Cokolwiek Matka Boża miała na myśli, gdy mówiła o tych piętnastu minutach, jest pewne, że ten krótki odcinek czasu ma ogromne znaczenie w naszym codziennym harmonogramie. Podobnie też trwające kwadrans rozmyślanie jest istotne  dla naszego życia duchowego, żeby oświecić każdy dzień światłem płynącym z tego, co danego dnia stanowi przedmiot naszej kontemplacji. Innymi słowy, piętnastominutowe rozważanie posiada pochodzącą z nieba siłę do uświęcenia całego dnia i przypominania nam o obecności i opiece Pana Jezusa i Jego Matki".

 "O słodkie Niepokalane Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!"

 (ulubiony akt strzelisty Hiacynty)

 Odcinek 31; cdn.

Ks. Karol Stehlin, Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych, Mistyka objawień Matki Bożej w Fatimie, cz. II. Dzieci fatimskie. Objawienia w Pontevedra i Tuy, Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji, MI, Wydawnictwo Te Deum, Warszawa 2018 (TEL. 22 615 28 60, E-MAIL: [email protected]), s. 77-79.

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook