Otwarte forum dyskusyjne Frondy

"Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych. Mistyka objawień Matki Bożej w Fatimie, cz. II. Dzieci fatimskie. Objawienia w Pontevedra i Tuy" - cd. o Fatimie (30)

dodano: 12.09.2018, 23:45
akcje wątku: drzewko

Spowiedź w duchu wynagrodzenia  

Kolejnym elementem nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi jest sakrament pokuty, do którego powinniśmy przystępować w tym samym duchu zadośćuczynienia. W jaki sposób Maryja pomaga nam w odbyciu dobrej spowiedzi?

   W tym przypadku Maryja może uformować w nas najlepsze skłonności, budząc w nas w coraz większym stopniużal doskonały. prosty przykład dobrze to ziliustruje: im mocniejszym światłem oświetlamy coś brudnego, tym wyraźniej dostrzegamy brud. Im bliżej moje grzeszne serce jest Niepokalanej, tym większa wypełnia mnie odraza do grzechu. To, co brzydkie, ujawnia jeszcze bardziej swą prawdziwą szpetotę; to, co niegodziwe, jeszcze bardziej ujawnia swoje straszliwe zepsucie. w ten sposób w blasku Maryi grzesznik lepiej zaczyna rozumieć swoje grzechy; jego sumienie staje się bardziej czujne i wrażliwe, w szcególności zaś doświadcza wzbierającej odrazy do swoich grzechów oraz żalu za nie i to tym bardziej, im częściej staje w świetle jej kochającego, matczynego Serca. Coraz lepiej odkrywa, jak bardzo poprzez grzech zdradza miłość,gardząc i depcząc najczulsze uczucia Serca swojej Matki. To zaś wzbudza w nim jeszcze większą skruchę: "O Matko, wybacz i uproś mi przebaczenie u Twojego Syna!".

   W Pontevedra Najświętsza Maryja Panna nadała sakramentalnej spowiedzi jeszcze szerszy kontekst: spowiadając się, powinniśmy rozważyć wszystkie występki przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu, ponieważ grzech nie jest zbrodnią, której konsekwencje dotykają tylko popełniającej go jednostki, lecz ma wpływ na cały świat. Kiedy jeden członek  społeczności ludzkiej i Mistycznego ciała cierpi, wszyscy pozostali również cierpią. W rzeczywistości poprzez nasze osobiste grzechy sami sytuujemy się w obozie wrogów Pana Jezusa, krzycząc: "Ukrzyżuj Go!" i uderzając Jego Matkę w twarz. Jak wielką ulgę przynosi sakrament spowiedzi, oczyszczający nas z konsekwencji tak strasznego buntu przeciwko wszechmogącemu Bogu i Jego Matce!

   W Fatimie sakrament spowiedzi zostaje przedstawiony nie tylko jako odpuszczenie grzechów konkretnej osobie, ale nabiera również dodatkowego znaczenia: "Żałuję nie tylko dlatego, że obraziłem Ciebie, moja Niebieska Matko, ale także dlatego, iż nie chcę, aby ktokolwiek Cię obrażał. Tak bardzo cierpię z tego powodu, że ja, Twoje niegodne dziecko, które tak bardzo kochasz, obraziło Cię. W równym stopniu rani mnie to, gdy widzę Twoje Serce tak poranione cierniami przez tych, którzy grzeszą przeciwko Bogu". W ten sposób skrucha poszerza się i nabiera wymiaru powszechnego, niemal nieograniczonego. Obejmuje bowiem niezliczone grzechy ludzkości, którą ten żal reprezentuje. W ten właśnie sposób poprawiamy się nie tylko w zakresie tego, co stanowi nasz własny udział w obrażaniu Pana Boga, lecz również w zakresie całego zła, które zasmuca naszą Niebieską Matkę. Taka całościowa determinacja bardzo podoba się Niepokalanemu Sercu, ściągając Bożą łaskę nawrócenia dla wielu dusz. Właśnie dlatego Ona obiecuje nam zasługę pomocy w zbawieniu wielu dusz jako nagrodę za praktykowanie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca.

   Widzimy więc, że nabożeństwo do Niepokalanego Serca jest ściśle związane z życiem sakramentalnym. Pomaga nam ono wniknąć w głęboki sens sakramentów, które tak często przyjmujemy, chroniąc nas jednocześnie przed duchem rutyny czy powierzchownego traktowania ich jako tylko i wyłącznie uroczystości, zobowiązania czy powinności. Niepokalane Serce Maryi pragnie dla nas jedynie doskonałego zjednoczenia z Jej Synem - zjednoczenia, które jednak jest uzależnione od podobnie doskonałego przyjęcia sakramentów, ustanowionych przez Niego dla naszego uświęcenia".

 "O słodkie Niepokalane Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!"

 (ulubiony akt strzelisty Hiacynty)

 Odcinek 30; cdn.

Ks. Karol Stehlin, Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych, Mistyka objawień Matki Bożej w Fatimie, cz. II. Dzieci fatimskie. Objawienia w Pontevedra i Tuy, Rycerstwo Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji, MI, Wydawnictwo Te Deum, Warszawa 2018 (TEL. 22 615 28 60, E-MAIL: [email protected]), s. 75-77.

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook