Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

01 September 2012

Powołanie i talenty

23

3

54

8

12

facebook