Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

19

11

20

31 October 2012

Ochrzcijmy "Halloween".

4

28 October 2012

Rabbuni, żebym przejrzał.

4

facebook