Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

0

0

0

31 October 2012

Ochrzcijmy "Halloween".

0

28 October 2012

Rabbuni, żebym przejrzał.

0

facebook