Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

2

21 August 2013

Ewangelizacja na YouTube.

8

7

9

7

facebook