Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

26 December 2011

The Twelve Days of Christmas

0

0

0

19 December 2011

Dlaczego 25 grudnia?

0

26 November 2011

Why me, Lord?

0

facebook