Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

20

20 January 2012

Kronika Pielgrzymki 2

12

6

17 January 2012

Kronika Pielgrzymki 2012

14

01 January 2012

Theotokos

16

facebook