Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

0

20 January 2012

Kronika Pielgrzymki 2

0

0

17 January 2012

Kronika Pielgrzymki 2012

0

01 January 2012

Theotokos

0

facebook