Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

14 May 2012

Matka Angelica 1

0

0

0

07 April 2012

Wiosenne Potpourri

0

0

facebook