Przez Boga do człowieka. Przez człowieka do Boga.

Teofila (w podróży)

0

16 February 2018

.

0

0

05 February 2018

Skutki antykoncepcji

5

6

facebook