Przez Boga do człowieka. Przez człowieka do Boga.

Teofila (w podróży)

2

0

2

4

4

facebook