Przez Boga do człowieka. Przez człowieka do Boga.

Teofila (w podróży)

0

0

2

4

4

facebook