reklama

Epoka grzechu wobec Boga Stwórcy

 

 

27 lipca br. w katedrze na Wawelu papież Franciszek rozmawiał z polskimi biskupami. Trzeba powiedzieć otwarcie, że atmosfera tajemniczości jaka wytworzyła się wokół tego spotkania niczemu dobremu nie służyła. Poziom spekulacji, domniemywań, co papież powiedział polskim biskupom sięgał już zenitu. W związku z tym trzeba docenić to, że Watykan zdecydował się upublicznić treść spotkania, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami. W ten sposób  jednoznacznie powstrzymano tę falę insynuacji jakoby to Ojciec św. strasznie zrugał Episkopat Polski.

Upublicznienie tych treści jest ważne także i pod tym względem, że papież Franciszek odpowiadając na pytania postawione przez biskupów, poruszył wiele tematów, które odnoszą się do wszystkich wiernych,  a nie tylko do duchowieństwa.

Nie będę omawiać wszystkich papieskich odpowiedzi. Każdy może, a nawet powinien, zapoznać się z nimi osobiście. Pełna treść spotkania jest dostępna na stronach KAI: https://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x102444/papiez-z-polskimi-biskupami-o-dechrystianizacji-kolonizacji-ideologicznej-i-uchodzcach/

Ja jako moralista chciałbym się zatrzymać na – moim zdaniem – bardzo ważnej wypowiedzi Papieża na temat ideologii gender. Była to już druga podczas tej pielgrzymki, tak klarowana i jasna, wypowiedź Ojca św. w kwestiach moralnych. Zaledwie kilkanaście minut wcześniej Papież podczas przemówienia powitalnego na dziedzińcu wawelskim mówił o ochronie ludzkiego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.  Teraz nazwał z „imienia i nazwiska” zbrodniczą ideologię gender.

Przywołajmy ten fragment papieskiej wypowiedzi. Papież mówił: W Europie, w Ameryce, w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, w niektórych krajach azjatyckich istnieje prawdziwa kolonizacja ideologiczna. Jedną z nich - mówię to jasno z „imienia i nazwiska” jest gender! Dzisiaj dzieci w szkole – właśnie dzieci! Naucza się w szkole: że każdy może wybrać sobie płeć. A dlaczego tego uczą? Ponieważ podręczniki narzucają te osoby i instytucje, które dają pieniądze. Jest to kolonizacja ideologiczna, popierana również przez bardzo wpływowe kraje. I to jest straszne.

Bodaj pierwszy raz Ojciec św. w odniesieniu do tej ideologii używa tak mocnych i jednoznacznych słów! Nazywa gender Ideologiczną kolonizacją. Kolonizacja w powszechnym ujęciu ma wydźwięk pejoratywny. Jedna z definicji określa kolonizację jako tworzenie kolonii na podbitych terytoriach. Częstokroć kolonizacji towarzyszyła przemoc i psychiczna i fizyczna, terror, siłowe narzucanie swoich rozwiązań i praw. Deptano prawa osoby ludzkiej, jej godność.

Te elementy z łatwością można zauważyć w ideologii geneder. Stosuje ona rozwiązania siłowe, odgórne, dążące do zmiany prawa, redefinicji małżeństwa, rodziny i płci, nie liczy się z prawami rodziców do wychowania swoich dzieci w duchu wartości, które wyznają. Nierzadko genderyści posuwają się do szantażu wykorzystując w tym celu usłużne media.

Papież nie ograniczył się jedynie do nazwania zła z „imienia i nazwiska”. Jak dobry lekarz szuka przyczyn takiego stanu rzeczy. Wskazuje na źródło problemu. I tu z całą pokorą przyznaje, że na te przyczyny, źródło zwrócił mu uwagę Jego Czcigodny Poprzednik – Benedykt XVI, wybitny teolog, mistyk!

Kiedy rozmawiałem z Papieżem Benedyktem, który ma się dobrze i ma jasną myśl, powiedział mi: „Wasza Świątobliwość, to epoka grzechu wobec Boga Stwórcy”. To mądre! Bóg stworzył mężczyznę i kobietę; Bóg stworzył świat, w taki to konkretny sposób a my czynimy coś przeciwnego. Bóg obdarzył nas stanem „pierwotnym”, abyśmy uczynili go kulturą; a następnie z tą kulturą czynimy rzeczy, które sprowadzają nas do stanu „pierwotnego”. Słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI powinny skłonić nas do myślenia: „To epoka grzechu wobec Boga Stwórcy!”. Ta refleksja nam pomoże.

Grzech ludzkiej pychy! Człowiek chce „poprawiać” stwórczy plan Boga. Historia pokazuje nam czym się kończyły takie „poprawki”, gdy człowiek chciał zająć miejsce Boga. Zawsze takie „interwencje” kończyły się niewymownym ludzkim cierpieniem. Chcieli być „bogami” ideolodzy faszyzmu i komunizmu. Czy już o tym zapomnieliśmy, że dajemy posłuch kolejnej zbrodniczej ideologii, która chce wynaturzyć nasze dzieci i młodzież?

Ludwik Pasteur, francuski chemik i biolog, powszechnie uważany za najważniejszą postać w historii medycyny, miał kiedyś powiedzieć: gdy spoglądam w okular mikroskopu, to widzę tam harmonię planu Bożego stworzenia. Gdy patrzę na otaczający mnie świat, to częstokroć widzę jak człowiek niszczy tę harmonię. Tak właśnie czyni gender i jej ideolodzy.

* * *

Wyobrażam sobie jak bardzo tymi wypowiedziami papieża Franciszka są rozczarowani, zawiedzeni, a może nawet rozwścieczeni wszelkiej maści: Środy, Szczuki, feministki, genderystki, genderyści i wszyscy lewoskrętni obnoszący się ze swoimi dewiacjami. Nie tego oczekiwali, nie tego sobie życzyli. Myśleli, że Papież przyjedzie zruga biskupów i księży, na specjalnej audiencji przyjmie członków LBGT, wygłosi mowę pochwalną na cześć gender, ba, nawet będzie zachęcał młodzież aby poszła na gender studies. A tym czasem… nic z tego! Papież w tych kwestiach idzie drogą wytyczona przez swoich poprzedników. Drogą Ewangelii. Może trochę inaczej, ale nie mniej jednak idzie. Dlaczego? Bo zdaje sobie sprawę, że jest Piotrem – Skałą.

Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18).

 

A wszystkim feministkom i ideologom (i ideolożkom żeby było tak genderowo) zalecam spokój. Mniej złości. Bo jak mówi polskie porzekadło: złość piękności szkodzi! Szkoda byłoby stracić to, co jeszcze z niej zostało.

dk. Jacek Jan Pawłowicz

dk. Jacek Jan Pawłowicz

Komentarze (20):

DarekW Sie 4, 2016, 1:51 po południu

+++

grahokus Sie 5, 2016, 7:57 rano

Jak przepowiada Matka Boska w Fatimie OSTATNIA NADZIEJA W ODRODZENIU ROSJI. Reszta świata pogrąża się w czarnej dziurze światowej masonerii, która ogarnęła wiekszość świata.

Andy72 Sie 7, 2016, 5:23 po południu

Dlatego teraz Rosję traktuje się jako głównego wroga.

AirWolf Sie 10, 2016, 2:08 po południu

=Kolonizacja w powszechnym ujęciu ma wydźwięk pejoratywny. Jedna z definicji określa kolonizację jako tworzenie kolonii na podbitych terytoriach. Częstokroć kolonizacji towarzyszyła przemoc i psychiczna i fizyczna, terror, siłowe narzucanie swoich rozwiązań i praw. Deptano prawa osoby ludzkiej, jej godność.=
Tak jak chrześcijanie kolonizowali Amerykę :p

=Bóg stworzył mężczyznę i kobietę=
Czasami jednak bóg stwarza też hermafrodytę... i zonk.

pokaż więcej komentarzy
facebook