reklama

Pasek św. Dominika

"Pasek św. Dominika"

 

Święty Dominik nie przestaje wspomagać członków swojej Rodziny Zakonnej oraz tych wszystkich, którzy proszą go o pomoc. Wymownym świadectwem tego jest sławne (od XVI wieku) sanktuarium św. Dominika w Soriano  (Włochy), skąd też rozpowszechnia się m. in. zwyczaj używania tzw. "paska św. Dominika", szczególnie przez rodziny pragnące potomstwa.

 

Św. Dominik jest również patronem niewiast niepłodnych, brzemiennych i rodzących. W tym celu, aby otrzymać potomstwo, wzgl. szczęśliwe rozwiązanie, używa się paska i nim się przepasuje niewiasta polecająca się św. Dominikowi.

 

Pasek ten jest zrobiony z białej wstążki lub tasiemki, na której wypisane jest po łacinie początkowe słowa modlitwy "O spem miram …" (O nadziejo przedziwna) i powięcony przez Ojców Dominikanów. Należy go używać w danej potrzebie, odmawiając z wiarą MODLITWĘ, czyli tak zwane responsorium: "O nadziejo Przedziwna".

 

 

Respensorium do św. Dominika „O Spem Miram”

 

O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię, kiedy przybliżał się Twój zgon: że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom, skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.

 

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę.

 

 

Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, gdyś leczył ciała chore i kalekie, przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową i uzdrów dusze tą niebiańską mocą

 

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę.

 

 

Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, Synowi i Duchowi po wszystkie dni.

 

Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę,

 

 

Módlmy się:

 

Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa do św. Dominika

 

Chwalebny Ojcze, święty Dominiku, który otrzymałeś od Boga tyle pomocy dla tych, którzy polecają się Tobie w obrazie z Soriano, weź także i mnie pod swoją łaskawą opiekę i wyjednaj łaski dla duszy oraz inne dobrodziejstwa, tak mi obecnie potrzebne. Amen.

 


Modlitwa przez wstawiennictwo św. Dominika

 

Boże, Ty zechciałeś, aby Twój sługa, św. Dominik, przez swój cudowny Obraz w Soriano spełniał także po śmierci swoje dzieła apostolstwa i dobroczynności, daj nam, Twoim wiernym, korzystać z owoców jego chwalebnej opieki we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała. Amen.

 

 

 

Pasek św. Dominika jest to dar dla małżeństw, które pragną mieć dzieci, a napotykają różne trudności w realizacji swoich pragnień.

 

Pasek św. Dominika nie jest talizmanem i nie jest przedmiotem magicznym! Jest tylko wezwaniem małżonków do usilnej i ufnej modlitwy o upragnione potomstwo za wstawiennictwem tego świętego.

 

Sam pasek, kawek bawełnianej tasiemki z nadrukiem krótkiej modlitwy do św. Dominika, oraz pełen zestaw modlitw w tej intencji można otrzymać od mniszek dominikańskich z Gródka w Krakowie:

 

 

Informacje na temat paska św. Dominika można uzyskać pod adresem:
Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego, 31-027 Kraków,
ul. Mikołajska 21, tel. (+48) 012 422-79-25
www: http://www.grodek.mniszki.dominikanie.pl
e-mail: [email protected]
[email protected]

 

 

---

Powyższe treści pochodzą ze stron:

http://www.grodek.mniszki.dominikanie.pl/dominik/dominik_pasek.html

http://www.grodek.mniszki.dominikanie.pl/dominik/dominik_modlitwa.html

http://www.dominikanki.republika.pl/pasek_sw_dominika.html

http://adonai.pl/nieplodnosc/?id=12

http://www.nasza-arka.pl/2007/rozdzial.php?numer=1&rozdzial=11

http://www.cudaboze.pl/2005/rozdzial.php?numer=11&rozdzial=1

Wierzymy

Wierzymy

Komentarze (1):

Wierzymy Sie 8, 2011, 12:54 po południu

Pasek, tak jak różaniec, szkaplerz, Cudowny Medalik i inne medaliki, błogosławieństwa, egzorcyzmy czy uczynienie znaku krzyża należą do tzw. sakramentaliów.
    Sakramentalia nie są same w sobie źródłem łaski. Źródłem łaski jest sam Bóg, a sakramentalia są jedynie swego rodzaju nośnikiem łaski, błogosławieństwem i znakiem mającym przypominać nam o więzi łączącej nas z Bogiem, jego Świętymi i całym Kościołem. Upragnionej łaski nie wyjednamy samym noszeniem paska czy medalika ale gorąca modlitwą osobistą i wstawienniczą, wiarą oraz pogłębianiem więzi z Bogiem.
    Wg Katechizmu Kościoła katolickiego, sakramentalia to święte znaki ustanowione przez Kościół, które \"mają na celu przygotowanie ludzi do przyjęcia owocu sakramentów oraz uświęcanie różnych okoliczności życia\" (KKK 1677). (źródło: http://www.cudaboze.pl/2005/rozdzial.php?numer=11&rozdzial=1 )

facebook