Blog > Notatki myśli moich...

21.04.2011, 13:12 Czwartek

Mk 15, 38

"A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół"

Mk 15,38

Powyższy cytat, w podobnej formie znajdujemy u trzech ewangelistów: cytowanego tutaj Marka, a także Mateusza i Łukasza. Bardzo często nie zwracamy na te słowa większej uwagi. A jednak warto się nad nimi na chwillę zatrzymać.

W Księdza Wyjśca autor natchniony ukazuje nam dokładny opis całego przybytku, jak również onej zasłony. O wiele krócej i przejżyściej to miejsce opisuje św. Paweł Apostoł w Liście do Hebrajczyów. A więc czym była ta zasłona? Pewnie większość z nas wie jaką funkcję ona spełniała – odzielała miejsce Święte o Najświętszego, które św. Paweł określa jako miejsce "Święte Świętych" (Hbr 9,03) do którego mógł wejść jedynie arcykapłan i tylko raz w roku. Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu miejscu. "Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i Arke Przymierza, pokryta zewszadzłotem. Znajdowało sie w niej naczynie złote z manną, laska Aarona, którazakwitła, i tablice Przymierza." (Hbr 9,04) Ale przecież po zaginięciu Arki pozostawał tam sam ołtarz i ogromna wiara ludu i duchowieństwa, że tam jest Bóg. Nagle, gdy Jezus Nazareńczyk umiera na krzyżu zasłona przerywa się. Z góry na dół niczym znak od Najwyższego, swoiste "To jest mój Syn Umiłowany" (Mk 9,07 ...

czytaj cały wpis »
izrael - pielgrzymki, wycieczki, wczasy

Nowy użytkownik:

Wypełnij wszystkie pola: