reklama

Głos Boży

Głos Boży: Senat RP ogłasza rok 2011 rokiem św. Maksymiliana Kolbego. W świetle wydarzeń w Polsce w ostatnich miesiącach – to jest dla nas znak, proroctwo i przykład – takich ludzi potrzeba Polsce i światu – kochających i oddanych Bogu ponad wszystko, nawet do śmierci.

"Senat Rzeczpospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej" – czytamy w uchwale.

matka polka na wygnaniu

matka polka na wygnaniu

Komentarze (0):

facebook