reklama

Blog > Ciekawostki o Żydach

31.08.2014, 12:06 Niedziela

Giełdziarze

Piszą nam z Warszawy

Pan Julian Tuwim, jeden z najwybitniejszych poetów młodej Polski, żyd z pochodzenia, wyznania — a dodajmy i z rodzaju talentu! — Ogłosił świeżo w jednem z pism warszawskich wiersz pt.: "Giełdziarze", będący namiętną, z temperamentem oryentalnym napisaną dyatrybą przeciw paskarstwu, lichwiarstwu, spekulacyi walutowej i brutalnemu używaniu życia w dzisiejszej dobie. Tendencya ta została jednak przetłomaczona na szczery język poetycki, a że p. Tuwim rozporządza niepospolitym talentem, przeto wyszła rzecz silna, do głębi serc wstrząsająca. Użył wprawdzie w jednem miejscu poeta zwrotu o "gudłajach" i "szajgecach" — gudłajami nazywa się w Królestwie chassydów, szajgecami "cywilizowanych" żydów — ale, że wierszowi nie przyświecała tendencya antysemicka, to chyba nie ulega wątpliwości. Dla przykładu pozwalamy sobie zacytować początek tego utworu:

  Wybiegają w południe i w popłochu pędzą
  W nerwowych mózgach skaczą kursa, akcye, czeki...
  Mówią do siebie, liczą, biegną, byle prędzej...
  Zapinając po drodze pękate swe teki ...

czytaj cały wpis »
19.08.2014, 10:49 Wtorek

Izraelska inwazja i przybrzeżne złoża gazu Gazy

Wojskowa inwazja sił izraelskich na Strefę Gazy ma bezpośredni związek z kontrolą i własnością strategicznych przybrzeżnych rezerw gazu.

Przy brzegu Gazy znajdują się odkryte w 2000 r. rozległe rezerwy gazu.

British Gas (BG Group) i jego partnerowi, Consolidated Contractors International Company  (CCC) z siedzibą w Atenach, będącemu w posiadaniu libańskich rodzin Sabbagh i Koury, przyznano prawa eksploracji ropy naftowej i gazu na 25 lat w umowie podpisanej w listopadzie 1999 r. z Władzami Palestyńskimi (PA).

Prawa do przybrzeżnego złoża gazu należą odpowiednio do: British Gas (60%), Consolidated Contractors (CCC) (30%) oraz Funduszu Inwestycyjnego Władz Palestyńskich (10%). (Haaretz, 21 października 2007)

Umowa PA-BG-CCC obejmuje budowę instalacji wydobywczych oraz konstrukcję gazociągu. (Middle East Economic Digest, 5 stycznia 2001)

Licencja BG pokrywa cały przybrzeżny morski obszar Gazy, który przylega do kilku izraelskich przybrzeżnych gazowych instalacji. (Zobacz mapę poniżej) Należy odnotować, że 60% rezerw gazowych wzdłuż gazańsko-izraelskiej linii brzegowej należy do Palestyny.

BG Group wywierciła dwa szyby w 2000 r.: Gaza Marine-1 i Gaza Marine-2. British Gas ...

czytaj cały wpis »
11.08.2014, 12:55 Poniedziałek

Hitler, Żydzi i rabin Lapin

Ktoś mógłby pomyśleć, że Żydom, jako całości, zależy na zrozumieniu społecznych, politycznych lub psychologicznych prądów, które doprowadziły do powstania gwałtownych akcji politycznych, skierowanych przeciwko nim. Chyba powinni być oni zainteresowani znalezieniem lekarstwa, które raz na zawsze zlikwidowałoby wrogość wobec nich. Logiczne wydaje się, że poznanie uprzedzeń w stosunku do Żydów powinno wyeliminować zjawisko antysemityzmu - poprzez dyskusje, wzajemne zrozumienie, uznanie cudzych krzywd oraz budowanie atmosfery zaufania pomiędzy Żydami a chrześcijanami.

Problem w tym, że społeczność żydowska jako zorganizowana grupa, wcale nie jest zainteresowana zrozumieniem przyczyn "antysemityzmu". Wręcz przeciwnie, ogranicza się jedynie do potępiania i zwalczania tego zjawiska. Współczesne żydostwo koncentruje się obsesyjnie na cenzurze oraz na tworzeniu mitu, celem przetrwania w darwinowskim sensie tego słowa, a dokładniej, w celu ocalenia własnego plemienia.

Kluczowymi kwestiami dla zrozumienia współczesnej żydowskiej tożsamości są Holocaust i Izrael. Żydowska tożsamość religijna, etniczna lub rasowa poszerza się lub zawęża, zmieniając się ciągle, a kiedy opadnie kurz, pozostaje jedynie lęk przed wszechobecnym monstrum antysemityzmu, które stanowi filar żydowskiego samoodradzania się. Sercem ...

czytaj cały wpis »
4.02.2014, 11:44 Wtorek

Trumpeldorczycy czyli żydowski narodowy-radykalizm

Trzy lata po utworzeniu przez Roamna Dmowskiego i Zygmunta Balickiego Ligi Narodowej, a siedem przed wydaniem "Myśli nowoczenego Polaka" znany myśliciel żydowski Teodor Herzl opublikował Der Judensstaat (Państwo żydowskie) będące kamieniem węgielnym nowoczesnego żydowskiego nacjonalizmu (syjonizmu).

Gdy na początku lat dwudziestych we Włoszech i w Niemczech sfrustrowani kombatanci Wielkiej Wojny tworzyli partie faszystowskie, inny kombatant, Włodzimierz Żabotyński z byłego Legionu Żydowskiego walczącego u boku Brytyjczyków przeciw Turkom, wygłaszał wykłady, które stały się początkiem nowego nurtu w żydowskim ruchu narodowym: syjonizmu-rewizjonizmu.

Jedną z najważniejszych organizacji rewizjonizmu był "BrithTrumpeldor" ("Związek Trumpeldora"), mający za zadanie wychować zupełnie nowy typ Żyda.

Członkowie "Bejtaru" wychowywali się w duchu legionizmu, dyscypliny i poświęcenia; pozdrawiali się wyciągniętą w rzymskim pozdrowieniu prawicą i okrzykiem "Tel Haj!" na cześć miejsca bohaterskiej śmierci wzorca wszystkich  "Bejtarim" - Józefa Trumpeldora.

Podstawowymi elementami ideologii "Bejtaru" było państwo (żydowskie), korporacjonizm i uwielbienie dla swego "genialnego wodza" Włodzimierza Żabotyńskiego.

więcej w http://glaukopis.pl/pdf/2-3/artykul-8-1.pdf

 

(...) Związek oficjalnie współpracował z włoskimi faszystami (np. organizował obozy szkoleniowe ...

czytaj cały wpis »
reklama

reklama

O autorze

Blogi Fronda.pl to 28512 wpisów
stworzonych przez 1078 autorów

Najczęściej czytane

więcej »
reklama

Najczęściej komentowane

więcej »

Załóż nowego bloga

Zaloguj się aby założyć bloga. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

reklama

Nowy użytkownik:

Wypełnij wszystkie pola: