reklama

Jesteś ukochanym dzieckiem Boga

PSALM 139 (138)

Bóg wszystko przenika

 

PSALM 139 (138)Bóg wszystko przenika

1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Panie, przenikasz i znasz mnie,Jr 12,3

2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły,2Krl 19,27; Hi 31,4; Ps 44,22; Hbr 4,13

3 widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane.

4 Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości.

5 Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę.

6 Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.

7 Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza?Am 9,2-3; Hi 11,8-9; Hi 23,8-9; Jr 23,23-24; Prz 15,11

8 Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.

9 Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza:

10 tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mię Twoja prawica.

11 Jeśli powiem: Niech mię przynajmniej ciemności okryją i noc mnie otoczy jak światło:

12 sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje: <mrok jest dla Ciebie jak światło>.Hi 12,22; Hi 34,22; Dn 2,22

13 Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.Hi 10,8n

14 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę,

15 nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi.

16 Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze; dni określone zostały, chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.Ml 3,16; Dn 7,10; Ps 69,29 Ps 31,16; Hi 14,5

17 Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość!Hi 11,7; Syr 18,5-7; Rz 11,33; Ps 40,6

18 Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku; gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.

19 O Boże, obyś zgładził bezbożnego, niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!Ps 119,115

20 Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie, za nic mają Twoje myśli.Hi 21,14

21 Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie, oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?Ps 119,158

22 Nienawidzę ich pełnią nienawiści; stali się moimi wrogami.Ps 5,11+

23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski,Ps 17,3; Ps 26,2

24 i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!Ps 5,9; Ps 143,10

<>< BliskoNieba <><

<>< BliskoNieba <><

Komentarze (0):

facebook