reklama

Jak Kościół katolicki ukształtował nasz świat

Ukazała się niedawno książka amerykańskiego pisarza, autora prac z historii Kościoła - Mike'a Aquiliany pt. "Zadziwiający Kościół. Jak katolicyzm ukształtował nasz świat". Ta cenna pozycja książkowa odkłamuje liczne wrogie katolicyzmowi, a rozpowszechniane przez jego przeciwników zarzuty, jakoby Kościół był najgorszym wrogiem świata, postępu, nauki a nawet zdrowego rozsądku.

Rozpowszechniane nieprawdy, przekłamania, pomówienia i zarzuty są już tak powszechne, że w wielu przypadkach wierzą w nie sami katolicy. Książka Mike'a Aquiliany stara się odkryć prawdę i przedstawić dowody, że różne zarzuty, oszczerstwa i pomówienia kierowane wobec Kościoła są manipulacją zmierzającą do celowego jego zdyskredytowania oraz przekłamania historii świata.

Dzięki tej książce dowiemy się, jak wiele z wartości, który uważamy dziś za niezbywalne i fundamentalne dla naszej cywilizacji, zawdzięczamy nauce Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.
Jej autor dobitnie i jasno udowadnia, że bez Kościoła nasz świat nie byłby taki, jakim go dziś znamy.

Kościół po upadku cesarstwa rzymskiego w okresie ciemnych wieków gdy uratował cywilizację a dzięki pracy mnichów iroszkockich a w szczególności Alkuina z Yorku, zachował dla potomnych dzieła starożytnych myślicieli i położył podwaliny pod powstanie w średniowieczu uniwersytetów. To właśnie uniwersytety staną się miejscami gdzie Kościół będzie pielęgnował naukę. I tutaj autor omawia dwie wielkie postacie, tamtych czasów Alberta zwanego Wielkim i Tomasza z Akwinu. Oni i im podobni stworzyli podstawy współczesnej nauki. Wspomina także biskupa Steno ojca współczesnej geologii i paleontologii i ojca Gregora Mendla, który sformułował podstawowe prawa dziedziczenia.

Innym polem działalności Kościoła, na które zwrócił uwagę autor to dobroczynność i dzieła miłosierdzia świadczone przez Kościół oraz ogromny i niezastąpiony wkład Kościoła w artystyczne osiągnięcia ludzkości począwszy od muzyki poprzez malarstwo i rzeźbę a na literaturze kończąc.
Amerykański pisarz przypomina, że nawet tak podstawowe prawa, jak prawo do życia, godności osobistej i równości świat zawdzięcza Kościołowi bo w czasach przedchrześcijańskich prawa te stanowiły dobra dostępne jedynie dla wybranych. Dodaje, że dopiero Kościół tak naprawdę upodmiotowił kobietę,i jako pierwszy stanął w obronie praw dzieci.

W książce znajdziemy jeszcze wiele, wiele innych historii, które pokazują że chrześcijaństwo tak radykalnie zmieniło świat na lepsze, że nawet najbardziej zagorzali ateiści powinni dziękować za to, że Chrystus dał światu Kościół. Bo nie wiem czy ktoś chciałby żyć w świecie, w którym nie byłoby chrześcijaństwa. 

http://rzymski-katolik.blogspot.com/2017/03/recenzja-ksiazki-zadziwiajacy-koscio.html

enrque111

enrque111

Komentarze (1):

Pielgrzym Świętokrzyski Mar 23, 2017, 8:27 rano

Zastanawiające jest także to, jak wyglądałaby współczesna cywilizacja, gdyby Kościół miał do tej pory przemożny wpływ na nauki humanistyczne, bo przecież nauki przyrodnicze i techniczne to nie wszystko. One dopiero w połączeniu z rozumnym spojrzeniem na człowieka (tzn. ze zrozumieniem jego godności), mogą mu dobrze służyć, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społeczeństw. W przeciwnym razie mogą stać się narzędziem antyludzkich ideologii, czego już dowiodła historia XX-go stulecia.

facebook