reklama

Eugenika i eutanazja – doświadczenia hitlerowskie

Jan Bodakowski

Eugenika i eutanazja – doświadczenia hitlerowskie

 

Nakładem Instytutu Globalizacji (pomimo nazwy - zacnej instytucji) ukazała się praca „Eugenika i eutanazja – doświadczenia hitlerowskie” autorstwa księdza profesora Artura Jerzego Katolo. Profesor Katolo jest teologiem, specjalistą w bioetyce, teologii moralnej i etyce. Wykłada w Pontificia Facolta Teologica dell'Italia Meridionale i na Wydziale Studiów Edukacyjnych Ateneum - Szkoły Wyższej (wykładał też na KUL). Doktorat obronił na KUL, habilitacje w Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku.

 

W pierwszym rozdziale swej pracy profesor Katolo przybliżył historie narodzin eugeniki (nauki stawiającej sobie za cel kształtowanie gatunku homo sapiens w kierunku pożądanym przez eugeników) i jej rozwój w USA.

 

W drugim rozwój eugeniki w nazistowskich Niemczech. W narodowosocjalistycznych Niemczech istniał cały system mający na celu sterylizacje osób uznanych za śmieci rasowe (chorych, niepełnosprawnych, ubogich, politycznie niepoprawnych). Lekarze, pielęgniarki, kierownicy ośrodków zdrowia i pomocy socjalnej, szkoły, policja oraz komórki NSDAP, musieli występować do sądów do spraw zdrowia rasowego z wnioskami o sterylizacje. Ofiarami sterylizacji padło w Niemczech 400.000 osób, dzieci i dorosłych, kobiet i mężczyzn Kilka tysięcy z nich zmarło w wyniku zabiegów sterylizacji. Pomimo że naziści starali się przeprowadzić akcje w tajemnicy, przeciw barbarzyńskim praktykom protestował kościół katolicki.

 

Kolejnym przejawem polityki rasowej nazistów była ustawa o ochronie krwi niemieckiej. Na jej podstawie zakazano seksu i małżeństw z Żydami, zatrudniania zbyt młodych Niemek przez Żydów. Niemcy prowadzili też swoją politykę eugeniczną poprzez pomoc dla matek dzieci esesmanów, porywanie i zniemczanie słowiańskich dzieci, propagowanie aborcji i antykoncepcji wśród Słowian.

 

Niemieccy eugenicy swoje bestialstwo szczególnie zamanifestowali w obozach koncentracyjnych. W których to wybitni niemieccy naukowcy przeprowadzali na tysiącach więźniów eksperymenty mające na celu opracowanie najskuteczniejszych metod sterylizacji Słowian. W wyniku tych eksperymentów tysiące więźniów zginęło w męczarniach.

 

Eugenikę i sterylizacje jako jedyny na światowym forum publicznym potępiał kościół katolicki. W 1930 Pius XI w encyklice Casti Connubii, i w 1937 w Mit Brennender Sorge. Nauczanie papieża powtarzali w tysiącach kazań księża diecezjalni.

 

Innym zbrodniczym przejawem nazistowskiej eugeniki była polityka przymusowej eutanazji. Władze nazistowskie podczas akcji T4 wymordowały 70.000 niemieckich pacjentów szpitali psychiatrycznych. Po zajęciu Polski Niemcy w ramach akcji T4 mordowali pacjentów polskich szpitali. W obozach koncentracyjnych Niemcy mordowali chorych więźniów w ramach akcji 14-F-13. By zwiększyć liczbę łóżek szpitalnych w Niemczech zorganizowano akcje mordowania przewlekle chorych. Mordowano też niepełnosprawne i chore dzieci. Niemieccy oprawcy pozostali bezkarni i zrobili kariery w RFN.

 

Jan Bodakowski

 

Temat eugeniki poruszyłem w serii moich artykułów.

Eugenika w Polsce”

Eugenika w USA”

Eugenika w krajach zachodnich demokracji”

Nazistowska eugenika i eutanazja”

Eugenika”

Eugenik Boy Żeleński”

Wojna przeciw słabym. Eugenika i amerykańska kampania na rzecz stworzenia rasy panów.”

DVD - Eugenika. W imię postępu - Grzegorz Braun”

Jan Bodakowski

Jan Bodakowski

Komentarze (1):

facebook