reklama
reklama

Zwidy i omamy Cesarza Europy

Zwidy i omamy Cesarza Europy
European People's Party CC 2.0 via Flickr
reklama

"Zobaczę, jaki charakter będą miały pytania. Jak będą mnie prześladować, to na drugi raz powołam się na immunitet i się nie stawię". - Donald Tusk 19.04.2017

Pardon, ale konkretnie jaki immunitet?

Znaczy, Cesarz Europy uważa że ma nieograniczony immunitet absolutny, od wszystkiego, jak suwerenny monarcha?
Co za brednie.

Przewodniczący Rady Europejskiej (President of the European Council) ma taki sam immunitet jak przewodniczący Komisji Europejskiej:

COUNCIL DECISION of 1 December 2009 laying down the conditions of employment of the President of the European Council (2009/909/EU)

Immunitet przewodniczącego Komisji Europejskiej z kolei jest opisany szczegółowo w Rozdziale 4 Protokołu 7 do Traktatu z Lizbony. Tekst nie pozostawia żadnej wątpliwości, że obaj przewodniczący, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, mają immunitet na terytorium krajów członkowskich WYŁĄCZNIE w odniesieniu do działań oficjalnych związanych ze sprawowaniem ich funkcji (EUR-Lex - CELEX:12006E/TXT - PL) [the right to be immune from legal proceedings in respect of acts

performed in their official capacity].

Donald Tusk może zostać aresztowany i postawiony przed sądem w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej za czyny ścigane w prawie tego kraju, pod warunkiem że to są czyny nie mające nic wspólnego ze sprawowaniem jego funkcji unijnej. Jeżeli Donald Tusk upije się w Brukseli, będzie tam rozrabiał na dworcu i trafi na dołek belgijskiej policji, to będzie można mu postawić zarzuty naruszenia porządku publicznego, postawić przed lokalnym sądem i ukarać, chyba że jego prawnicy udowodnią, że tłuczenie szyb na dworcu należy do zakresu oficjalnych obowiązków przewodniczącego Rady Europejskiej.

W konkretnym przypadku, ewentualne niedopełnienie przez Tuska obowiązków służbowych na stanowisku premiera RP w kwestii wyrażenia lub niewyrażenia zgody na współpracę SKW z FSB, bądź też ewentualne postawienie mu zarzutu zdrady dyplomatycznej nie mają nic wspólnego z jego (późniejszą) funkcją unijną i jako takie nie są objęte jego ściśle ograniczonym unijnym immunitetem. Immunitet unijny zresztą w żadnym wypadku nie działa wstecz, tj. nie zwalnia Tuska od odpowiedzialności za czyny popełnione gdy tego immunitetu jeszcze nie miał. Kwestia jurysdykcji, w jakiej Tusk mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności oraz właściwości rzeczowej polskich sądów powszechnych lub Trybunału Stanu, jest kwestią zupełnie osobną.

Stary Wiarus/salon24

19.04.2017, 19:30

Najnowsze artykuły:

 
 
facebook