UKSW zaniepokojone rozpowszechnianiem gender! - zdjęcie
03.02.14, 10:03Kampus UKSW na Dewajtis (fot. Teologia.uksw.edu.pl)

UKSW zaniepokojone rozpowszechnianiem gender!

8

Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie wydała specjalne oświadczenie, w którym wyraża zaniepokojenie promocją ideologii gender. Poniżej publikejmy w całości treść oświadczenia:

Na podstawie § 34 pktu 5) Statutu UKSW z dnia 27 października 2011 roku Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oświadcza w imieniu społeczności Wydziału, co następuje:

Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy ostatnio rozpowszechnianie się ideologii gender. Jednocześnie nie dostrzegamy, aby stojące za tym ośrodki opiniotwórcze w sposób pełny i niebudzący wątpliwości wyjaśniały jej podstawy, w tym także charakter podejmowanych gender studies. Trudno bowiem przyjąć za wiarygodne tłumaczenia, że w tego rodzaju teoriach traktuje się tylko o zapewnieniu równości prawnej kobietom, przeciwdziałaniu stosowania wobec nich przemocy, ukazywaniu roli kultury w wychowywaniu osoby ludzkiej i w procesach społecznych, gdy równocześnie pojawiają się określone rodzaje praktyk, uderzających w dotychczasowe naukowe osiągnięcia w dziedzinie antropologii, czy też w koncepcję małżeństwa i wychowania. W sposób szczególny forsuje się teorię o dominującej roli kultury w rozwoju człowieka, przy równoczesnym podważaniu roli biologicznej płci w kształtowaniu osoby ludzkiej. Podobnie usiłuje się przyznać te same prawa, przynależne małżeństwu i rodzinie, związkom o tej samej płci, jak również przedstawić małżeństwo jako stereotyp kulturowy, zakładający przemoc mężczyzny nad kobietą. W dziedzinie wychowania dochodzi do niemającego związku z naukowymi podstawami  budowania tzw. edukacji równościowej, a de facto wczesnej seksualizacji dzieci i wymuszaniu na nich zachowań podważających ich naturalną płeć oraz wynikającą z niej drogę rozwoju w kierunku nabywania tożsamości płciowej. Tego rodzaju edukacja prowadzi niechybnie do degradacji procesu wychowania i jego wynaturzenia.

Za w pełni zasadne uważamy w tym zakresie stanowisko wyrażone przez Zespół Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, oceniające tego rodzaju programy edukacyjne: „Istotnym uchybieniem proponowanych nauczycielom treści wychowania jest utożsamianie wprowadzania idei wychowania równościowego w  przedszkolu z wychowaniem płciowym. Czym innym jest (…) ujawnianie dyskryminacji ze względu na płeć, obecnej w naszej kulturze, i rozważny trening zachowań prorównościowych, a czym innym wysadzanie dzieckaz jego biologicznej płci i kształtowanie niechętnego stosunku do niej. Nie jest to tendencja zgodna z celami ogólnospołecznymi, gwarancjami prawnymi wychowania dzieci i dbałością o ich zdrowie psychiczne. Dziecko ma prawo do uzyskania wsparcia wychowawczego w kształtowaniu swojej tożsamości płciowej”.

Budzą w nas zdecydowany sprzeciw popierane w środkach społecznego przekazu tzw. głównego nurtu agresywne zachowania wobec osób i instytucji, głównie chrześcijańskich, podejmujących debatę na temat ideologii gender i płynących z niej zagrożeń. Widzimy w tym realne zagrożenia dla wolności słowa, gwarantowanej przez Konstytucję RP. Wyrażamy również dezaprobatę dla ośmieszających i lekceważących komentarzy stanowiska biskupów, zawartego w liście pasterskim na Niedzielę Świętej Rodziny w roku 2013, w którym Episkopat wykazał realne zagrożenia płynące ze strony ideologii gender dla rozwoju człowieka, małżeństwa i rodziny. Nie jest to sposób prowadzenia rzetelnej debaty publicznej, lecz wyraźna manipulacja mająca wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie wyraża pełną solidarność z nauczaniem biskupów polskich na temat ideologii gender, jak również nie traci nadziei, że dojdzie do zaprzestania rozpowszechniania błędnych teorii i praktyk zawartych w tejże ideologii”.

Przewodniczący Rady Wydziału
Dziekan Wydziału Teologicznego UKS
Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik

MBW/Teologia.uksw.edu.pl 

Komentarze (8):

anonim2014.02.3 10:29
@arbiter - dokładnie. "ideologia gender" jest szerzona przez KK, żeby odwrócić uwagę od poważniejszych problemów. Czy ktoś ostatnio słyszał coś o pedofilii w KK? O pijanych księżach? Zapewniam was, że te problemy nie zniknęły, ale pięknie zostały zamaskowane..do tego teraz biskupi jeżdżą do papieża i skarżą się na Polaków, jacy to oni źli i niedobrzy..
anonim2014.02.3 10:54
Dyżurni od specjalnych poruczeń już w akcji.....( patrz wyżej.........)
anonim2014.02.3 11:06
compeador, mam wrażenie, że oni współzawodniczą między sobą o to, kto napisze bardziej absurdalny i zakłamany komentarz. Cześć z nich to błoto wylewane tutaj nosi rzeczywiście w głowie ...
anonim2014.02.3 11:14
@ Wojo no cóż, pewnie "resort"......., jak nie dzieci , to może już wnuki....;-)
anonim2014.02.3 12:51
@arbiter to dopiero hipokryta: „I jeszcze jedno: Panie Tomasik - "ideologię gender" rozpowszechnia KK w Polsce tak więc Pańskie środowisko!” „VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu - mówi Ci to coś?” Sam się spoliczkujesz czy ktoś cię wyręczy, hipokryto?
anonim2014.02.3 12:52
CredoVulgata, "prawda i obiektywizm" według lewaków czy w sensie klasycznym (greckim) ?
anonim2014.02.3 14:15
każda uczelnia w Polsce powinna wydać takie oświadczenie
anonim2014.02.4 2:15
"Czym innym jest (…) ujawnianie dyskryminacji ze względu na płeć, obecnej w naszej kulturze, i rozważny trening zachowań prorównościowych, a czym innym wysadzanie dzieckaz jego biologicznej płci i kształtowanie niechętnego stosunku do niej. " Świetne i jakże prawdziwe.