Św. Tomasz z Akwinu: Co robić z heretykami? - zdjęcie
28.01.22, 12:00

Św. Tomasz z Akwinu: Co robić z heretykami?

45

Heretyków trzeba upominać: wymaga tego łagodność, miłosierdzie i troska o błądzących. Jednak gdy heretyk zapamiętale trwa w błędzie, tolerancja musi mieć kres.

Kościołowi zagraża dziś wiele herezji i błędów - stale zwraca na to uwagę wielu prominentnych i świętych kardynałów oraz biskupów. Warto przy tej okazji sięgnąć do myśli św. Tomasza z Akwinu, który wyjaśniał, jak należy postępować z odstępcami od wiary katolickiej. Zwróćmy przy tym uwagę nie tyle na konkretne kary, które proponuje Tomasz, ale na pewną zasadniczą drogę, którą Kościół, a zatem wszyscy wierni, powinni podążać w walce z błędami: drogę łagodności i miłosierdzia, ale i surowości oraz gorącej troski o zbawienie wszystkich katolików.

Czy heretyków należy tolerować?

Zdaje się, że tak, bo:

1. Powiada Apostoł: „Sługa Boży… winien być uprzejmy, z łagodnością strofujący tych, co prawdzie się sprzeciwiają, w nadziei, że kiedyś da im Bóg pokutę do poznania prawdy… i wyrwą się z sideł diabła”. Otóż jeśli nie będzie się tolerowało heretyków, ale śmiercią karało, odbierze się im możność pokuty, co, zdaje się, jest sprzeczne z nakazem Apostoła.

2. Trzeba tolerować to, co uchodzi za konieczne dla Kościoła. Otóż herezje uchodzą za konieczne dla Kościoła. Mówi bowiem Apostoł: „Muszą być… herezje, aby się okazało, którzy spośród was są wypróbowani”. A więc należy tolerować heretyków.

3. Polecił Pan sługom swoim, aby pozwolili kąkolowi róść aż do pory żniwa, a chodzi tu, jak to mówi glossa, o koniec świata. Otóż według mniemania świętych, kąkol ten oznacza heretyków. Przeto trzeba tolerować heretyków.

Wbrew temu czytamy u Apostoła: „Heretyka, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że jest przewrotny”.

Odpowiedź: Na heretyków trzeba patrzeć z dwóch stron: pierwsze, ze strony ich samych; drugie, ze strony Kościoła.

Ze strony heretyków popełniają oni grzech, którym zasłużyli sobie nie tylko na to, by zostali karą klątwy wyłączeni z Kościoła, lecz także usunięci ze świata karą śmierci. O wiele bowiem cięższą zbrodnią jest psuć wiarę, która daje życie dla duszy, niż fałszować pieniądze, które służą życiu doczesnemu. Skoro więc świeccy władcy z miejsca sprawiedliwie karzą fałszerzy pieniędzy i innych złoczyńców karą śmierci, tym bardziej heretyków można z miejsca, skoro tylko udowodni się im winę herezji, nie tylko ukarać klątwą, ale także sprawiedliwie uśmiercić.

Ze strony zaś Kościoła jest miłosierdzie troszczące się o nawrócenie błądzących; stosownie do nauki Apostoła, nie potępia ich od razu, lecz dopiero: „Po pierwszym i drugim upomnieniu”; po tym zaś, skoro heretyk nadal trwa w uporze, straciwszy nadzieję w jego nawrócenie, mając na uwadze zbawienie innych Kościół karą klątwy wyklucza go z swojego łona i następnie zostawia go sądownictwu świeckiemu, by przezeń był usunięty ze świata karą śmierci. Mówi przecież Hieronim: „Trzeba odciąć zgangrenowane członki i usunąć z trzody parszywą owcę, aby cały dom nie spłonął, nie popsuła się cała masa, nie zaraziło się całe ciało, nie zginęła cała trzoda. Ariusz w Aleksandrii był tylko iskrą; a że nie stłumiono jej zawczasu, jej ogień cały świat spustoszył”.

Ad 1. Łagodność ta wymaga, by heretyka raz i drugi upomnieć; skoro jednak odmawia nawrócenia, trzeba go uważać za przewrotnego; jasne to z przytoczonych słów Apostoła.

Ad 2. Korzyść wypływająca z herezji nie jest przez heretyków zamierzona, a jest nią, według Apostoła, wypróbowanie stałości wiernych, oraz, co podaje Augustyn: „Abyśmy otrząsnąwszy się z lenistwa, zabrali się skrzętnie do badania Pisma św.”. W zamierzeniu zaś swoim mają psuć wiarę, co przecież jest największą szkodą. I dlatego należy więcej brać pod uwagę to, co wprost mają w swoich zamiarach, co też usprawiedliwia ich wykluczenie, niż to, czego nie zamierzali, a co dawałoby podstawę do ich tolerowania.

Ad 3. „Co innego klątwa, a co innego doszczętne wytępienie”. Jak twierdzi Apostoł, wyklina się heretyka, by: „Duch jego był uratowany na dzień Pana”. Nie jest też sprzeczne z zakazem pańskim tępienie doszczętne heretyków karą śmierci; zakaz ten przecież dotyczy tego wypadku, gdy nie można wyrwać kąkolu bez wyrwania pszenicy; mówiliśmy o tym wyżej, gdy wykładaliśmy ogólnie o niewierzących. 

Św. Tomasz z Akwinu (Suma teologiczna II-II, Q. XI i Q. XII, Zagadnienie XI, Artykuł III)

Komentarze (45):

Anonim2022.01.28 19:39
tomek całkiem normalny to jednak nie był ,sadysta i bandyta mu zza pazuchy wygląda
Anonim2022.01.28 19:15
i dlatego firma sama sie zaorze i skasuje ,w sumie to już się stało
meg2022.01.28 19:09
Jeśli ważniejsze są myśli człowieka raczej niż Słowo Boga , nic dziwnego ,że jest tęsknota za inkwizycją.Gdzie wolność w Chrystusie ?!!.
Marzenia katolików2022.01.28 18:50
Powrót do roku 1252 - wydano zgodę na stosowanie wobec heretyków tortur i głodzenia; zawarta w bulli „Ad extirpanda”. (wprowadzone jako dogmat KK) Ewangeliczna miłość bliźniego. A Bóg dał ludziom wolną wolę, a człowiek, człowiekowi ją zabiera - czyli stawia się wyżej od Boga. Patologia katolicyzmu.
Adeptus2022.01.28 22:58
Hahaha, Bóg dał człowiekowi wolną wolę ;) W Biblii Bóg non stop nawala plagami ludzi za to, że robią coś, co mu się nie podoba, a w dalszej perspektywie - grozi wiecznymi mękami. Wszelkiej maści inkwizytorzy i krzyżowcy to wierni naśladowcy swojego Mistrza. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
rebeliant2022.01.28 17:10
Jak nierób może wypowiadać słowo "robić" ? Pomijanie pracy jest największą herezją, która trwa do dziś.
odtrutka2022.01.28 16:14
Jako odtrutkę na te bajania polecam dwa filmy https://m.youtube.com/watch?v=HK7l8SXjcAw i https://m.youtube.com/watch?v=zMuq3TxCLrU
Adeptus2022.01.28 16:46
Bajania? Bajania to mamy kiedy "święty" opowiada o aniołkach i diabełkach i innych fantastycznych stworkach. Tu niestety mamy do czynienia z nawoływaniem do jak najbardziej realnego mordowania jak najbardziej realnych - nie baśniowych - ludzi. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
Pastujesz i pastujesz chłopino te kocopoły2022.01.28 15:26
i wstydzisz się pod tymi copypastami podpisać choćby swoją redakcyjną sygnaturą.
Adeptus2022.01.28 15:21
Tacy to i "święci" - psychopaci piszący, że heretyków należy karać śmiercią, a za przejaw wielkiej łagodności uznają wcześniejsze ich napomnienie i danie szansy "nawrócenia". Ale skoro za wzór miłosierdzia uznaje się Boga działającego na zasadzie "Mógłbym skazać wszystkich ludzi na wieczne męki, ale złożyłem sobie samemu w ofierze swojego syna i teraz okażę łaskę tym, którzy w niego uwierzą... Ależ to przykład miłosierdzia z mojej strony! Szczyt miłosierdzia!" albo "zesłałem plagę na lud za to, że narzekał, wymordowałem tysiące, a potem cofnąłem plagę, a mogłem zabić wszystkich, ależ jestem miłosierny!" - bo na tym polegają przejawy "bożego miłosierdzia" w Biblii, to takie podejście jak u Akwinaty jest logiczną konsekwencją. Fajnie, że Fronda uczciwie pokazuje ohydę i zbrodniczość chrześcijańskiej doktryny. Ale i tak obłuda do sześcianu - dopiero co Fronda płakała nad prześladowaniami chrześcijan, opublikowała artykuł, gdzie ksiądz stęka, że miłość głoszona przez New Age jest fałszywa, bo ośmiela się krytykować chrześcijaństwo... A potem Fronda fetuje jako geniusza psychopatę, który uznaje mordowanie ludzi o innych wierzeniach za "wycinanie gangreny". Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
Kosiarz2022.01.28 12:42
Czyżby Fronda wzywała do tępienia "heretyków" karą śmierci? To, zdaje się, pod paragraf dziś podpada...
man.of.Stagira2022.01.28 13:00
Czyżbyś wzywał do karania karą śmierci –dlatego i skoro o tym donosisz jako o czymś napisanym? Uh?...
Adeptus2022.01.28 15:22
Ale Kosiarz w przeciwieństwie do Frondy nie fetuje Akwinaty chcącego mordować heretyków, tylko go krytykuje. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
man.of.Stagira2022.01.28 15:46
Zarówno @Kosiarz jak @Adeptus robicie mnóstwo założeń w swoich wystąpieniach. Bez uzasadnienia. Gołosłownych! // np. "Akwinata chcący" (z tekstu wynika, że niechcący -bo działający w obliczu PRAWA) zaś @Kosiarz, ten jego dylemat: "wzywa do potępienia czy nie wzywa" to JUŻ zupełnie hiszpańska INKWIZYCJA.// Szkoda gadać z ludźmi którzy są TAK bardzo nieprecyzyjni i rozmawiają z własnym założeniami których sobie nie uświadamiają. Szczególnie o sprawach TAK trudnych jak metafizyczne rozumienie człowieka i świata. // To się nazywa zagadnienie uprawomocnienia twierdzenia. U was jest oczywiste petitio principii. // Argumenty słomianej kukły.
Adeptus2022.01.28 16:10
No to nie gadaj, poszukaj sobie jakichś godnych Ciebie filozofów, z którymi będziesz mógł się wymieniać pustymi sofizmatami. Co do metafizyki - jest ona z założenia bzdurą, nie rozmawiam tu na temat metafizyki, tylko zbrodniczych idei Akwinaty, wynikających ze zbrodniczej chrześcijańskiej doktryny, mających konkretne, wymierne, negatywne skutki dla realnych ludzi żyjących w realnym - fizycznych (bez żadnego meta) świecie. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
Anonim2022.01.28 13:50
A coś nie podpada? Chyba oddychanie.
Anonim2022.01.28 12:16
„Zarodek płci męskiej staje się człowiekiem po 40 dniach, zarodek żeński po 80. Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie wilgotnych wiatrów.” (św. Tomasz z Akwinu)
man.of.Stagira2022.01.28 12:42
Podobnie myślą wszyscy przed Louis Pasteurem który dopiero pod koniec XIX w. stwierdził, że samorództwo nie istnieje nawet w przypadku bakterii.// Czyli prawie do XX w. uważano, że życie może powstać nawet samo z wilgoci błota i pod działaniem Słońca.
Jan2022.01.28 15:04
Napisał Pan, że Paster twierdził, iż samorództwo NIE istnieje nawet w przypadku bakterii, a później sugeruje, iż do prawie XX wieku myślano powszechnie, iż życie powstaje samo... Samorództwo było popularne zwłaszcza wśród Oświeceniowców, nie katolików.
man.of.Stagira2022.01.28 15:34
Chodzi tu przede wszystkim o zacofanie w jakim znajdowała się biologia jeszcze w końcu XIX w. a nie o precyzję kto i dlaczego.// Nie sugeruję żadnej szczególnej grupy. Opisuję pogląd popularny wśród ludzi i uczonych tamtych czasów.// Oczywiście katolik nie mógł wierzyć w samorództwo tak jak luteranin czy 'oświeceniowiec'. To jasne. Był na to, paradoksalnie, za mądry i za głupi. Za mądry bo wiedział, że nic nie dzieje się samo (negacja materializmu) i tu się mylił. Za głupi bo zakładał, że Pan Bóg jak dopuści to i z kija wypuści (negacja praw przyrody) i tu miał rację. Miał bo nie ma 'praw przyrody'. Wiemy o tym z filozofii XX w. Tam (negacja materializmu en block) zaś mylił się bo materia też jest częścią stworzenia i jak pokazuje Augustyn (seminales) może odegrać tu swoją rolę bez creatio continuus Stwórcy.// Materializm nie wulgarny daje radę u Augustyna, chociaż jego teoria jest niezwykle wymagająca intelektualnie i obawiam się niedostępna poza tekstem oryginalnym (pisał w łacinie IV w.) a materia występuje tam jedynie jak u Lenina -jako tło działania Formy. Światło. Iluminacja.// Metafizyka.
Anonim2022.01.28 12:16
„Kobiety są błędem natury... z tym ich nadmiarem wilgoci i ich temperaturą ciała świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu... są rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego mężczyzny... Pełnym urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego jest mężczyzna.” (św. Tomasz z Akwinu)
man.of.Stagira2022.01.28 12:52
Cóż w tym dziwnego skoro dzisiaj ćwierć świata dopuszcza myśl, że mężczyzna może być tylko rodzajem kalekiej, chybionej i nieudanej kobiety? TRANSFOBIE masz Anonimie.
Adeptus2022.01.28 15:47
Czyli stawiasz katolickiego "geniusza" i świętego na równi z tymi paskudnymi lewakami z LGBT? Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
man.of.Stagira2022.01.28 16:26
O nie! Zestawiam "paskudnego morderczego" św. Tomasza z "geniuszem" współczesnego filozoficznego przebóstwienia dokonanego przez Husserla, Heideggera, Derrida i J.Butler pokazując, że Tomasz w niczym im nie ustępuje w warsztacie filozoficznym a precyzją wypowiedzi przebija ich od 1000% wzwyż. // Czyli całkiem PRZECIWNIE.
Adeptus2022.01.28 17:38
Czyli wyższość Tomasza polega na tym, że swoje bzdury wypowiada używając prostszych słów, niż za przeproszeniem, filozofowie, późniejsi. I niby jak obiektywnie mierzysz jakość "warsztatu filozoficznego" - jak określić które irracjonalne bzdury ustępują którym? Można to mierzyć co najwyżej stopniem ich szkodliwości w praktyce - a poglądy takie, jak prezentuje Tomasz (i ogólnie doktryna chrześcijańska) są bardzo szkodliwe. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
Anonim2022.01.28 12:15
„Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domowych” (św. Tomasz z Akwinu)
man.of.Stagira2022.01.28 12:40
Tak uważa również ewolucja.
Adeptus2022.01.28 15:48
Ewolucja nic nie uważa i nic nie wartościuje. To prostu zjawisko naturalne. To tak, jakby powiedzieć, że grawitacja uważa, że rzeczy powinny spadać. To ludzie uważają i ludzie mają systemy wartości. W tym niektórzy - takie zbrodnicze systemy, jak Akwinata. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
man.of.Stagira2022.01.28 16:19
Wskaż zmysł który umożliwia dostrzeżenie zjawiska ewolucji. // Oczywiście BEZ zakładania równoczesnego ewolucji zjawiska bo to będzie błąd błędnego koła w dowodzeniu.// Nie czekam. Nie jest możliwe obserwować 'zjawisko' ewolucji bez uprzedniego założenia ewolucji (przebiegu) zjawiska.// Petitio principii. // Ewolucja nie jest 'zjawiskiem'. Ewolucja jest pojęciem oderwanym drugiego rzędu denotującym całą klasę innych pojęć oderwanych. I tak pojmuje ją współczesna astrofizyka i nauka szerzej.// Ewolucja może zatem potwierdzać pewne przebiegi zjawisk lub przeczyć pewnym przebiegom zjawisk. JEST bowiem teorią.// W tym sensie ewolucja zauważa wraz z przejściem od matriarchatu do patriarchatu że społeczna. "Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwościach wykorzystania do prac domowych". Czyli dokładnie tak jak napisał św. Tomasz z Akwinu.// Tak zatem uważa też ewolucja społeczeństwa ludzkiego w jego historii.
Adeptus2022.01.28 16:55
"Wskaż zmysł który umożliwia dostrzeżenie zjawiska ewolucji" Jeśli podporządkowywać to pod któryś z klasycznych "5 zmysłów", to wzrok - za jego pomocą obserwujemy cechy różnych gatunków, skamieliny, odczyty badań świadczące o ewolucji. „Nie jest możliwe obserwować 'zjawisko' ewolucji bez uprzedniego założenia ewolucji (przebiegu) zjawiska „ Co? Oczywiście, że jest. Skąd ten bzdurny pomysł, że nie? „Ewolucja nie jest 'zjawiskiem'” Podaj obowiązująca definicję „zjawiska” i wykaż, że ewolucja jej nie spełnia. „JEST bowiem teorią”. Oczywiście, że jest teorią. Teoria naukowa jest najbardziej rzetelną, rygorystyczną i kompletną formą wiedzy naukowej. W nauce nie ma nic „wyższego” od teorii. To, że grawitacja istnieje, też jest teorią. Skoro tego nie rozumiesz, to znaczy, że nie masz pojęcia o terminologii naukowej, którą próbujesz zastąpić filozoficznym bełkotem, żeby wykazać, że czarne jest białe. „W tym sensie ewolucja zauważa wraz z przejściem od matriarchatu do patriarchatu że społeczna. "Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwościach wykorzystania do prac domowych". Czyli dokładnie tak jak napisał św. Tomasz z Akwinu”. Bzdura. Nawet w czasach największego patriarchatu tak nie było, nawet katolicyzm, w którego obrębie poruszał się Tomasz z Akwinu widział wartość w zakonnicach, czy „świętych dziewicach męczenniczkach” - nierzadko większą niż w matkach/żonach/gospodyniach domowych.
man.of.Stagira2022.01.28 18:30
Albo jest TEORIĄ, albo jest ZJAWISKIEM. Tertium non datur. // Jeżeli jest teorią to teoria ewolucji społeczeństwa ludzkiego zweryfikowała pozytywnie tezę, że cyt. "Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwościach wykorzystania do prac domowych". Świadczą o tym tysiące lat (patriarchat). Upadek matriarchatu jest faktem ewolucji społecznej. Kobiety żyją tysiące lat w społeczeństwach jako źródło potomstwa (następca tronu) lub jako źródło siły roboczej (poddany). Pod nieobecność głowy domu (wyprawy wojenne) niewiasty zajmują się organizacją i administracją majątków JEŻELI same nie są niewolnicami (poddanymi) wykorzystywanymi do prac fizycznych. // Jeżeli zaś ewolucja według ciebie jest 'zjawiskiem' to wskaż zmysł który umożliwia postrzeganie ewolucji bez JEJ zakładania (twoje cyt "odczyty świadczące o ewolucji" -wymagają rozumnych założeń umożliwiających rozumne odczyty w ramach rozumnych wnioskowań na gruncie już istniejącej TEORII więc są argumentem PRZECIW zjawiskowemu bytowi ewolucji a za jej bytem jako pojęcia ). popełniasz petitio principii tj. zakładasz to czego masz dopiero dowieść już jako teoretyczne obecne. Nie da się bez popełnienia błędu błędnego koła w definiowaniu twierdzić, że ewolucja to zjawisko. // Natomiast twierdzić, tak JAK TY, że ewolucja to tak zjawisko jak teoria -ZARAZEM (co uczyniłeś w powyższym wpisie to świadectwo zaniechania podstawowego wykształcenia logicznego).// Ktoś kto nie odróżnia fenomenologicznie zjawisk od teorii nie nadaje się do tego by zajmować się filozofią W OGÓLE.// Dzisiaj wiele kobiet przewyższa mężczyzn precyzją fenomenologicznych analiz. // To by sporo wyjaśniało, jednakowoż. ... xD
Adeptus2022.01.28 23:08
„Albo jest TEORIĄ, albo jest ZJAWISKIEM”. Teorie opisują zjawiska. Teoria ewolucji opisuje zjawisko ewolucji. Teorie na temat grawitacji opisują zjawisko grawitacji. Nie ma tu żadnej sprzeczności, żadnego problemu, chyba, że ktoś jest, za przeproszeniem, filozofem. „Jeżeli zaś ewolucja według ciebie jest 'zjawiskiem' to wskaż zmysł który umożliwia postrzeganie ewolucji bez JEJ zakładania” Wskazałem. „wymagają rozumnych założeń umożliwiających rozumne odczyty w ramach rozumnych wnioskowań na gruncie już istniejącej TEORII więc są argumentem PRZECIW zjawiskowemu bytowi ewolucji a za jej bytem jako pojęcia” Bełkot. Nikt niczego z góry nie zakłada. Na podstawie obserwacji formułuje teorię ewolucji opisującą zjawisko ewolucji. Darwin nie postanowił sobie „wymyśliłem ewolucję i teraz poszukam na nią dowodów”, tylko obserwując przyrodę przy użyciu swoich zmysłów sformułował na podstawie tych obserwacji teorię wskazującą na istnienie zjawiska ewolucji.
Adeptus2022.01.28 23:14
Bzdura kompletna. Teoria ewolucji, jak sama nazwa wskazuje, to teoria, która opisuje zjawisko ewolucji. To tak, jakbyś twierdził, że nie istnieje zjawisko grawitacji, bo przecież jest teoria grawitacji. <<Teoria naukowa>> to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego <<zjawiska>>. Jest dokładnie odwrotnie, niż twierdzisz - "teoria X" nie przeczy istnieniu "zjawiska X", lecz z niego wynika, bo gdyby nie było zjawiska X, teoria X nie miałaby czego opisywać (a jeśli zjawisko X jednak nie istnieje, to teoria X jest po prostu błędna). Jesteś świetnym przykładem tego, jak filozofia robi człowiekowi wodę z mózgu i prowadzi do wymyślania nieistniejących problemów. Co do zmysłu - już pisałem. Obserwowanie zjawiska ewolucji, głównie za pomocą wzroku, jeśli chcesz się trzymać tego sztucznego, antycznego, filozoficznego podziału na 5 zmysłów, prowadzi do sformułowania teorii ewolucji - czyli teorii opisującej zjawisko ewolucji.
Adeptus2022.01.28 23:21
Nie ma żadnego błędnego koła ani odgórnych założeń – teoria ewolucji wynika z obserwacji zjawiska ewolucji, teoria wynika ze zjawiska, linia prosta, nie koło. Nie jestem pewien, ale mam wrażenie, jakbyś sugerował absurdalną koncepcję, jakoby niemożliwe było zaobserwowanie zjawiska, bez uprzedniego sformułowania teorii na jego temat – jeśli coś takiego zakładasz, to faktycznie może Ci wyjść jakieś błędne koło... Tyle, że jest to założenie wzięte kompletnie z sufitu, które zastosowane konsekwentnie prowadziłoby do zakwestionowania jakichkolwiek możliwości poznawczych i nauki w ogóle.
Anonim2022.01.28 12:15
„Zarodek płci męskiej staje się człowiekiem po 40 dniach, zarodek żeński po 80. Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie wilgotnych wiatrów.” (św. Tomasz z Akwinu)
man.of.Stagira2022.01.28 12:39
Dopiero Louis Pasteur w II połowie XIX w. pokazał, że samorództwo nie istnieje nawet w przypadku bakterii. // CZY mamy wobec tego zrezygnować z Newtona, Leibniza i rachunku nieskończonościowego? Uh?...
Anonim2022.01.28 12:15
"Kobieta z natury podlega mężczyźnie, świat został skonstruowany w taki sposób, że mężczyzna posiada większe możliwości intelektualne i jako mądrzejszy, jest w stanie kierować kobietę ku dobru sprawniej, niż sama byłaby w stanie to uczynić. Zmiana tego naturalnego porządku, czyli uznanie równych możliwości intelektualnych obydwu płci, oddalałaby świat od Bożego zamysłu." - św Tomasz z Akwinu.
man.of.Stagira2022.01.28 12:31
"Woman is the nigger of the world" J. Lennon // Zgadza się.
Chrześcijanin2022.01.28 12:12
Dla prawdziwych, biblijnych chrześcijan to katolicyzm jest herezją. Odszedł od biblijnych korzeni i wprowadził pogańskie Idee i ludzkie wymysły jako "tradycję".
Adeptus2022.01.28 15:23
I bardzo dobrze. Chrześcijaństwo biblijne to ohydna, bzdurna, zbrodnicza doktryna. Katolicyzm jest jako tako znośny na tle fundamentalistów protestanckich właśnie dlatego, że w wielu kwestiach odszedł od biblijnych absurdów (ale wciąż zachował ich zbyt dużo). Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
Anonim2022.01.28 12:04
A co robić z pedofilami? Tolerować czy przenosić do innej parafii?😁😁😁
Mękiszon2022.01.28 12:19
A księży gejów? Zabijać czy przechować do Sądu Ostatecznego? mhm ...
Kodzie smrodzie2022.01.28 12:30
Twoja bezsilność jest bezcenna 😂😂😂
Minona 😀2022.01.28 12:47
czyli ... ZABIJAĆ?
Wróg ludu2022.01.28 12:28
Ciebie Lechu trzeba przenieść do Lukaszenki .To taki ciepły człowiek .Jak i ty KODzie smrodzie .Panial ruska swolocz ! 😎😎😎