Niesamowite orędzie Zofii Nosko, które właśnie się wypełnia na naszych oczach  - zdjęcie
28.01.22, 21:33fot. pixabay.com

Niesamowite orędzie Zofii Nosko, które właśnie się wypełnia na naszych oczach

46

Znaki przyjścia Chrystusa Pana i końca świata: Fałszywi prorocy. „Pokojowe rozmowy” – narzędziem wojny. Fałszywa nauka zwalczająca Kościół i religię. Nowomoda. Straszny głód i choroby. Anomalie w pogodzie. Prześladowanie chrześcijan. Fałszywi prorocy. Odrzucanie Różańca. Lekceważenie Chrystusa Euchary­stycznego w kościołach. Tabernakula spychane na boczne ołtarze! Upadek zakonów. Sąd Boży. Czuwajcie i módlcie się!

Życiorys tej pokornej niewiasty Zofii Nosko oraz przekazy dawane jej z Nieba zostały opisane w książce ks. Ryszarda Ukleja SDB pt. „ Tryumf Kościoła według wizji św. Jana Bosko” . Tam zostały ukazane fragmenty z książki „Orędzia Zbawienia” które teraz wypełniają się i będą się wypełniały na naszych oczach.

Oto fragment orędzia:

Orędzia Zbawienia, t. I-III, Szczecin 1995 r.
Pan Jezus i Matka Boża do „Centurii ” :

Pojawią się ludzie – manekiny

Pisz uważnie: W całej Europie nastąpi wrzenie, inne części ziemi walczyły już od lat. To są i będą początki zuchwałości złego ducha. Świat będzie nadal pogrążał się w ciemności, wiara święta, religia wszędzie są lekceważone, ignorowane. To jawne działanie szatana. Liczne narody poddadzą się złej, szatańskiej propagandzie. Będzie to jak uderzenie młota.

W tym czasie dwóch mężów stanu zejdzie z tego świata i stanie przed sądem. Ludźmi na ziemi rządzić będą bestie, a nie mężowie szlachetni i poważni. Chciwość wyrastać będzie okrutnie w każdym sercu. Przed czasem grozy pojawią się ludzie-manekiny, bezwolne i bezduszne, którzy będą służyli złemu duchowi i będą spełniali jego rozkazy. Okrucieństwo i niewola obejmie cały świat. W dniu, w którym jedna z głów ukoronowanych odejdzie w zaświaty, zapłonie ogień na południowej części północy. Liczne narody i ludy przemieszają się, w dniu tym też upadnie na wieki wieków idea i godło szatana. Ulicami wielkiego miasta, gdzie szerzony był ateizm, przejdą sztandary z wizerunkiem Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, z Krzyżem zwycięskim.

Godło trzech dużych państw upadnie, zdeptane przez Anioła sprawiedliwości. W krainie zaś ludnej, wielkiej, w te dni tylko puszczyk śpiewać będzie nad mogiłami i zwłokami ciał. Ogień powoli pożerać je będzie. Serce Europy zakwitnie, stanie się wolne, zahuczą wolne sztandary, nigdy już nikt nie będzie ciemiężył więcej tego narodu. Do Polan przypłyną i przybiegną wszyscy. Dzieci moje. śpiewajcie: Hosanna, Alleluja, Chwała Bogu,Władcy Wszechmocnemu, Jemu cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Zaprawdę wypełnią się te czasy. Amen.” (18 XlI 1984 r.).

Wilczy bilet szatana
„Wszystkie dzieci ziemi, które zły duch trzymał na łańcuchu kłamstwa, zła, obłudy, rzucą mu w jego fałszywą twarz swoje bilety przynależności do niego i właśnie te dzieci najzagorzalej będą go tępić i niszczyć w dniu oskarżenia, mówiąc: Karmiłeś nas kłamstwami, niewolą ducha, szydziłeś z prawdy, fałszowałeś wszystko – oto teraz zgiń na wieki! Będą się przyglądały ze zdziwieniem inne dzieci, które nigdy nie były w jego szeregach. Będą patrzały na bezmiar zapalczywości tych dzieci które były mu posłuszne, a które wołać będą: Oddaliśmy tobie twój wilczy bilet, by móc cię niszczyć i ćwiartować do końca za twój fałsz, obłudę, kłamstwo, którymi nakarmiłeś nas. Nie mamy dla ciebie litości, kłamco, oszczerco, wężu starodawny, szatanie-diable. Swoje chorągwie zbrukane krwią bratnią będą drzeć i deptać, i zwrócą wszyscy swoje twarze ku Bogu, i wykrzykną wszyscy oszukani przez złego ducha: Jedynie tylko Bóg Najświętszy w Trójcy Jedyny jest godzien wszelkiej chwały i służenia Mu! Amen.” (20 l 1982 r.).

Trąbi Anioł Siódmy
„ Ach. jak cały świat obraża Trójcę Przenajświętszą! Ja. Matka wasza, Niepokalane Poczęcie. Maryja, tyle razy prosiłam, upominałam, tłumaczyłam, płakałam nad wami wszystkimi, lecz wy nie chcieliście Mnie słuchać i nie chcecie. To, co powiedziałam i mówię moim dzieciom, lekceważyliście, lekceważycie, wyśmiewacie się i nie przyjmujecie ostrzeżeń i upo­mnień. Zapamiętajcie sobie, że te dni są dniami, kiedy trąbi Anioł Siódmy, to jest trąba Bożego rozrachunku z wami. Waga-Sąd będzie bardzo sprawiedliwa i dokładna. Dzieci moje, czy nigdy nie czytaliście i nie słyszeliście o potopie? Pochłonął on całą ludzkość, a przecież potop, który ma was nawiedzić, to potop ognisty. O, dzieci moje, jest to potop sto razy straszniejszy od potopu fal wody. Za grzechy wasze czeka was potop ognisty! Nie pojmujecie tego, że wszystko w jednej chwili stanie w morzu ognia? I niebiosa zapłoną, i ziemia zapłonie, o, nic nie może się ostać w te dni! Ciała wasze będą jak zwalone stosy gnoju, zwęglone, cuchnące, będą leżały na ulicach. Nie będzie tego, kto by opłakiwał te ciała, bo nawet gdy zostanie kto­kolwiek, to odejdzie mu wszelki rozum, stanie się podobny do nierozsądnego ptaka, deptać będzie ciało swych dzieci i rozdzierać własne.” (12 V 1982 r.)

Nawracajcie się i nie grzeszcie!
Nie chcę was straszyć, ale jak Matka, najlepsza Matka, dziś proszę was: Zaniechajcie drogi, którą ubił wam szatan-diabeł. Droga ta ubita jest rozbojem, mordem, walką z Bogiem Najświętszym, niszczeniem wszelkich Praw Bożych, niszczeniem swojej godności, rodzin, niszczeniem dni świętych, gwałceniem i poniewieraniem wszystkiego, co piękne, dobre i szlachetne, pochodzące ze źródła Najświętszej Miłości i Mądrości – Serca Bożego. Ja was proszę, upominam, módlcie się, nie chodźcie po krętych drogach zła, prostujcie wasze drogi, odstąpcie od grzechu, w którym jest piekło i wszelkie zło zrodzone przez złego ducha.
Proszę was, nawołuję każdą rodzinę, każde dziecko z osobna, powstańcie ochrzcić wasze dzieci w Świętym Kościele Bożym. Niech nie będzie między wami synów i córek, których Syn mój nie będzie mógł wszczepić w Winną Latorośl – w Kościół Boży. Każde z dzieci waszych musi być jak kotwica rzucona w ogród Ducha Świętego, bo tylko wówczas ma życie i trwa w Bogu. Dalej proszę was i nakazuję, każde życie poczęte pielęgnujcie i zachowujcie, nie zabijajcie go! Matki, ojcowie, niech krew niewinnego Abla nie płynie po udręczonej grzechami ziemi. Szanujcie dni święte, nie gwałćcie ich. Nade wszystko kochajcie Trójcę Przenajświętszą, z wielkim uwielbieniem wspominajcie Ją, albowiem jest to Ojciec Święty, Syn Boga Żywego i Duch Święty pochodzący od Ojca i Syna. Przygotujcie, dzieci moje, tron w sercach waszych. Niech z miłością i rozkoszą zasiądzie w sercach Trójca Przenajświętsza, ubogaci was w życie wieczne, otworzy wasze umysły na prawdę Bożą, uczyni was świętymi, byście mogli przebywać na wieki w Królestwie Bożym. Amen ”. (12 V 1982 r.).

Krzyż na Niebie – ostatnim ostrzeżeniem. Kosmiczna – katastrofa. Trzy dni ciemności. Ostatnie żniwo demonów. Klęska szatana. Wskrzeszenie ziemi.

„Najpierw na niebie zobaczycie wielki złocisty Krzyż. Wszyscy i na ca­łym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Wszystko zacznie płonąć. Także powietrze i woda. Miłosierdzia dostąpią jedynie ci, którzy mają Boga w sercu. Będą też przebie­gać ulicami wytoczone z Piekieł wozy, naładowane demonami i złymi ducha­mi. One to czynić będą wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk i płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą sobie śmiało poczynać, porywać będą dusze tych, co to Boga się wy­rzekli i szerzyli na świecie niewiarę; tych, co z serc Ludu Bożego Krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą matki morderczynie, te,co mordowały dzieci poczęte.

Wielkiej grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej, sto­jącej ściany. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym, tak że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda mórz i oce­anów wrzeć będzie i płonąć jak nafta 3. Jeśli te dni ciemności nie będą od ludz­kości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi, w tych dniach ciemności zginie.

Łaski Miłosierdzia dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych Przykazań, mają silną wiarę w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę, i ofiarę swego cierpienia przetrwają.

Po trzech dniach strasznej nawałnicy, strasznego gniewu Bożego, ciemno­ści będą powoli opuszczały zbolałą, opuszczoną planetę Ziemię. Widok jej bę­dzie straszny. Będą zgliszcza, same zgliszcza, popioły. Tam. gdzie były góry, będą rozpadliny i gotująca się w nich woda. Tam, gdzie były morza, będą ka­mienne, błotniste obszary. W tym czasie wszystkie wody będą zatrute i ciem­ne jak smoła.

Piątego dnia zstąpi z Nieba wielki, święty, majestatyczny Anioł Boży w białych szatach. W dłoni będzie trzymał gałązki hizopu i On to, do wszyst­kich mórz, rzek i oceanów włoży owe gałązki hizopu i oczyści wody, i znowu gorzka woda zmieni się w słodką, nadającą się do picia. A woda stanie się ja­sna, uświęcona mocą Bożego hizopu, i będzie zdrowa jako napój. W tym cza­sie nie będzie też drzew i nie będzie żadnej roślinności, tylko nagie skały.”(tom I, orędzie nr 71. VI 1985 r.).

Mowa tu oczywiście o tych rodzicach, którzy nie uznali swojej winy w Sakramencie Pokuty, nie przepraszali Boga i nie pokutowali za popełnione zbrodnie – przyp. redakcji.
Mowa o ogniu , który ogarnie całą ziemię , na skutek wybuchów wulkanów i zderzenia z komety z ziemią – przyp.redakcji.

Zwycięski blask prawdy
„Bardzo daleko we wszechświecie zapłonie Słońce, blask jego będzie wiel­ki. Tego blasku nie będzie widzieć ten, kto służył szatanowi, stał w jego szere­gach, kto poczytywał sobie za zaszczyt przynależeć do jego sług. W ów dzień szukać będą schronienia słudzy szatana, słudzy fałszywej teorii, która z Bogiem walczyła i Jego Świętymi Prawami. Szukać będą tego schronienia w głębinie ziemi, w głębinach morza i w powietrzu, lecz czas ich skończony. Hufce świę­tych Aniołów strącą wszystkich, z powietrza wydobedą, z morza i z ziemi, i do­kona się sąd nad nimi, nad ich nieprawością.” (15 XII 1984 r.).

Nowa era. Nowa Jerozolima
„Ta ziemia, którą Bóg Święty stworzył jako Błogosławieństwo, bo to ona rodzi wszelkie potrzebne do życia płody, wykonuje posłusznie plan Świętego Boga za wszystkie grzechy całej ludzkości i zapanuje Nowa Era. Będzie jedna wiara, jeden Święty Pasterz – Jezus Chrystus, i wszyscy w te dni będą się wielce miłowali, będą się nawzajem strzec przed popełnieniem grzechu, przed jego jadem, i już nigdy nie będzie przez człowieka znieważone Najświętsze Imię Boże. Pan będzie przechadzał się wśród swego ludu jako Pa­sterz doskonały.

Z Nieba zostanie zesłana Nowa Jerozolima i będzie złożona w niej, przed Tronem Najwyższego Boga, wieczna, najdoskonalsza Ofiara Ba­ranka Świętego, która po wszystkie wieki wieków obmyła ziemię i plemię ludzkie. Ołtarz świątyni będzie trwał na wieki jako ognisty Krzyż Cierpie­nia, Męki, Zwycięstwa, Miłości, Miłosierdzia Nieustającego Jezusa Chry­stusa. I nikt już nie ośmieli się znieważać ten znak, sięgać dłonią swoją, by go usunąć, On trwać będzie na wieki!

W tych dniach otarta będzie każda łza i nikt jej już nie będzie ronił. W dniu chwały Pana Zmartwychwstałego ożyje cała ziemia, zazielenią się trawy, za­zielenią się suche konary drzew i ptactwo z wesołym świergotem zamieszka w nich. Wody ponownie zaroją się rybami, a nie będzie już wielkich gadów i nikt nie będzie spożywał więcej mięsa, bo wszystko będzie nowe, piękne,czyste i doskonałe.

Aniołowie Pana Boga Świętego, w Trójcy Jedynego zstąpią z Nieba na Ziemię, by udzielać błogosławieństw Bożych, by rozlewać wielką radość do tych serc, które to ujrzą.

Dzieci moje, po znakach uczcie się poznawać zbliżający się dzień Na­wiedzenia Pańskiego, dzień Sądu, sprawiedliwości i chwały. I niech on was nie przyłapie na usługach szatana, bo przyjdzie jak potrzask, jak ukryte sidło myśliwego. Dzień ten dokona oczyszczenia i zmiecie zło ziemi, zmia­tając na wieki wieków węża starodawnego, szatana. Łeb jego zostanie star­ty stopą Najwyższego i strącone też zostaną wielkie hordy szatańskie, wszel­kie demony i wszelka złość, śmierć, kłamstwo, obłuda, komunizm, demokra­cja, ateizm, kapitalizm, socjalizm i wszelki ustrój bezprawnie panoszący się nad Ludem Bożym na ziemi. Wszystko zostanie święte i nowe. Na czele Ludu Bożego stanie niepokonany Władca Jedyny i Święty, przed którego Obli­czem upadają i wielki pokłon oddają Aniołowie, przed którego Obliczem upa­dają i pokłon muszą oddawać wszystkie trony królewskie i przywódcy, bo to On, Jedyny i Święty, godzien odebrać wszelką chwałę, majestat, bo On nie ma początku ani końca, zawsze wieczny.

Przyszedł od Boga Najświętszego na zie­mię i do swoich jako Światło i Słowo Boga wiecznie żyjącego, I wziął Ciało z Niepokalanej Niewiasty Maryi Panny, i stał się człowiekiem, a jest na wieki zrodzony od Boga Ojca. I to On, Jezus Chrystus, oświecił świat i przyniósł Zbawienie, i złączył Królestwo Boże na wieki wieków z ludem sobie wybra­nym. Amen.” (tom I, orędzie nr 71, VI 1985 r.).

Orędzie do całej ludzkości. Ogień, wicher i ciemność. Wypraszajmy Boże Miłosierdzie. Świat zbudował nową wieżę Babel.

„Zapisz: Oczami duszy ujrzałam Matkę Najświętszą jako Niepokalanie Poczętą. Miała duży, bladoniebieski płaszcz z Różańcem Świętym zawieszo­nym na dłoniach jak do modlitwy.
Matka Boża poleciła przekazać całej ludzkości: Czasu bardzo mało. wszyscy klękajcie i przepraszajcie Boga Najwyższe­go. Nawracajcie się co rychlej, proście Miłosierdzie Boże o zmiłowanie nad wami. Słuchaj, podaj to światu, bo to już nadchodzi.
Przez trzy dni i noce ciemności nastąpi wielki wiatr, wichura. Drzewa bę­dą łamane jak zapałki, wyrywane z korzeniami i wywracane. Ziemia najpierw powoli, potem coraz bardziej będzie drżeć. Atmosfera, która otacza was jak kołdra, odstąpi od ziemi. Kontynenty będą zalewane przez oceany i morza. Lu­dzie będą się dusić. Z ziemi wystąpią gazy, obudzą się wszystkie wulkany, py­ły, kamienie i lawina pochłaniać będzie metr po metrze całą ziemię. Wystąpi wielka duszność, wicher będzie przewracał domy i zrywał dachy. Zalegną ciemności. Płuca ludzkie nie będą mogły tego wytrzymać, będą 4 .Ciemności będą trwać trzy dni i trzy noce. Z ziemi wystąpi ogień [wulka­ny], będzie pożerał wszystko. Z nieba też będzie spadał na ziemię ogień [kometa].

Ach. dzieci, jak straszny gotujecie sobie dzień, tylko dlatego że trwa­cie w uporze i pozostajecie w grzechach.

Opamiętajcie się, Bóg Ojciec jest pe­łen Miłosierdzia. Trójca Przenajświętsza powstrzyma każdą karę, jeśli serca wasze objęte będą pokorą, poprawią się i będą błagać Najświętszego Boga. Bóg Ojciec powiedział, że nigdy już nie zgładzi ludzi potopem. Ale wiedzcie, dzieci moje, że za grzechy obecne ludzkość zginie w trzech dniach ciemności, pochłonięta przez ogień, wicher i ciemność. Wszystko to będzie niszczyć czło­wieka i wszystkie jego dzieła, które człowiek tak pieczołowicie tworzył na zie­mi, a tworzył je, dzieci moje, w wielkim grzechu. Wyrzekł się Boga, wyrzekł się Jego praw.

Jesteście podobni do tych, co budowali wieżę Babel, chcąc dosięgnąć Bo­ga i być od Niego mądrzejszymi. Dziś ludzkość w swoim sercu stworzyła szkaradną wieżę Babel, pełną obrzydliwości, pochodzącą od szatana. Ta wie­ża Babel działa przeciw Bogu, przeciw Jego Świętym, przeciw Jego Aniołom i przeciw Jego najłaskawszym prawom. Syn Boży przyniósł ludzkości na świat Miłość, Miłosierdzie i Zbawienie. Ludzkość zlekceważyła Miłość Chry­stusa, odrzuciła Jego prawa i to ludzkości nie ujdzie bezkarnie”, (tom l, orę­dzie nr 68, VI 1985 r.). Z powodu bardzo znacznego spadku ciśnienia w atmosferze – przyp. redakcji.

Grzechy, a nie przypadki ściągają klęski żywiołowe i choroby.

Ludzie żyliby znacznie dłużej. Nieprawość godzi w dobrych i złych.
„Zapisz: Syn mój, Jezus Chrystus, już rychło przyozdobi świat swoją Ko­roną. I przez Koronę Chrystusa świat będzie zbawiony. Sam siebie świat zba­wić nie może, ale może go zbawić Korona Męczeństwa mojego Syna.

Dziś świat bawi się, tańczy, śpiewa, ale już idą dni wielkiego utrapienia, narzekania. Zamiast śpiewu słychać będzie w każdym domu płacz, ucichnie radosna i krzykliwa muzyka. Dadzą się słyszeć krzyki, jęki i błagania. Oto idą te dni do was, grzesznych, bezmyślnych. Mówię wam, jeśli wszyscy nie na­wrócicie się do Boga Świętego – zginiecie! Czy nie wiecie, że Sąd nad świa­tem już się rozpoczął?

Wszystko sobie umiecie wytłumaczyć: że to są ruchy tektoniczne ziemi, skorupa ziemi przesuwa się i stąd te częste trzęsienia ziemi, wichury, tajfuny huragany. Tak to sobie tłumaczycie… A to są znaki na ziemi zbliżającego się Sądu Pańskiego nad wami! Na niebie też wiele znaków widzieliście, ale i to umieliście wytłumaczyć sobie na swój sposób. Twarde są wasze serca, nie chcecie zrozumieć, że grzech ściąga wielką karę, a kara ma różną postać.

Mówicie, że trzeba raz umrzeć. Istotnie, każdy raz się rodzi i każdy raz umiera. Ale czy wiecie, że gdybyście szanowali Boże prawa i żyli zgodnie z Bożym prawem, życie wasze byłoby zaplanowane przez Boga Ojca na około 200 lat ? A wy żyjecie 80, 70 lat, dlatego że słuchacie podszeptów złego du­cha, grzeszycie, a grzech jest pułapką, on wprowadza na świat choroby, nędze i śmierć. Gdybyście żyli zgodnie z planem Bożym, moglibyście żyć w pokoju i radości. Powiecie, że żyli na świecie dobrzy ludzie, ale czy oni tak długo ży­li – zapytacie. Owszem, żyli 600-700 lat, grzech natomiast godzi we wszyst­kich dobrych i niedobrych. Jeżeli brat grzeszy, siostra powinna podjąć pokutę, by grzech nie miał mocy rozlewać się na całą rodzinę. A teraz pomyślcie: 5,5 miliarda ludzi zamieszkuje ziemię, a ilu znajdziecie sprawiedliwych, bez grze­chu?

Grzech ściągnie na ziemię chorobę, która będzie niszczyć wszelkie cywi­lizowane społeczeństwa, na ludzi, którzy swoją rozkosz upatrują w perwersji 5, którzy nie umieją żyć zgodnie z nauką Kościoła Świętego. Oto jest czas rozlewania się grzechu! Przeciwstawiajcie się mu pokutą waszych serc, wa­szych ciał i modlitwą! ” (tom l, orędzie nr 73, VI 1985 r.).
Prorocza zapowiedź rozszerzenia się choroby AIDS, głównie do krajów Ame­ryki Pn. i Europy, jako owoc grzechu sodomskiego – przyp.redakcji

Kraków będzie stolicą Polski
„Ja, Jezus Chrystus, podaję ci do wiadomości, że Kraków będzie sto­licą Polski. Na środku rynku Krakowa stanie potężny Krzyż, sięgający prawie do Nieba. Popłyną do niego wszystkie narody świata. Polska jest Ojczyzną Polaków, ludu, który jest Mnie, Bogu w Trójcy Przenajświęt­szej, powierzony.Polacy, już niedługo będziecie uciskani przez komunizm. Sprawa waszej wolności jest obecnie przed Obliczem Boga Najświętszego, przed Którym stoi ksiądz Jerzy Popiełuszko, ojciec Beyzym, ksiądz Kolbe, ksiądz kardynał Wyszyński i ksiądz G.” (5 II 1986 r.).

Miłosierdzie Boże nad Polską. Krzyż na niebie.
Nastanie Era Boża. Wypraszajmy Miłosierdzie Boże dla świata!

„Pytałaś Mnie o swój kraj. Nie będzie ognia, burzy, Miłosierdzie Boże jest nad wami. Ale będzie Sąd Pański, Sąd Najwyższego Pana, Sąd święty i sprawiedliwy nad tymi, którzy drwili i zapytywali, gdzie jest wasz Bóg, pokażcie nam… Oni w te dni będą jak liść strącony z drzewa. Wszyscy miejcie przygotowane serca i dusze wasze, zachowujcie ciało w czystości!

To, co się stanie, nastąpi w jednym momencie. Ukaże się ognisty znak Syna mojego, Jezusa Chrystusa, a znakiem tym jest Krzyż. Obejmie on całe niebo równocześnie, będzie widoczny w Europie i w Ameryce, w Afryce, Australii i w Azji – na całym świecie. Wiedzcie wówczas. że to jest ta chwila, kiedy wy­pełnią się słowa Świętego Pana nad Panami. 

(…) Są już cuda na ziemi i niebie. Ułamek sekundy panowania szatana. Papież rozpozna knowania masonerii.

„ Ja wam przecież powiedziałem: Będą znaki na ziemi i na niebie.Wszy­stko to jest trudne do zrozumienia przez wasz ludzki rozum, a przecież dzieje się wokół was, jak krwawo płaczące krzyże, obrazy płaczące Niepo­kalanej Dziewicy Maryi krwawymi Łzami, podwójne słońca, niebieskie słońca. Pamiętajcie, przyjdą jeszcze straszne dni, pełne grozy i niepokoju, i wojny, choroby, głód – to znaki, dzieci moje. A na koniec wszystko obejmie obrzydliwość, ohyda, wszystko zostanie zanurzone w kłamstwie i nikczemności, bowiem ojciec kłamstwa na ułamek sekundy obejmie świat w swoje ciem­ne panowanie. Zalegną ciemności w duszy każdego człowieka, ciemność obej­mie umysł i serce.

Kościół mój Święty w tych dniach zostanie otoczony łańcuchem złego ducha, szatana-diabła. Zbite grupy masonów, sługi szatana, prezentujące czerwień, zechcą zawładnąć murami świątyń. Lecz duch wiernych zosta­nie związany ze Świętym Duchem miłości, pokoju i zrozumienia. Wielki mój syn, Wikariusz, zrozumie działanie wichrzycieli z grupy masonów, sług szatana.” (12 IX 1982 r.)

Komentarze (46):

Tu rządzę ja, Lech Keller!2022.01.31 8:57
Jak zechcę, to zarzucę komuś, że jest mną; jak zechcę to napiszę, że wszyscy są Lechami. A jak mi ktoś wypomni, że coś napisałem, to się wyprę i piszącego nazwę Kellerem. Zwyzywam kogo chce udając chamskiego katola - a tępy frondowy ludek się na to nabiera. I piszę: "Najpierw spójrz na siebie Lechu Kellerze!" Albo piszę: "Sam sobie o tym bełkocie odpisujesz, "anonim"-anonimowi" ?? Więc widać, że to ty bełkoczesz, nikt inny, znany nie"anonimie"- Lechu Keller...!" I piszę sam do siebie: "Ja piszę tylko prawdę o tobie!" A potem dodaję: "Przecież piszę tylko prawdę o tobie, Kellerze!" I lajkuję swoje wpisy. I nikt mi nic nie zrobi, bo nikt frondą nie rządzi. Każdy chamski, nienawistny, jadowity wpis przejdzie - pod warunkiem, że jest katolski, rydzykowy, profetyczny, pisowski, antysemicki, antyLGBT. Głosy rozsądku giną w natłoku parszywego prostactwa - bo ten portalik zebrał najgorsze religijno-prawackie męty. Z nich sobie kpię jako Keller-Krawczyk, ale do napchanych kaczyzmem-rydzykizmem łbów to nie trafia.
rebeliant2022.01.29 17:46
Czasami występuje nosek na oczach... ale to wtedy takie cuda, że hu hu hu !!!
HHD2022.01.29 16:31
Na pohybel dewiantom : PO i KO w kakao sld, psl, tvn holoty ,wp.ss makreli putina ,żydokomuchów nkwd kgb kasty sądowej, lgbt q Brukseli.
Marianczi2022.01.29 14:40
Nawracajcie się lewaki na PiS i już nie grzeszcie.
HHD2022.01.29 16:32
Na pohybel dewiantom : PO i KO w kakao sld, psl, tvn holoty ,wp.ss makreli putina ,żydokomuchów nkwd kgb kasty sądowej, lgbt q Brukseli.
Tonio2022.01.29 12:11
https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2022-01-20/planetoida-moze-uderzyc-w-ziemie-w-przyszloroczne-wakacje-powtorka-z-katastrofy-tunguskiej/
Styki2022.01.29 12:04
Kiedy Wojska chińskie staną nad Uralem,a wojska Wielkiego Talibanu po zajęciu Afryki na granicach Turcji i Europy od jej brzegów Taliban będzie oddzielało tylko Morze Śródziemne nastąpi upadek meteorytu lub komety lub jej odłamka. Zbliżenie się do ziemi tego ciała kosmicznego będzie na tyle bliskie, że wywoła wrażenie drugiego słońca na niebie. Spowodowane to będzie odbiciem światła słonecznego od meteorytu lub jądra komety. Jeżeli to będzie kometa to w jej warkoczu będzie wiele odłamków skalnych, niektóre bardzo duże. Jeden z nich w przybliżeniu o średnicy około 400 metrów i obwodzie 1300 metrów („siódma skała’), uderzy w Ziemię prawdopodobnie w czwartek, z przypuszczalną prędkością wynoszącą 60 kilometrów na sekundę. Przewidywanym miejscem upadku jest Ocean Atlantycki, w pobliżu styku afrykańskiej i europejskiej płyty tektonicznej,na wschód od Azorów.”
Styki2022.01.29 12:01
Pamiętaj też o tym, że król grozy zejdzie z niebios. A król grozy jest co ? Meteoryt. Spadając koronę robi. Ale meteoryt ma być za dwa lata dopiero … – mówię. Może być meteoryt i meteoryciątko- slowa Ojca.
Anonim2022.01.29 11:49
Tak czy inaczej zabawa się skończyła. Jest pandemia i inflacja . 2 mln obywateli zyje za 20 pln
Styki2022.01.29 10:37
Planetoida może uderzyć w Ziemię w przyszłoroczne wakacje. „Powtórka z katastrofy tunguskiej” Król grozy - zapoznajcie sie z tym tematem.
Edek2022.01.29 9:50
Polecam gorąco pożerać ludzkie i zwierzęce odchody, w każdej postaci. Smażone, wędzone, gotowane, duszone itd. Popijać koniecznie szczynami, a na deser zeżreć plemniki końskie. Po takim posiłku zwalić konia, minetka, masturbacja i spanko. Ewentualnie jeszcze dać komus w morde i szpica w ryja.
Air Wick2022.01.29 11:34
Spadaj na szambo.pl gównojadzie.
Anonim2022.01.29 11:43
Prawdziwy wyborca PO,Młody wykształcuny z big city
Air Wick2022.01.29 11:53
Spadaj na szambo.pl gównojadzie.
Dam2022.01.29 9:10
Co chwilę się jakieś orędzia "wypełniają" i jak dotychczas nic z tego nie wyszło. Sekty co chwilę wieszczą coraz to nowy koniec świata, a jak nie trafia w datę to przekładają interes się kręci. KK podobnie.
Wypełnia się, wypełnia2022.01.28 23:08
i wypełnić nie może. A ty głupolu pastujesz i pastujesz te kocopoły po raz enty, za każdym razem wstydząc się podpisać pod tym wyp***dem choćby swoją redakcyjną sygnaturą.
Anonim2022.01.29 11:44
Klasyczny wpis wyborcy PO?
Niesamowite orędzie Zofii Nosko,2022.01.28 23:06
które właśnie się wypełnia na naszych oczach. //////////// Znaki przyjścia Chrystusa Pana i końca świata: Fałszywi prorocy. „Pokojowe rozmowy” – narzędziem wojny. Fałszywa nauka zwalczająca Kościół i religię. Nowomoda. Straszny głód i choroby. Anomalie w pogodzie. Prześladowanie chrześcijan. Fałszywi prorocy. Odrzucanie Różańca. Lekceważenie Chrystusa Euchary­stycznego w kościołach. Tabernakula spychane na boczne ołtarze! Upadek zakonów. Sąd Boży. Czuwajcie i módlcie się! Życiorys tej pokornej niewiasty Zofii Nosko oraz przekazy dawane jej z Nieba zostały opisane w książce ks. Ryszarda Ukleja SDB pt. „ Tryumf Kościoła według wizji św. Jana Bosko” . Tam zostały ukazane fragmenty z książki „Orędzia Zbawienia” które teraz wypełniają się i będą się wypełniały na naszych oczach. Oto fragment orędzia: Orędzia Zbawienia, t. I-III, Szczecin 1995 r. Pan Jezus i Matka Boża do „Centurii ” : Pojawią się ludzie – manekiny „Pisz uważnie: W całej Europie nastąpi wrzenie, inne części ziemi walczyły już od lat. To są i będą początki zuchwałości złego ducha. Świat będzie nadal pogrążał się w ciemności, wiara święta, religia wszędzie są lekceważone, ignorowane. To jawne działanie szatana. Liczne narody poddadzą się złej, szatańskiej propagandzie. Będzie to jak uderzenie młota. W tym czasie dwóch mężów stanu zejdzie z tego świata i stanie przed sądem. Ludźmi na ziemi rządzić będą bestie, a nie mężowie szlachetni i poważni. Chciwość wyrastać będzie okrutnie w każdym sercu. Przed czasem grozy pojawią się ludzie-manekiny, bezwolne i bezduszne, którzy będą służyli złemu duchowi i będą spełniali jego rozkazy. Okrucieństwo i niewola obejmie cały świat. W dniu, w którym jedna z głów ukoronowanych odejdzie w zaświaty, zapłonie ogień na południowej części północy. Liczne narody i ludy przemieszają się, w dniu tym też upadnie na wieki wieków idea i godło szatana. Ulicami wielkiego miasta, gdzie szerzony był ateizm, przejdą sztandary z wizerunkiem Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, z Krzyżem zwycięskim. Godło trzech dużych państw upadnie, zdeptane przez Anioła sprawiedliwości. W krainie zaś ludnej, wielkiej, w te dni tylko puszczyk śpiewać będzie nad mogiłami i zwłokami ciał. Ogień powoli pożerać je będzie. Serce Europy zakwitnie, stanie się wolne, zahuczą wolne sztandary, nigdy już nikt nie będzie ciemiężył więcej tego narodu. Do Polan przypłyną i przybiegną wszyscy. Dzieci moje. śpiewajcie: Hosanna, Alleluja, Chwała Bogu,Władcy Wszechmocnemu, Jemu cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Zaprawdę wypełnią się te czasy. Amen.” (18 XlI 1984 r.).
Dlaczego ?2022.01.28 23:15
Dlaczego to skopiowałeś??? Umiemy w artykule czytać, a nie te twoje wyrwane zdania z kontekstu! Odpisz.
Anonim2022.01.30 14:41
to debil,on umie tylko kopiować
Wilczy bilet szatana cd2022.01.28 23:05
„Wszystkie dzieci ziemi, które zły duch trzymał na łańcuchu kłamstwa, zła, obłudy, rzucą mu w jego fałszywą twarz swoje bilety przynależności do niego i właśnie te dzieci najzagorzalej będą go tępić i niszczyć w dniu oskarżenia, mówiąc: Karmiłeś nas kłamstwami, niewolą ducha, szydziłeś z prawdy, fałszowałeś wszystko – oto teraz zgiń na wieki! Będą się przyglądały ze zdziwieniem inne dzieci, które nigdy nie były w jego szeregach. Będą patrzały na bezmiar zapalczywości tych dzieci które były mu posłuszne, a które wołać będą: Oddaliśmy tobie twój wilczy bilet, by móc cię niszczyć i ćwiartować do końca za twój fałsz, obłudę, kłamstwo, którymi nakarmiłeś nas. Nie mamy dla ciebie litości, kłamco, oszczerco, wężu starodawny, szatanie-diable. Swoje chorągwie zbrukane krwią bratnią będą drzeć i deptać, i zwrócą wszyscy swoje twarze ku Bogu, i wykrzykną wszyscy oszukani przez złego ducha: Jedynie tylko Bóg Najświętszy w Trójcy Jedyny jest godzien wszelkiej chwały i służenia Mu! Amen.” (20 l 1982 r.). Trąbi Anioł Siódmy „ Ach. jak cały świat obraża Trójcę Przenajświętszą! Ja. Matka wasza, Niepokalane Poczęcie. Maryja, tyle razy prosiłam, upominałam, tłumaczyłam, płakałam nad wami wszystkimi, lecz wy nie chcieliście Mnie słuchać i nie chcecie. To, co powiedziałam i mówię moim dzieciom, lekceważyliście, lekceważycie, wyśmiewacie się i nie przyjmujecie ostrzeżeń i upo­mnień. Zapamiętajcie sobie, że te dni są dniami, kiedy trąbi Anioł Siódmy, to jest trąba Bożego rozrachunku z wami. Waga-Sąd będzie bardzo sprawiedliwa i dokładna. Dzieci moje, czy nigdy nie czytaliście i nie słyszeliście o potopie? Pochłonął on całą ludzkość, a przecież potop, który ma was nawiedzić, to potop ognisty. O, dzieci moje, jest to potop sto razy straszniejszy od potopu fal wody. Za grzechy wasze czeka was potop ognisty! Nie pojmujecie tego, że wszystko w jednej chwili stanie w morzu ognia? I niebiosa zapłoną, i ziemia zapłonie, o, nic nie może się ostać w te dni! Ciała wasze będą jak zwalone stosy gnoju, zwęglone, cuchnące, będą leżały na ulicach. Nie będzie tego, kto by opłakiwał te ciała, bo nawet gdy zostanie kto­kolwiek, to odejdzie mu wszelki rozum, stanie się podobny do nierozsądnego ptaka, deptać będzie ciało swych dzieci i rozdzierać własne.” (12 V 1982 r.)
Cytuję: " ... O, MÓJ JEZU....!2022.01.28 22:56
... PRZEBACZ NAM NASZE GRZECHY, ZACHOWAJ NAS OD OGNIA PIEKIELNEGO, --- ZAPROWADŹ WSZYSTKIE DUSZE DO NIEBA --- I DOPOMÓŻ SZCZEGÓLNIE TYM, KTÓRZY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ TWOJEGO MIŁOSIERDZIA.."! Amen! --- Wszyscy Katolicy wiedzą z jakiej Modlitwy ten Cytat.! Te Boże Orędzia- to Prawda. BÓG nie kłamie, ----- z BOGA nie robi się żartów!---- Ten kto tak czyni, świadomie wybiera zło i potępienie wieczne I nie powie że nie wiedział! ---- Nie jeden o tym wiedział i specjalnie za marne grosze kpił wulgarnie z Boga i całego "KK"! --- Jak bardzo się mylił! BOŻE ZMIŁUJ SIĘ NAD NIMI!
Cytuję: O ŚWIĘTY LECHU K. ...!2022.01.29 14:39
NIE PRZEBACZAJ FRONDOIDIOTOM NICZEGO. Spraw, aby wreszcie szlag trafił tych idiotów od bozi, Marychy i reszty bandy. Wiadomo, że tałatajstwa jest mało. Ich debilizm i kretyńskie wpisy wywołują bolesny śmiech. Zmień sieczkę w ich czaszkach w mózgi i obudź myślenie. Spraw, święty Lechu K., żeby frondowym idiotom zatkały się łącza internetowe, żeby im zatrzasnęły się drzwi kościółków, żeby im wafelki kością w gardle stanęły, żeby im po brudnej wodzie święconej parchy wyskoczyły. O to cię Lechu prosimy. NIE ZMIŁOWYWUJ SIĘ NAD NIMI!
Po 11 ...2022.01.28 22:35
Tak się wypełnia orędzie Zofii Nosko ----- Powodem [sic!] "odejścia" wiceprezesa Instytutu Ordo Iuris Tymoteusza Zycha było to, że on i Karolina Pawłowska mieli ... gorący romans??? Pawłowska to dyrektorka Centrum Prawa Międzynarodowego w Ordo Iuris. Czyli będą teraz dwa rozwody, bo i Tymek i Karolcia byli sakramentalnie połączeni z innymi osobami. Pikanterii sytuacji dodaje fakt, że Ordo lobbowało za .... zakazem rozwodów. Jak to nie jest PIĘKNE, to co?
Nie zbaczaj z tematu, Lechu!2022.01.28 23:23
Temat cię boli, wiem o tym!... Jak chcesz, to zobacz najpierw siebie i "....wyjmij kłodę ze swojego oka", a potem ..."drzazgę z oka drugiej osoby! Zacznij się interesować swoim życiem i postępowaniem wobec cudzych, przez ciebie skrzywdzonych dzieci!
Po 11 ...2022.01.29 9:51
Oj żydku, żydku. Koszerne śniadanie wciągnięte? Macobraj smakował?
Zbaczaj na katozboczenia, Lechu!2022.01.29 14:43
Pokazuj, jak parszywi katozboczeńcy łamią własne przykazania, jak katoklechy gwałcą dzieci, jak ich bozia temu przyklaskuje. Może kiedyś do tępych łbów to dotrze.
Najpierw spójrz na siebie Lechu Kellerze!2022.01.29 19:12
A potem na innych, jak sam będziesz w porządku! Wiesz co robiłeś z dziećmi i nam tu opisywałeś! Tu nie ma takiego drugiego unikata, jak ty! Bolą cię wyrzuty sumienia i próbujesz je zagłuszyć w ten sposób??? Marny to sposób!!!
Lech patrzy na Lecha2022.01.31 10:00
I widzi Lecha, który jaja sobie z katoidiotów robi. Skutecznie.
Anonim2022.01.29 11:45
Nie. Nie jest.
Anonim2022.01.28 22:33
i znowu o produkcji parówek mortadeli i kotletów mielonych ,nie macie coś z ryb?
Styki2022.01.28 22:25
To jest juz pewne; chodzi o uderzenie w ziemie ciala kosmicznego podczas trwania wojny. Najprawdopodobniej bedzie to w 2023 roku.
Anonim2022.01.28 21:55
Bełkot dla durnych bydląt będących pod butem koloratkowych cwaniaków.
Palindrom2022.01.28 22:08
wygląda na to, że wyłącznie dla anonimów-manekinów
Anonim2022.01.28 22:14
O tym czy to bełkot przekonasz się osobiście na 100%
Nie widzisz, że ....?2022.01.28 23:03
Sam sobie o tym bełkocie odpisujesz, "anonim"-anonimowi" ?? Więc widać, że to ty bełkoczesz, nikt inny, znany nie"anonimie"- Lechu Keller...! A poza tym nick: "Palindrom", czy "PO 11", i inne, to też twoje! Jak można się tak wygłupiać z tymi nickami!??? Niedługo zabraknie ci liter w alfabecie!!!
Anonim2022.01.29 11:46
Spokojna twoja głowa .Kombinacji liter w Alfabecie jest mnóstwo
Anonim2022.01.29 11:47
Myślenie wyłączone? Instnynkt na full power und leistung?
Lechu pisze do Lecha2022.01.29 14:45
I zaraz uda, że on to nie on. Ale to wszyscy wiedzą - to Lech Keller, znany nowca katobydlaków. Lechu, dalej!
Otóż nigdy tak nie będzie jak twierdzisz!2022.01.29 18:42
Tak pisać, lejąc nienawiść wokoło, to tylko ty potrafisz, jesteś przecież ateistą i w dodatku "hoomosiem"! JESTEŚ TU UNIKATEM WSZELKIEJ NIENAWIŚCI DO 'KK''! ---- A to co piszę, to cię boli i dlatego mnie tak obrażasz, bo brak ci atutow na odpowiedż i obrażasz! Ja, jako KATOLIK, nigdy na takie jak ty inwektywy się nie zdobędę, aby swoją Wiarę obrażać!! A poza tym dla ciebie mogę być tym "katobydlakiem", tak jak mnie nazwałeś!---- Naprawdę, chłopie mnie to nie obchodzi jak mnie nazwiesz! ---- Wiary się nie wyprę, aby się tobie przypodobać! A wręcz się z tego cieszę, będę miał większe zasługi za to w Niebie! Więc częściej mnie tak nazywaj! --- A chamstwo, o którym piszesz, to nie ode mnie, a od ciebie widać na kilometr! Ja piszę tylko prawdę o tobie!
Otóż jest jak twierdzi Lech2022.01.31 10:03
Który pisze tak, jak piszą katole, lejąc naokoło chamstwo i nienawiść do wszystkiego, co myśli. Taki zdobędzie się na wszystko, aby tylko bronić swojej "wiary" - czyli steku andronów i bzdur.
I znów i wytrzymujesz????2022.01.28 23:13
Musisz lać wiadra nienawiści na Kościół! Aż tak jesteś zniewolony, że nie rozumiesz tego? Nawróć się! Przecież tylko sobie robisz szkodę, nie chcij się przekonać dopiero po śmierci, bo będzie za późno! Chyba więc nie na darmo niedawno pisałeś we wpisie, że cierpisz na "wrodzony syndrom nienawiści do Katolików ...itd.."!
Lesiu, rządzisz!2022.01.29 14:37
Pokazuj jak najwięcej katolskiego chamstwa. Po to tu jesteś. I szybciutko napisz, że ty to nie ty, tak jak to lubisz.
Dlaczego przeczysz temu co sam piszesz!?2022.01.29 18:52
Przecież piszę tylko prawdę o tobie, Kellerze! Zdecyduj co piszesz i w jakim jesteś wtedy stanie! ---- Dwa tygodnie powtarzałeś ten sam wpis, codziennie w każdym artykule o swoim syndromie nienawiści ...itd....! Teraz się wstydzisz tego co napisał?? Aj, waj! Teraz już za późno! Zdecyduj się na początku co napisać, abyś się potem swoich złych czynów i wybryków nie wstydził! A teraz napisz mi, co uważasz za " katolskie chamstwo", o którym mi napisałeś we wpisie!?? Nie znam takiego pojęcia?! Czy chamstwem jest to, że jestem Katolikiem, a ty Ateistą, krzywdzącym dzieci? Przecież piszę prawdę! Mam twoje wpisy na ten temat! Piszesz o tym tu pewnie ok. 2 lat! Nie dało się wtedy wręcz na to patrzeć, ani czytać, tak obleśnie to opisywałeś! Mam ci wpis przytoczyć, jak się tym "chwaliłeś? Nie tędy droga!
Aj waj, Lech się nie powtarza!2022.01.31 10:06
Za to pokazuje katodebilizm i kłamstwo: taki durny katol twierdzi, że ktoś coś napisał wiedząc, że tak nie było. I oczywiście nie zacytuje, bo nie ma czego, ale będzie brnął w katokłamstwo, bo na tym się jego "wiara" opiera.
Anonim2022.01.29 12:12
Komentarz prawdziwego europejczyka