reklama
reklama

Litza: „w Neokatechumenacie nauczyłem się czym jest chrześcijaństwo”

Litza: „w Neokatechumenacie nauczyłem się czym jest chrześcijaństwo”
Robert "Litza"Fridrich (fot. Adam Kliczek / Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0/)
Robert Friedrich „Litza”, lider kultowego zespołu Luxtorpeda mówi czym jest dla Niego Droga Neokatechumenalna , jak wpłynęła na jego życie i jak twórczą jest wspólnota.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym tak naprawdę jest Droga Neokatechumenalna wysłuchaj wywiadu Elżbiety Markuc ze Stacji 7.

I

II

Sebastian/Stacja7.pl

9.09.2013, 11:35
reklama

Komentarze (93):

Credo Wrz 12, 2013, 10:44 rano

@Fauxliver
„jak pisałem - nie neguję tego ze komunia powinna/nie powinna mieć takiej formy - tylko szukam odpowiedzi.”

– To może zadaj pytanie. Jeśli nasi trzej ostatni papieże (i zresztą wszyscy poprzedni) nie są w stanie przekonać cię do odpowiedniego przyjmowania naszego Pana, to nie wiem, kto dla ciebie jest autorytetem.

„Tylko chciałbym żeby jasno było określone stanowisko w jedności - w sprawie przyjmowania komunii przez neokatechumenat.”

– Dlaczego uważasz, że neokatechumenat ma inaczej przyjmować komunię niż reszta Kościoła?

Fauxliver Wrz 12, 2013, 11:21 rano

@Credo

ja odnoszę się do tych dwóch punktów:
1. Benedykta XVI: \"Nie jestem z zasady przeciwko komunii na rękę, sam tak jej udzielałem i tak ją przyjmowałem”(...)\"Przez to, że teraz proszę o przyjmowanie komunii na kolanach i udzielam jej do ust, chciałem podkreślić cześć należną realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. […] Chcę mocno zaakcentować, że powinno być oczywiste: Tu dzieje się coś szczególnego! Tutaj jest obecny Ten, przed którym pada się na kolana\"
2. Niekiedy pojawiają się pytania o przyjmowanie Komunii świętej „na rękę”. Kościół – jako stróż Eucharystii – zezwala dziś w pewnych okolicznościach przyjąć Chleb Eucharystyczny na rękę i samemu podać sobie do spożycia. Zakłada to wielką dojrzałość religijną przyjmującego i świadomość, że Chrystus w swej dobroci zawierza nam Siebie.

i akceptuję każde postanowienie papieży.

Chodzi mi o to że nie ma kategorycznego zakazu i to jest dla mnie zastanawiające. Przecież nikt o zdrowych zmysłach będąc we wspólnocie nie działał by złośliwie na przekór kościołowi i papieżowi. Ponieważ taka wspólnota szybko by się rozpadła (jako wymysł czysto ludzki).

"– Dlaczego uważasz, że neokatechumenat ma inaczej przyjmować komunię niż reszta Kościoła?"

Tutaj już łapiesz mnie za słówka. Czy na niedzielnej mszy nie ma ludzi przyjmujących na rękę? Ja widziałem że są - a nie kojarzę ich ze wspólnot.
Pisałem w tym kontekście. Chociaż problem wspólnot jest mi najbardziej bliski jak sadze.

W całej sprawie jedno wydaję mi się naprawdę dziwne. Jeżeli komunia na rękę jest takim strasznym czynem to dlaczego nikt z tym nic nie robi. Czyżby władza kościelna w Polsce była tak ślepa na tak ogromne uchybienie? Czy to jakaś teoria spiskowa przeciwko kościołowi?
Może jestem naiwny - ale jednak ufam że kościół ma nad tym swoją pieczę.
Fauxliver Wrz 12, 2013, 11:25 rano

na koniec ciekawy link a propos poskiego podwórka:

http://www.fronda.pl/blogi/szkola-przetrwania/dokumenty-dt-wprowadzenia-w-polsce-praktyki-udzielania-komunii-sw-na-reke,4309.html

- jak ma to się do sytuacji w neokatechumenacie - muszę jeszcze się dogrzebać.

Credo Wrz 12, 2013, 1:10 po południu

@Fauxliver
Mam nieodparte wrażenie, że świadomie lub nieświadomie dokonujesz manipulacji. Mianowicie, podałeś dwa cytaty dot. przyjmowania komunii św. 1. – papieża Benedykta XVI i 2. nie podpisany, co sugeruje, że powiedział go również papież. A to nie prawda. Drugi cytat pochodzi z listu pasterskiego kardynała Glempa, co warto byłoby podać, jeśli się kogoś cytuje.

Do cytatu 1.
Bardzo cię proszę, rozróżniaj czas przeszły od teraźniejszego. Papież Benedykt XVI powiedział wyraźnie:
„Przez to, że teraz proszę o przyjmowanie komunii na kolanach i udzielam jej do ust, chciałem podkreślić cześć należną realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Nie bez znaczenia jest to szczególnie przy dużych masowych zgromadzeniach, z jakimi mamy do czynienia w Bazylice Świętego Piotra i na placu przed Bazyliką, gdzie zachodzi duże niebezpieczeństwo powierzchowności. Słyszałem o ludziach, którzy chowają komunikant do torebki i zabierają go ze sobą na pamiątkę.
W tej atmosferze, którą – jak się uważa – tworzy także przyjęcie komunii, łatwo pomyśleć: wszyscy przesuwają się do przodu, to i ja pójdę. Chcę mocno zaakcentować, że powinno być oczywiste: Tu dzieje się coś szczególnego! Tutaj jest obecny Ten, przed którym pada się na kolana. Uważajcie na to! To nie tylko społeczny ryt, w którym moglibyśmy wszyscy uczestniczyć bądź też powstrzymać się od uczestnictwa”

mam przeto wrażenie, że powołując się na to, co papież robił kiedyś, nie zważając na to, co robi i mówi dziś, poszukujesz „wytrycha”, który umożliwiłby ci przyjmować komunię św. w sposob niegodny.

Do cytatu 2.
Warto zauważyć, że słowa przez ciebie zacytowane, które napisał kardynał Glemb stoją w głębokiej opozycji do tego, co napisał jego wielki poprzednik – Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński (cytowałem wcześniej). A co ważniejsze, w głebokiej opozycji do ówczesnego papieża (przełożonego kard. Glempa) Jana Pawła II, który w liście apostolskim Dominicae Cenae z 24.II.1980 r. nazywa sposób przyjmowania Komunii świętej na stojąco „godnym ubolewania brakiem czci dla Hostii Eucharystycznej”. „Dotykanie konsekrowanych postaci Hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękoma, jest tylko przywilejem kapłanów”.

Naprawdę nie wiem, ile trzeba mieć złej woli, żeby przy tak jasnym stanowisku WSZYSTKICH papieży, poszukiwaćróżnych „furtek”, „wytrychów” i jeszcze pisać, że to trudne, skomplikowane i nieoczywiste. No, błagam! Przecież to proste i oczywiste.

Jest jeszcze pytanie: Po co to wszystko? Po co?

Klara (oporna uczennica Pańska) Wrz 13, 2013, 9:19 rano

Tomo pyta:

" Dlaczego zezwalacie na łamanie chleba (ciała Pana Jezusa) , "

***
Moja odpowiedź, z konieczności będzie długa.
Tego typu pytanie świadczy o ignorancji autora i całkowitym niezrozumieniu istoty Eucharystii.

Co do określenia Msza św./ Eucharystia odsyłam do KKK

Uczta Paschalna – Msza św.

KKK 1382 Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą Komunii w Ciele i Krwi Pana. Sprawowanie Ofiary eucharystycznej jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas.

KKK 1383 Ołtarz, wokół którego Kościół gromadzi się podczas sprawowania Eucharystii, reprezentuje dwa aspekty tego samego misterium, którymi są ołtarz ofiary i stół Pana. Co więcej, ołtarz chrześcijański jest symbolem samego Chrystusa, obecnego w zgromadzeniu swoich wiernych, równocześnie jako ofiara złożona dla naszego pojednania i jako niebieski pokarm, który nam się udziela. "Czym jest bowiem ołtarz Chrystusa, jeśli nie wyobrażeniem Jego Ciała?" – mówi św. Ambroży (Św. Ambroży, De sacramentis, 5, 7: PL 16, 447 C), a w innym miejscu: "Ołtarz jest symbolem Ciała [Chrystusa], na ołtarzu zaś spoczywa Ciało Chrystusa" (Św. Ambroży, De sacramentis, 4, 7: PL 16, 437 D). Liturgia wyraża tę jedność ofiary i komunii w wielu modlitwach.

Jak jest określana Eucharystia?

KKK 1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go:

Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu. Greckie wyrazy eucharistein (Łk 22,19; 1 Kor 11, 24) i eulogein (Mt 26, 26; Mk 14, 22) przypominają żydowskie błogosławieństwa, które – szczególnie podczas posiłku – wychwalają dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie.

KKK 1329 Wieczerzą Pańską (Por. 1 Kor I 1, 20). ponieważ chodzi o Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień męki, i zapowiedź uczty godów Baranka (Por. Ap 19, 9. w niebieskim Jeruzalem.

Łamaniem Chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu (Por. Mt 14, 19; 15, 36; Mk 8, 6. 19). zwłaszcza podczas Ostatniej Wieczerzy (Por. Mt 26, 26; 1 Kor 1 I, 24). Po tym geście uczniowie rozpoznają Jezusa po Zmartwychwstaniu (Por. Łk 24, 13-35). Pierwsi chrześcijanie będą w ten sposób nazywać swoje zgromadzenia eucharystyczne (Por. Dz 2, 42. 46; 20, 7. 11). Oznacza to, że wszyscy, którzy spożywają jeden łamany Chleb Chrystusa, wchodzą we wspólnotę z Nim i tworzą w Nim jedno ciało (Por. 1 Kor 10, 16-17). Zgromadzeniem eucharystycznym (synaxis), ponieważ Eucharystia jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła (Por. 1 Kor 11, 17-34).

KKK 1330 Pamiątką Męki i Zmartwychwstania Pana

Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła. Używa się także nazwy ofiara Mszy świętej, "ofiara pochwalna" (Hbr 13, 15) (Por. Ps 116, 13. 17). ofiara duchowa (Por. 1 P 2, 5). ofiara czysta (Por. Ml 1, 11) i Święta, ponieważ dopełnia i przewyższa wszystkie ofiary Starego Przymierza.

Świętą i Boską liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem. W tym samym znaczeniu nazywa się również ten sakrament celebrowaniem świętych Misteriów. Mówi się także o Najświętszym Sakramencie, ponieważ jest to sakrament sakramentów. Nazwa ta odnosi się szczególnie do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum.

KKK 1331 Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało (Por. 1 Kor 10, 16-17). Nazywa się jeszcze Eucharystię rzeczami świętymi (ta hagia; sancta)147Konstytucje Apostolskie, 8, 13, 12; Didache, 9, 5; 10, 6. i jest to pierwotne znaczenie "komunii świętych" (świętych obcowania), o której mówi Symbol Apostolski. Nazywa się ją również chlebem aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności (Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Ephesios, 20, 2). wiatykiem...

KKK 1332 Mszą świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu.

*****

Niestety bardzo wielu tradycyjnie usposobionych wiernych Kk utraciło zrozumienie, iż to sam Jezus dał nam się na pokarm pod postacią chleba. Tę oczywistość przekazuje nam m.in. formacja Drogi Neokatechumenalnej.

Tutaj cytat odnoszący się do łamania Ciała Pańskiego

Przełamać Hostię

Chleb używany do Eucharystii ma być odpowiednio przygotowany i przechowywany. Natura znaku domaga się, aby materia służąca do sprawowania Eucharystii miała wygląd pokarmu. Chleb eucharystyczny powinien być tak przyrządzony, aby kapłan w czasie Mszy z ludem mógł rzeczywiście przełamać Hostię na kilka części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym.

http://www.katolik.pl/o-chlebie-i-winie-do-eucharystii,2451,416,cz.html

*****
Nieco z historii Kościoła, w temacie dotyczącym Eucharystii.

Co najmniej do X w. w Kościele konsekrowano przaśny chleb, a komunia była udzielana pod dwiema Postaciami.
Zmiany nastąpiły, gdy chrześcijaństwo stało się masowe, tzn. chrześcijaninem zostawało się z woli władcy a nie na skutek własnego przekonania - zanikać zaczęło częste i wspólne spożywanie Chleba Eucharystycznego; stosunek do Eucharystii nabrał charakteru emocjonalnego, pojawiła się potrzeba patrzenia na Chleb Eucharystyczny ze wzruszeniem i czcią. To z tych czasów pochodzi tak zwane podniesienie, koncentrujące w sobie całą istotę Mszy Świętej. Zatracono pamięć, że chleb dawany jest po to by go spożywać, wykształciło się przekonanie, iż wystarczy patrzeć i kontemplować.

pokaż więcej komentarzy

Najnowsze artykuły:

 
 
 
 
reklama

reklama

Najczęściej czytane

reklama

Najczęściej komentowane

Ecoeconomy blog
reklama
Ecoeconomy blog
facebook