Dr Jerzy Targalski: Dlaczego Konfederacja jest ,,partią rosyjską''? - zdjęcie
24.05.19, 08:00screenshot Youtube - Telewizja Republika

Dr Jerzy Targalski: Dlaczego Konfederacja jest ,,partią rosyjską''?

132

„W Izraelu zapadła decyzja, że będzie korzystne by PiS przegrał wybory [...] Pomiędzy Izraelem a Rosją istnieje częściowa wspólnota interesów [...] Większość kierownictwa Konfederacji doszła do wniosku, że przebije się na scenę polityczną dzięki kwestii żydowskiej [...] stara się zniszczyć sojusz polsko-amerykański [...] Są cztery czynniki odpowiedzialne za to, że w Polsce powstaje partia rosyjska”- dr Jerzy Targalski, politolog, historyk, publicysta, w wywiadzie dla portalu Fronda.pl

Fronda.pl: Dlaczego tak bardzo nie lubi pan Grzegorza Brauna i Stanisława Michalkiewicza?

dr Jerzy Targalski: To nie jest kwestia lubienia czy nielubienia, bo ja emocjonalnego, uczuciowego stosunku do obydwu panów nie mam żadnego - ani ich lubię ani nie lubię.

Dlaczego w takim razie tak surowo ocenia pan działalność polityczną obydwu panów?
 
Dlatego, że uważam, że działalność obydwu panów jest szkodliwa. Przy czym należy jednak odróżnić Grzegorza Brauna od Stanisława Michalkiewicza, ponieważ redaktor Michalkiewicz rzeczywiście zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo roszczeń żydowskich jako pierwszy. Chodzi o to, jakie wnioski z tego niebezpieczeństwa wysuwa i dokąd to prowadzi. Jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, to jego narracja polityczna jest narracją rosyjską i to w 100%. Propozycje, żeby Polska wystąpiła z NATO, żeby ogłosiła neutralność, żeby zaprosić wojska chińskie, są nie dosyć, że śmieszne to dowodzą, że Grzegorz Braun wyobraża sobie, że Polska powinna być w sojuszu z Rosją, co jest dla Polski śmiertelnym zagrożeniem. Nie może być sojuszu polsko-rosyjskiego, ponieważ nie może być sojuszu dwóch podmiotów, które mają całkowicie sprzeczne interesy.
 
Być może jednak takie oceny wypowiedzi Grzegorza Brauna są zbyt surowe? Stawiane przez niego tezy mogą być swego rodzaju prowokacjami intelektualnymi.
 
To ja też mogę prowokować intelektualnie i powiedzieć, że stalinizm był dla nas szczęściem, prawda? Mamy do czynienia z działalnością polityczną i polityk mówi jakie są jego propozycje, w tym wypadku propozycje sojuszy i polityki zagranicznej. Prowokować sobie może satyryk albo trefniś ale nie polityk. Polityk jest człowiekiem odpowiedzialnym i musi oferować rozwiązania, które leżą w interesie danego państwa.
 
Niezależnie od tej rosyjskiej narracji jest jeszcze utrzymywanie kontaktów przez pana Brauna z ludźmi, którzy pracują dla służb rosyjskich, i to jest dla polityka-patrioty karygodne. Udzielanie wywiadów czołowemu organowi propagandy rosyjskiej - propagandy skierowanej przeciwko Polsce. I wreszcie cała narracja, która Polskę kompromituje, czyli opowieści o żydowskim państwie wyspowym na obszarze Międzymorza, a co najmniej od Dnipro do Szczecina. Jeżeli polityk polski w ten sposób się wypowiada, to kompromituje Polskę. Snucie takich teorii jest kompletnym fałszem.
 
Może to jest tylko naiwność polityczna?
 
W polityce nie ma miejsca na naiwność polityczną. Jeśli chce być klaunem, to proszę bardzo do cyrku - jednak w takim razie jest klaunem a nie politykiem - to są dwie różne role. Podobną odgrywa Janusz Korwin-Mikke i dlatego jest też politycznym obciążeniem dla Konfederacji, ale Sławomir Mentzen i Tomasz Sommer – stratedzy tego ugrupowania nie mogą go się pozbyć, ze względu na popularność wśród młodych intelektualnych ofiar polskiego systemu szkolnictwa.
 
Skąd u liderów Konfederacji taka mieszanka: z jednej strony dęcie w róg patriotyczny i mówienie o obronie polskich interesów, a z drugiej strony wypowiedzi redaktora Michalkiewicza, który twierdzi, że należy przywrócić ubeckie emerytury?
 
To jest tak zwany idiotyzm prawny, czyli trzymanie się kurczowo, niezależnie od kontekstu idei ciągłości prawnej PRL i Rzeczpospolitej. Nie ma to żadnego uzasadnienia i dla pana Michalkiewicza jest niezwykle kompromitujące. Bardziej kompromitujące jest jednak zwalczanie przez niego sojuszu polsko-amerykańskiego, chociaż ostatnio bardziej zniuansował swoje stanowisko w tej kwestii; przestał go negować, a jedynie podkreśla, że nie daje nam wystarczających korzyści. Prawdą jest, że część interesów polskich i amerykańskich jest odrębna. Władze amerykańskie, czy to demokraci czy republikanie walczą o głosy obywateli amerykańskich żydowskiego pochodzenia, i sobie wymyślili, że kosztem Polski mogą te głosy pozyskać.
 
Tu jest różnica interesów, ale moim zdaniem przeważa interes wspólny na obecnym etapie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, to znaczy interes powstrzymania Rosji i uniemożliwienia rozwoju sojuszu niemiecko-rosyjskiego i powstania porozumienia niemiecko-chińskiego. To jest w naszym interesie i to jest ważniejsze. Z jednej strony mówimy, że my się na opłacanie Żydów nie zgadzamy i nie zgodzimy, a z drugiej mamy interesy wspólne.
 
Jakie Polska ma interesy wspólne ze Stanami Zjednoczonymi?
 
Sprowadzanie wszystkiego do kwestii żydowskiej i nieustanne atakowanie sojuszu polsko-amerykańskiego nie ma sensu, kiedy wojska amerykańskie są gwarancją bezpieczeństwa dla Polski. Nie chodzi tu tylko o potencjalny atak rosyjski – to jest sprawa o wiele szersza. Jeżeli w Polsce są wojska amerykańskie to również biznes widzi nasz kraj jako bezpieczny, i to oznacza również inwestycje i zaangażowanie ekonomiczne. Zwiększenie ekonomicznej wymiany ze Stanami Zjednoczonymi oznacza zmniejszenie zależności gospodarczej od Niemiec, co jest warunkiem niezależności politycznej. Dlatego nie należy sojuszu polsko-amerykańskiego wiedzieć tylko w kontekście zagrożenia wojskowego ze strony Rosji.
 
Rosja nigdy nie była przyjacielem Polski…
 
Ale tu nie chodzi o żadną przyjaźń. Interes Rosji i Polski zawsze był sprzeczny. Był, jest i będzie.
 
To prawda. Rosja nigdy nie traktowała Polski w sposób taki, na jaki nasz kraj zasługuje…
 
Nie! Właśnie traktowała nas tak jak na to zasługujemy z rosyjskiego punktu widzenia. Rosja nie może inaczej traktować Polski, ponieważ nie jest masochistką, ani samobójczynią! A my nie możemy inaczej prowadzić polityki niż walczyć o naszą niezależność od Rosji i wyparcie jej wpływów z Międzymorza. I na tym polega problem. My zawsze musimy być przeciwko Rosji, a Rosja zawsze musi być przeciwko Polsce.
 
Jednak liderzy Konfederacji rozgrywają kwestię rosyjską również z pomocą samych Amerykanów i Żydów, przy wykorzystaniu błędów, jakie i jedni i drudzy popełniają.
 
Większość kierownictwa Konfederacji doszła do wniosku, że przebije się na scenę polityczną dzięki kwestii żydowskiej, i rozgrywa przede wszystkim tę kwestię - to jest ich dźwignia polityczna. Większość kierownictwa Konfederacji stara się zniszczyć sojusz polsko-amerykański, i mówią jedno: nie potrzebujemy baz amerykańskich, nie chcemy sojuszu z Ameryką; chcemy polityki wielowektorowej, czyli balansowania pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi.
 
Nie można balansować pomiędzy dwoma państwami, z których jedno ma całkowicie sprzeczne interesy z Polską, a drugie ma częściowo pokrywające się interesy z naszym krajem na obecnym etapie. Bo nie wiemy co będzie za 5 czy 15 lat. Jest to balansowanie pomiędzy wrogiem śmiertelnym a sojusznikiem, z którym nie zgadzamy się w pewnych sprawach. W związku z tym uważam, że Konfederacja pod tym kierownictwem, pod którym jest obecnie, tworzy partię rosyjską w Polsce. Oczywiście sprzyja temu polityka Izraela, żydowskich gangsterów ze wschodniego wybrzeża USA i samych Stanów Zjednoczonych.
 
Dlaczego Konfederacja jest „partią rosyjską”? Skąd takie twierdzenia?
 
Za to, że w Polsce powstaje partia rosyjska odpowiedzialne są cztery czynniki:
 
- po pierwsze: polityka środowisk żydowskich, zarówno tych amerykańskich jak i tych z Izraela, które atakują Polskę systematycznie, by uzasadnić roszczenia do mienia bezspadkowego i religię Holocaustu;
- po drugie: amerykańskie poparcie dla roszczeń żydowskich do mienia bezspadkowego i zachowanie pani Mosbacher;
- po trzecie: zaniechania i kapitulacje PiS’u, oraz polityka wobec twardego elektoratu pod tytułem „cokolwiek zrobimy, musicie i tak na nas głosować, bo nie macie wyboru”;
- po czwarte: polityka rosyjska, która na tych sprzecznościach, które istnieją, gra, stara się je rozdmuchiwać i wspiera w internecie. Chyba Pan pamięta o farmach trolli i botach prowadzących rosyjską wojnę informacyjną.
 
Nie wygląda to zbyt dobrze…
 
Nie jest tajemnicą, że pomiędzy Izraelem a Rosją istnieje częściowa wspólnota interesów. Oczywiście są różnice, ponieważ Rosja jest sojusznikiem Iranu, a Izrael Iranu się obawia, zwłaszcza jego roli w Syrii, ale jeśli chodzi o Polskę, to pomiędzy Izraelem a Rosją jest wspólnota interesów. W interesie Rosji jest, żeby Polska była symbolem antysemityzmu, bo dzięki temu można Polskę zmarginalizować i izolować w świecie Zachodu. Dla kół żydowskich zaś „Polska antysemicka” jest wymarzonym darem, ponieważ dostarcza uzasadnienia dla roszczeń. Dlatego wygłupy pana Berkowicza dostarczają tej antypolskiej polityce paliwa.
 
Jest jeszcze czynnik piąty: to jest lewica europejska, w której interesie jest walka z Polską jako państwem jeszcze nieco katolickim, i nieco tradycyjnym. Jest też interes narodów, które kolaborowały z Hitlerem i własnych Żydów, tak jak Francuzi, dowozili do obozów przejściowych, skąd byli transportowani do Oświęcimia - wszyscy chcieliby się tej odpowiedzialności pozbyć i przerzucić ją na Polskę. Tak samo Żydzi amerykańscy chcieliby się pozbyć odpowiedzialności za swoje zachowanie w czasie II Wojny Światowej i jeszcze nas wydoić.
 
Dlaczego środowiska żydowskie atakują Polskę i jako sojusznik amerykański grają wspólnie z Rosją przeciwko Polsce?
 
Moim zdaniem, w tej chwili w Izraelu zapadła decyzja, że będzie korzystne by PiS przegrał wybory, gdyż wtedy dojdzie do władzy niemiecka piąta kolumna, i ta niemiecka piąta kolumna na polecenie Berlina wypłaci Żydom wszelkie odszkodowania. Niemcy i Żydzi mają wspólny interes przerzucenia odpowiedzialności za holokaust i za wybuch II Wojny Światowej na Polaków. Panowało błędne przekonanie, że skoro Izrael jest sojusznikiem Ameryki, a my też jesteśmy sojusznikiem Ameryki, to musimy mieć dobre stosunki z Izraelem, i trzeba Izraelowi we wszystkim ustępować, żeby zachować dobre stosunki z Ameryką ze względu na różnice w Waszyngtonie dotyczące stacjonowania wojsk w Polsce i Niemczech.
 
Kiedy Amerykanie się ockną?
 
Kiedy zrozumieją, że w wyniku ich polityki i polityki Izraela w Polsce powstaje partia rosyjska, i grozi im to, że oni wpływy w Polsce utracą na rzecz Niemiec i Rosji.
 
Jak ważna jest Polska dla polityki amerykańskiej?  Niektóre decyzje i działania Amerykanów mogą być dla naszego społeczeństwa i polonii amerykańskiej zadziwiające.
 
W Ameryce nie ma jednego ośrodka. Tendencje są różne. Są tacy, którzy uważają, że trzeba w Polsce mieć swojego sojusznika po to, żeby nie dopuścić do sojuszu niemiecko-rosyjskiego i niemiecko-chińskiego. Są tacy, którzy uważają, że można się w Polsce zbytnio angażować, gdyż podstawą jest porozumienie wojskowe z Niemcami. Są też tacy, tak jak prezydent Trump, którzy widzą Niemców jako swoich konkurentów. Ponieważ nie ma jednej opinii w Ameryce co robić wobec Polski, władze polskie uważały, jak sądzę, że zachowując dobre stosunki z Izraelem w ten sposób pomogą w wygraniu sporu tym środowiskom amerykańskim, które chcą stacjonowania wojsk w Polsce na poważnie i mieć nasz kraj jako sojusznika. Jeżeli Amerykanie mają być tu obecni wojskowo, to nie dlatego, że my jesteśmy potulni, tylko dlatego, że jest to ich interes. Dla nas naturalnym sojusznikiem są oczywiście ci, którzy widzą w obecności amerykańskiej w Polsce swój interes geostrategiczny w związku z zagrożeniem, że powstanie oś Niemcy-Rosja-Chiny.
 
Izrael w sprawie Polski postawił na Moskwę i Berlin, natomiast Amerykanie stoją w rozkroku- jak z tego wynika. Na co powinni postawić Polacy, którzy po ostatnich wydarzeniach mogą mieć w głowach zamęt?
 
Polacy powinni przede wszystkim zrozumieć, że hasła patriotyczne nie zawsze niosą patriotyczną treść. Z Niemcami nie mamy wspólnoty interesów - głównym interesem niemieckim jest układ z Rosją. Stosunki niemiecko-rosyjskie są kryterium decyzji niemieckich. Z Rosją dzieli nas wszystko. Natomiast Ameryka w obecnym okresie ma jednak pewną część interesów wspólnych z Polską. Amerykanie mając do wyboru sytuację taką, że utracą Polskę na rzecz wpływów niemiecko-rosyjskich jednak się zreflektują.
 
Tym bardziej, że w Ameryce też będą wybory. Trzeba jasno pokazać, że również Amerykanie polskiego pochodzenia mogą głosować, ale też mogą nie głosować. Nie jest tak, że liczą się tylko głosy amerykańskich Żydów. Sojusznikom także trzeba umieć powiedzieć ‘nie’ w pewnych kwestiach, a nie podporządkowywać się całkowicie lub zrywać i zmieniać sojusze jak chce Konfederacja.
 
Dziękuję za rozmowę.

Komentarze (132):

gienek2020.09.26 10:54
Skoro Konfederacja jest ,,rosyjska'' to dlaczego jest przeciwna Nord Stream 2...
Urszula2019.05.28 8:40
Konfederacja jest rosyjska? Lubię Rosjan. Jak można sie zapisać do tej rosyjskiej partii, panie Targalski? Pan wszystko wie to i na moje pytanie pan odpowie.
babcia2019.05.28 6:11
jezeli konfederacja jest rosyjska to jaką jest pis ,ktory liże stopy zydow którzy na 2 dni przed swoimi wyborami jada na spotkanie po wytyczne do putina -nataniahu to kto jest rosyjski konfederacja czy pis !
Wprost2019.05.26 17:49
Równie dobrze można się zapytać czemu Targalski z Sakiewiczem to banderowskie łajno pokryte izraelskim syfem niezwykle szkodliwe dla Polski i robiący krecią robotę jak się okazuje nie tylko w Polsce ale np.wśród Polonii w USA
kamil2019.05.26 17:14
https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/w-ukrainskim-miescie-odslonieto-pomnik-kata-polakow
Go to2019.05.26 15:11
Myalalem ze ten kundel Targalski wreszcie zamilkl.Z ryja stary zaozumialy ubek.
Jerzy2019.05.26 13:35
Ja pamiętam jak ten Pan jeszcze niedawno ciągle atakował PIS. Co się zmieniło Panie Targalski, że przerzuci się Pan atakować Narodowców?
Reytan2019.05.26 12:24
PIS to Zydzi i masoni,a PO to komunisci. Glosuj na POPIS ,morduj Polske.
GRZEGORZ2019.05.26 10:53
Panie Targalski - uważam pana za przerośnięta tubę. Coś mi się zdaję że trzyma pan stronę żydowską i ukraińska, to czuć w pana narracjach . Analitykiem jest pan żadnym, nigdy nie sprawdziło się to co pan trąbił. Uważa się pan za specjalistę od geopolityki - a nie jest pan żadnym specem - jest pan kolejną tubą, mającą nadzieję że można komuś wmówić swoje przemyślenia i wnioski . Teraz do rzeczy ------------------------ dlaczego pan uważa że narodowcy i zwykli Polacy którzy się bronią przed geszeftem 447 zaraz mają być zwolennikami kremla -------- TAKI WNIOSEK TO ŻADEN WNIOSEK TO GŁUPIA NARRACJA - OBRAŹLIWA DLA NAS ZWYKŁYCH POLAKÓW - I nagle okazuje się że pana w ogóle nie warto słuchać - ponieważ stoi pan za lobby żydowskim i ukraińskim - TAKA JEST PRAWDA ----- POWIEM KRÓTKO PANA DYWAGACJE ---------- TO SRAŁY KOZY Z WOZA
Mosze Fronda 2019.05.26 10:35
Bełkot faceta, który nie ma zielonego pojęcia o geopolityce, choć się nią zajmuje. Poza tym pan Targalski posiada wszelkie cechy amerykańsko-izraelskiego agenta wpływu. To właśnie pozostanie PiS przy władzy gwarantuje zwrot Żydom mienia, przecież właśnie tego dotyczyły tajne rozmowy, jakie prowadził rząd, co ujawnił Michalkiewicz.
Ryszard2019.05.26 7:33
Proszę o wypowiedź, gdzie Grzegorz Braun wzywa do wyjścia z NATO. Jeżeli takiej nie ma to Pan Targalski jest kłamliwą suką.
Ronald2019.05.26 1:47
Pan Targalski przypisuje Konfederacji chęć zmiany sojusznika, ja twierdzę, że konfederaci chcą pozbyć się jednego "sojusznika", tego z Afryki. Taki manewr popierają wszyscy Polacy. Autor nie zawsze ma trafne spostrzeżenia, albo celowo dezinformujące, a może to rodzaj rosyjskiego dezINFO ?
tadeusz Kulczycki2019.05.25 23:42
Konfederacja jest prorosyjska tak samo jak dr Targalski dobrym i uczciwym dziennikarzem.
Franek2019.05.25 23:13
Targalski macie kota ruskiego w głowie
Maciej2019.05.25 22:32
Konfederacja Jedyna partia która jest pro chrześcijańska a tyi Frondo wbijasz nóż w plecy ?.. Portalu który mienisz się być prawy i chrześcijańskim..Mam nadzieje ze Grzegorz Braun wam wytoczy proces o złamanie ciszy przed wyborczej i zniesławienie...
ada2019.05.25 22:19
Szto ty gawarisz tawariszcz?
123452019.05.25 19:35
Niedobrze się robi od rusofobii Frondy.
anonim2019.05.25 12:27
Dlaczego Targalski liże dupę Żydom?
ziut2019.05.25 2:23
panie kocie dr Targalski,.. Doucz sie pan laskawie.. Ciaglosc panstwa Polskiego IstniejeOd 1945.. roku.. Bo skoro nie istniala \To dlaczego splacalismy dlugi gierka po 1990 roku.. Mniej glaskania kota ..Wiecej odwiedzin u weterynarza..Bo lekarz panu juz nie pomoze
sotis2019.05.25 0:41
Warto wysłuchać... Prawdziwa historia naszego biednego kraju. https://www.youtube.com/watch?v=xVYcAWkmkFM
Andrzej2019.05.25 0:19
- po pierwsze: polityka środowisk żydowskich, zarówno tych amerykańskich jak i tych z Izraela, które atakują Polskę systematycznie, by uzasadnić roszczenia do mienia bezspadkowego i religię Holocaustu; - po drugie: amerykańskie poparcie dla roszczeń żydowskich do mienia bezspadkowego i zachowanie pani Mosbacher; - po trzecie: zaniechania i kapitulacje PiS’u, oraz polityka wobec twardego elektoratu pod tytułem „cokolwiek zrobimy, musicie i tak na nas głosować, bo nie macie wyboru”; - po czwarte: polityka rosyjska, która na tych sprzecznościach, które istnieją, gra, stara się je rozdmuchiwać i wspiera w internecie. Chyba Pan pamięta o farmach trolli i botach prowadzących rosyjską wojnę informacyjną. Nie ma tu ani słowa uzasadnienia dlaczego Konfederacja jest partią rosyjską ,najlepiej by było żeby Targalski napisał że po prostu Michalkiewicz leje z niego bekę za wazelinę wobec PIS i Żydów,wtedy byłoby uczciwie a tak ,metrowy paszkwil o niczym żałosne
sotis2019.05.24 23:37
O roszczeniach i ustawie 447. "Prawo będzie przyjęte. Decyzja już zapadła. Nikt wpływowy w polskiej polityce nie będzie tego kwestionował. To jedynie kwestia czasu – powiedział Jarosław Kaczyński"" http://www.bibula.com/?p=107879
ziut2019.05.25 2:41
Jakie prawo?? W kwestii zwrotu majatkow zydom czy nie.. Bo pan Kaczynski za przeproszeniem nie mowi jasno tylko bredzi jak piekarski na mekach
max2019.05.24 23:14
Trudno się do czegokolwiek, co mówi pan Targalski przyczepić. Niestety, ale ma rację w 100%. Jeśli PiS przegra w nadchodzącym czasie, to Polska zostanie zamordowana. Takie siły jak koalicja europejska, czy konfederacja, czy razem i inne pierduty, zgwałcą i rozszarpią Ojczyznę. Michalkiewicz, Braun czy Korwin, przez dwa miesiące będą z radości jak narkomani, a potem sczezną, gdy dobiorą się do nich zbójcy bezspadkowi.
kalinka2019.05.24 22:04
pisowskiej cenzury Konfederacji ciąg dalszy https://youtu.be/pfMed3oxAcs
violencja2019.05.24 19:26
Jerzy Targalski należał do PZPR
Ja2019.05.24 18:23
Tylko Pan Bóg wie ,gdzie prawda.POLACY przekonają się na własnej skórze.OBY NIE BOLEŚNIE!!!!
Krystyna 2019.05.24 18:13
Tym razem Targalski wyłożył" kawę na ławę". Moja rodzina zaryzykuje i znów zagłosujemy na PIS.
violencja2019.05.25 0:03
Chceta zagłosować za aborcją???. To se głosujta
Dlaczego PiS jest partią antykatolicką?2019.05.24 18:00
Brońmy praw nienarodzonych - głosujmy na Konfederację!
Major Żbik2019.05.24 22:00
Marek Jakubiak z Konfederacji o aborcji, łosiu: "Uważam, że w 93’ roku został zawarty kompromis pomiędzy obywatelami, Kościołem, rządem i różnego rodzaju środowiskami. Ten kompromis trwa wiele lat. I jest dobrze. Nie ma u nas dowolności aborcyjnej. Nie ma też całkowitego zakazu aborcji. Jest kompromis. I trzeba go szanować."
Dlaczego PiS jest partią antykatolicką?2019.05.25 0:42
Przytocz może opinie Grzegorza Brauna, Korwina-Mikke, Kai Godek, Krzysztofa Bosaka - a nie skrajnego Marka Jakubiaka. Konfederacja = koniec mordowania nienarodzonych. Wszyscy głosujący na PiS mają krew na rękach!!!
Ja2019.05.25 1:09
PS. Łosiu mów sobie do lustra PiSowska kanalio!
kalinka2019.05.24 17:31
w dniu dzisiejszym KONFEDERACJA ujawniła, że szumne zapowiedzi pisowskiego Czaputowicza o odwołaniu wizyty delegacji izraelskiej dnia następnego przybyła jednak do Polski i w ośrodku szkolenia ABW odbyło się spotkanie rządu polskiego z delegacją żydowską, pytanie jest jedno dlaczego w tych rozmowach uczestniczył Daniels (kto to ? to że przedstawiciel żydowskiej loży masońskiej chabad lubawicz to wiadomo), dlaczego PIS znowu kłamie
narodowiec2019.05.24 17:44
co na to Fronda i Targalski?, zaraz dowiemy się, że ośrodek szkolenia ABW w Emowie to tajna rosyjska komórka szpiegowska nadzorowana osobiście przez Putina
Odwracanie uwagi ruska agentur a a zdrada2019.05.24 17:21
Politycy PiS spotykają sie TAJNIE w siedzibie ABW z żydami!Zdrada! https://www.youtube.com/watch?v=8ZnJgsg4iDs
bandera2019.05.24 15:38
Zgadzam się z Panem w 100%-tach,szkoda ze PiS przespał sprawę ustawy 447 i nie zajął jasnego i zdecydowanego stanowiska w odpowiednim czasie,teraz wychował sobie wroga i będzie czuł jego oddech na plecach.Amerykanie mimo,że ich Prezydent sprzedał nas ruskim sa dla nas jedynym ratunkiem i musimy zaryzykować.Teoria dwóch wrogów Polski dalej obowiązuje i napewno się nigdy nie zmieni i Niemcy i Ruski toczyli polską krew i będą to robić dalej jeżeli im na to pozwolimy.Jeżeli sięgniemy do historii to jasno widać,że od 1000-ca lat nigdy nic dobrego ze wschodu do Polski nie przyszło,raczej cierpienie,krew i katorga.Mając na swoim terenie odpowiednią ilość żołnierzy amerykańskich,będziemy mogli zagwarantować bezpieczeństwo inwestorom tak jak zrobiły to Niemcy,Japonia i Korea Południowa,a to się nie podoba ani Rosji,ani Niemcom,ani Izraelowi.
Leo2019.05.25 11:01
Jest 1 różnica między nami a dajmy Izraelem czy Turcją, im amerykanie płacą za możliwość korzystania z ich terytorium, a u nas jest odwrotnie
Leo2019.05.24 15:16
Dlaczego Targalski potrzebuje psychiatry ?
ziut2019.05.25 2:35
on nie potzrebuje psychiatry On juz ma lekarza rodzinnego Weterynarza
Olej2019.05.24 14:50
Jak można pielęgnować pamięć Żołnierzy Wyklętych i jednocześnie snuć jakieś wizje prosowieckie ? Zastanawiam się nad niektórymi figurami z Konfederacji i dochodzę do wniosku, że szkoda inicjatywy tak wielu młodych wartościowych ludzi, marnowanej dla person wątpliwej konduity. Pan Braun to manowce i literatura, w której byłby gwiazdą. Pan Korwin, megaloman z ego tak wielkim jak Plac Kremlowski i Kreml. Pan Michalkiewicz ? Tu mam problem. Wybitna osobowość i intelekt wsparty rozległą erudycją. Przenikliwość polityczna przeplata się ze skłonnością do gadulstwa, przy czym gadulstwo ujawnia pewne wewnętrznie sprzeczne tezy. Jak ta uznająca niemiecko sowieckie imadło nad Polską przy jednoczesnym negowaniu czynnika amerykańskiego w polskiej polityce. Lub inne twierdzenie, że zbliżenie niemiecko sowieckie i wspólnota interesów gwarantują nam jakąś bliżej nieokreśloną stabilność. Słowem wszyscy widzą zagrożenie amerykańskie i 447 nie dostrzegając równie śmiertelnego zagrożenia sowieckiego. I to jest właśnie ów dylemat z Konfederacją. Brak precyzyjnego programu politycznego, Mądrej diagnozy działania z przewidywaniem skutków tegoż działania.
anonim2019.05.24 14:23
A ja mam to w nosie i idę w niedzielę zagłsować na konfederację, bo mam dosyć tego zamordyzmu serwowanego przez PIS. Jedna kwestia jest ważna - Ci wszyscy propagandziści nie zdają sobie sprawy, że wyborcy Konfederacji, to są ludzie świetnie orientujący sie w polityce, aktualnościach i sprawach bieżących. Chamska propaganda do nich nie przemawia, więc możecie bić w ten beben ile wlezie a i tak nic to nie da :)
Major Żbik2019.05.24 15:25
To znaczy w czym konkretnie orientują się wyborcy Konfederacji? I którzy? Nawalone kuce od Korwina?
Marcin2019.05.24 14:20
Układ PO=PIS (znak równości, bo nie ma między nimi żadnej różnicy) trzeszczy w szwach, Konfederacja to JEDYNA nadzieja suwerennej, odważnej Polski. Pani posłanka z PiSu we wczorajszej debacie prawie ataku padaczki dostała, jak zobaczyła znaczek STOP 447! Odskoczyła od mównicy i nie wiedziała jak wybrnąć, to jest prawdziwe stanowisko PiSu! Nie odmówi, nie sprzeciwi się, odda Polskę za bezcen!
ziut2019.05.25 2:34
dokladnie
Turek w Polsce2019.05.24 14:08
Zydzi nie ale pis tak dobrze że rządzi moje 5 dzieci mają dużo pieniedzy lepiej jak w Turcji
Leo2019.05.24 13:52
Dlaczego Pis jest za aborcją ?
violencja2019.05.24 19:24
Dlatego będziemy głosować na Konfederację.
Leo2019.05.24 13:41
Dlaczego Targalski jest żałosny ?
maja2019.05.24 13:40
Agent zydoukrainy i upowców pluje na Konfederację ! ale jaja Targalski ty popatrz na swój ogródek i nie3 szukaj drzazgi w oku bliźniego gdy we własnym masz BELKĘ !
Major Żbik2019.05.24 16:42
A kto tam jest w tej Konfederacji? Król Korwin, połowa jego rodziny, i cała masa ubeckich agentów. No i jest jeszcze jeden Don Juan, który co ładniejsze laski w partii pozarażał kiłą. Tak, że tego...
maja2019.05.25 11:51
a kto jest w PiS i PO odp wciąż te same zakłamane mordy co żerują okradają naród polski od 1989 od zmowy w Magdalence i wszyscy oni umoczeni w przestępczą tzw reprywatyzacje a naprawdę wielką grabież majątku Polaków a teraz jeszcze zmawiają się szubrawcy z żydami z zagranicy jak wyrwać 300 miliardów dolarów Polsce ! Konfederaci mają czyste ręce nie umoczone w grabieży krwawicy Polaków !
ciekawy2019.05.24 13:40
Nie wszystko, co się u nas dzieje jest wynikiem kombinacji zagranicznych wpływów. To są wypadkowe przede wszystkim krajowych interesów i różnych grup wywodzących się pokoleniowo z poprzedniego systemu.. Ta cała postkomuna dziś już ok. 70 letnia, ale posiadająca wystarczająco dużo nakradzionych środków Stara się odzyskać władzę za pomocą m.in. takich ugrupowań jak Konfederacja, Kukiz, Biedroń . Nimi manipulują przede wszystkim krajowi degeneraci , być może częściowo będący pod wpływem obcych służb, których za zadaniem jest utrzymanie Polski w roli rynku zbytu/Niemcy, Francja, Izrael/ albo w roli wasala / Rosja. Polska powinna robić jedno. Skorzystać z okazji i krok po kroku budować wysokorozwinięty sprawny kraj. Bo do tego to jeszcze bardzo daleka droga tym bardziej, że ci w.w będą robić co się da aby nam się nie udało.
Reytan2019.05.24 13:53
Jak widac Zydokomuna popiera PIS.
Reytan2019.05.24 13:36
Dlaczego Targalski jest agentem CIA,i wrogiem Polski ? Bo jest chory psychicznie,ma obsesje rosyjska,i cierpi na paranoje.
Batko2019.05.24 13:23
KONFEDERACJA to Wolnościowcy-pro Rosyjscy ,Ruch Narodowy to Nacjonaliści pro Słowiańscy ,G.Braun to pro Rosjanie , Federacja dla Rzeczpospolitej to Narodowo-Konserwatywny Liberalizm ,o Korzeniach pro Słowiańskich. KONFEDERACJA to Zlepek partii , dla których WROGIEM jest USA + Izraelici. KONFEDERACJA UDERZA w PiS nieświadomie ,ale w ten sposób oddaje Polskę PO.Czyli robi z Polski WASALA UE.Mam poglądy zbliżone do Endeckich ( Narodowo -Konserwatywnych ),w Krajowych i Europejskich głos na ,,mniejsze zło"--PiS.Po prostu OBAWIAM się Rządów ZAPRZAŃCÓW-PO.
Reytan2019.05.24 13:56
Jestes typowym nazista zydowslkim,i dlatego popierasz Klamczynskiego i Zyda Morawieckiego. Bezczelna chucpa i tumanienie Polakow,to wasza wieczna podlosc i klamstwo.
Bizon2019.05.24 13:21
Proszę zauważyć, że przez całą kampanię wyborczą (dziś mamy ostatni dzień, kulminację) portal Fronda bardziej skupiał się na oczernianiu, obrzucaniu pomyjami Konfederacji, niż Koalicji Europejskiej czy nawet Wiosny. Portal ów bezpardonowo atakował polskich patriotów, ludzi, którzy w dużej mierze jeszcze w 2015 roku głosowali na PiS i są dziś nim rozczarowali. Z błotem przez Frondę zostali zmieszani ludzie, którzy uczestniczyli i wciąż uczestniczą w Marszach Niepodległości 11 Listopada, dla których największą wartością są Bóg, Honor i Ojczyzna. Którzy chcą ochrony życia, dla których Polska zawsze była, jest i będzie na pierwszym miejscu. Tę kampanię wyborczą warto zapamiętać. Fronda miała kiedyś łatkę portalu patriotycznego, ale po tych wszystkich agresywnych atakach przeciw pro-polskiej koalicji, już nigdy takiej łatki mieć nie będzie. W imię partykularnych interesów PiS portal ów stracił niegdysiejszy blichtr, a myślę, że nie będzie przesadnym, jeżeli napisze, iż stracił również wiarygodność oraz szacunek u wielu Polaków. Nienawiść, jaką przelano tu w ostatnich tygodniach na Konfederację już na zawsze zostanie zapamiętana i będzie wyznacznikiem przy ocenie tegoż medium.
ziut2019.05.25 2:32
Mam ta przyjemnosc ze juz dawno rogryzlem Kim lub czym ,,fronda ,, jest..Rzygowiny ubeckie i tyle
matis892019.05.24 13:12
Wyszło szydło z worka. PIS woli trzymać się u władzy z PO i nie lewacka PO jest dla nich przeciwnikiem tylko Konfederacja Prawicy. To wspólny wróg dla sojuszników PO i PIS. Pisowskie media się zdradziły.
wstać z kolan wreszcie!2019.05.24 12:24
Zła wiadomość dla neobanderowcow ,których oczywiście nie ma w/g p. Targalskiego...A Zelensky , podobnie jak Trump to w/g tegoż Targalskiego ruscy agenci, natomiast Poroszenko, który nieprzerwanie podczas swoich rządów miał w Rosji fabryki czekolady, agentem nie jest. chi chi chi https://warszawskagazeta.pl/felietony/kroniki-tygodniowe/item/6403-poroszenko-zmiazdzony-wiatrowycz-odejdzie
nobody2019.05.24 12:03
Oj Targalski, Targalski... Ja głosuję na Konfederację i nie jestem "prorosyjski"!
Major Żbik2019.05.24 16:41
Na złość mamie odmrożę sobie uszy. A i tak pozostanę hmm
stah2019.05.24 17:51
nie nie ... komuch Targalsk jest wiarygodny , a przed wyboramii to podwójnie
nikt nie traktuje poważnie rusofobów 2019.05.24 11:51
To już dawno ujawnił Golicyn,że kgb wypracowało taktykę tzw. złodzieja, który najgłośniej krzyczy łapaj złodzieja. Agent rosyjski aby odsunąć od siebie podejrzenie też najgłośniej krzyczy o ruskiej agenturze, co po owocach pięknie wskazuje przypadek Merkel, Verhofstada i innych Timmermansów. Chociaż PiS tez zamyka kopalnie a zwiększył wyjątkowo import węgla z Rosji.Takie to sankcje che che. https://warszawskagazeta.pl/polityka/item/5398-rosyjski-lacznik-w-brukseli-guy-verhofstad-byl-dotowany-przez-europejskich-oligarchow-ktorych-swatal-z-kremlowskim-gazpromem
ziut2019.05.25 2:30
hrabia golicyn to arcy ciekawa postac w swietle carskiej ochrany..
wicek2019.05.24 11:44
Targalski, skoro Żydzi chcą usunąć USA z Polski, chcą 300 miliardów odszkodowania z ust.447 ,pragną odsunięcia PiS od władzy. To dlaczego ojciec opatrznościowy PiSu J.Kaczyński kazał zdjąć z obrad polskiego sejmu ustawę zamykającą możliwość dochodzenia przez Żydów roszczeń z z ust 447.Dlaczego przed wyborami robi taki gest w stosunku do Żydów pomimo ,że dzień wcześniej upokorzyli polskiego ambasadora i pomimo wiedzy ,że działa ze szkodą dla PiSu odpychając potencjalnych wyborców którzy przejdą do innych ugrupowań. Czy J.Kaczyński to genialny strateg czy pospolity zdrajca Polski ?
athos2019.05.24 11:43
Pan Targalski jest bardzo słabym komentatorem politycznym. Nie potrafi racjonalnie wyjaśnić sukcesu Konfederacji. A rzecz jest bardzo prosta. Nie byłoby Konferedacji ani poparcia dla niej, gdyby nie dobrze znane wypowiedzi niektórych polityków izraeskich i ustawa 447. Gdyby tego nie było, nie byłoby Konfederacji. To jasne i wyraźne, a pan Targalski snuje jakieś księżycowe opwieści... którymi chyba nawet siebie samego nie potrafi przekonać.
ziut2019.05.25 2:29
on cwierka na moskali A cholera go wie czy jego kot nie ma ruskich onuc..
rrr2019.05.24 10:57
Z powyższego wynika, że jedynym sposobem na spowodowanie ocknięcia się Amerykanów, a co za tym idzie wygenerowania jakichkolwiek korzyści dla Polski jest dobry wynik wyborczy Konfederacji ;-) Pan Michalkiewicz niedawno bardzo rzeczowo i logicznie wytłumaczył dlaczego był i jest przeciwny odbieraniu emerytur komukolwiek. Może i Konfederacja jest dziwnym zbiorem indywidualności, ale jeszcze nie zdążyła mnie zawieść jak to zrobił PiS.
X2019.05.24 10:32
Kolejny ideolog z bozej laski, plujacy jadem prymityw.
anonim2019.05.24 10:27
brednie agenciny mosadu?
zulik lwowski widelec2019.05.24 10:26
leo icku pis to polska okragly stol to 85 % zydow mowi to ci cos
JanekDzbanek2019.05.24 10:18
A dlaczego pan Targalski jest idiotą?
Mateusz Jegliński2019.05.24 10:01
Stary komuchu Targalski, przestań się ośmieszać. Okazuje się że czerwone nawyki głęboko tkwią w politykach. Ta wiara, że tylko oni maja rację. Czego pisiory się boją, skoro według nich 90% Polaków popiera nasze członkostwo w komuszej junii? Zdaje się, że pisiory stały się zakładnikami własnego kłamstwa. Dobrze, że ktoś będzie patrzył na ręce pisiorkom. Jako Piłsudczyk oczywiście nie zagłosuję na konfederację, na PIS też nie. Panie Kukiz ma pan mój głos, ale proszę mnie nie odstraszać gębą oszołama Tyszki na pierwszym planie.
Arek2019.05.24 9:49
Jak czytam że Targalski gada o powstrzymywaniu sojuszu niemiecko-rosyjsko- chinskiego to ze śmiechu pękam :) "My zawsze musimy być przeciwko Rosji, a Rosja zawsze musi być przeciwko Polsce" - kto powiedział, że Polska z Rosją nie może mieć poprawnych relacji i robić interesów dzięki którym oba kraje będą zadowolone?!
daarkam2019.05.24 9:37
Skoro Konfederacja to "partia rosyjska" to dlaczego za rządów dobrej zmiany rosyjska sieć dyskontowa Mere otwiera w Polsce swoje sklepy panie Targalski?
kalinka2019.05.24 9:55
bo właścicielami są rosyjscy jewreje
Waldi2019.05.24 10:42
Być może, UWAGA !!! Być może !!! w Polsce powstanie pierwszy sklep sieci Mere w, UWAGA !!! w lewackiej Częstochowie, mieście gdzie króluje Matka Boska. Są też inne draństwa i nie PiS-u tylko POwskich lub czerwonych włodarzy miasta, Gdańsk w Dzień Flagi nie wywiesił żadnej Flagi Polski, na Westerplatte blokuje stworzenie Muzeum II-giej WŚ i obecność Wojska Polskiego, do Centrum Solidarności wprowadza lewactwo, więc Dobra Zmiana często jest bezsilna wobec antypolskości.
Reytan2019.05.24 14:01
w Moskwie Putin tez slucha Chabad Lubawicz i Satanyachu.
Henryk M2019.05.24 9:30
Nie dajmy się łupieżcom , mordercom i sprzedawczykom.Idźmy na wybory.
Reytan2019.05.24 14:03
POPIS to smierc Polski.
ewa2019.05.24 9:24
tylko PiS
Reytan2019.05.24 14:04
PIS to Magdalenka i smierc Polski. PIS to Zydzi i POPIS.
Leo2019.05.24 8:53
PiS = układ okrągłego stołu
ewa2019.05.24 9:23
kłamiesz
Henryk M2019.05.24 9:32
Chyba miałeś dwóję z historii
Reytan2019.05.24 14:07
Kaczynscy to Magdalenka i agenci Kiszczaka tacy sami jak Tusk.
ASTOM2019.05.24 14:57
uchadi w maskwu!
PiS=UWbis2019.05.24 8:49
"Kiedy Amerykanie się ockną? Kiedy zrozumieją, że w wyniku ich polityki i polityki Izraela w Polsce powstaje partia rosyjska, i grozi im to, że oni wpływy w Polsce utracą na rzecz Niemiec i Rosji." - i o to chodzi. Tylko pokazanie gestu Kozakiewicza rządzącemu Układowi może zmusić warszawskie władze i USA do podjęcia prawdziwych, a nie pozorowanych działań w interesie Polski.
Major Żbik2019.05.24 9:16
I kto wtedy będzie rządził? Schetyna z Korwinem? W czyim interesie? Pomyśl, zanim coś podobnego napiszesz.
PiS=UWbis2019.05.24 9:55
Tak jest "majorze"! A w temacie będzie rządził ten kto chce i potrafi władzą się podzielić czyli zawiąże koalicję. Korwin to tylko jeden z wielu uczestników Konfederacji, którego ukłąd z PiS i PO na czele mógł już bardzo dawno wyeliminować, gdyby nie to, że Korwin jest częścią układu i antysystemowca tylko udaje.
Henryk M2019.05.24 9:37
Czytanie ze zrozumieniem nie jest twoją mocną stroną
Reytan2019.05.24 14:08
POPIS to smierc Polski i rychle Rozbiory.
ziut2019.05.25 2:27
bzdury
Bizon2019.05.24 8:48
Kiedy dziś się obudziłem, to pierwsze co pomyślałem: "Korzystając z ostatnich godzin do ciszy wyborczej, Fronda poświęci ten czas na rozlewanie nienawiści do Konfederacji" i jak widać intuicja poparta doświadczeniem mnie nie myliła. Zaprawdę powiadam wam, nikt tak bardzo nie przyczynił się do tego, że Konfederacja uzyska w niedzielę bardzo dobry wynik, jak PiS-owskie media, wszelkiej maści ukrainofile i filosemici. Ich nienawiść, którą de facto rozlewali na patriotycznych Polaków, którzy poprą Konfederację, kalumnie, jad, agresja i podłość, przyniosą odwrotny skutek do zamierzonego. Ludzie pójdą zagłosować przeciwko tej chamskiej propagandzie mediów agitujących za PiS. Proszę podczas ogłaszania Exit Poll, gdy Konfederacji pokaże 10 procent mieć przed oczami nie tylko tę nienawiść, którą przez kampanię wyborczą uprawiała Fronda, ale przypomnieć sobie, że jeszcze w maju na tym portalu pojawiały się sondaże, dające Konfederacji 2 procent i miejsce w stawce nawet za Lewicą Razem.
Andrzej2019.05.24 13:52
Chyba się jeszcze nie obudziłeś, albo z myśleniem masz kłopoty. Co ta Konfederacja będzie mogła w parlamencie Unii. To samo co mógł Korwin w tej kadencji. Jedynie dobra kasa za siedzenie i wygłupy. Proponuje orzechy włoskie i migdały włączyć do diety na lepsze myślenie. Szkoda głosu.
zet2019.05.24 23:17
Kolokwialnie: pitolisz farmazony. Wróć do lasu bo nawet na żubra nie wyglądasz.
szczaw i mirabelki2019.05.24 8:34
zydokomuna schowala gdzies jurnego stefka on tak glosno zawsze ujadal
klaus2019.05.24 8:33
Amerykanie też stali w rozkroku w czasie II Wojny Światowej, i z tego rozkroku wyszło to że nas sprzedali ZSRR, nie zaprosili jako sojusznika który wystawił trzecią co do wielkości armię na zach. walczącą z niemcami, na paradę zwyciestwa, a powiedzieli wprost von, a teraz powtarza się ten sam scenariusz, podpisali i uchwalili uchwałę 447 i ją podpisali (ustawa o mieniu bezdziedzicznym), a nawet już naciskają aby była realizowana, i co Panie Targalski to Putin i Rosja za tym stoi, naprawdę proszę się nie ośmiesząć, wspominając że Izrael dogadał się z Rosją i realizuję nie jako sojusznik Ameryki , a wręcz Rosji , Rosyjskie interesy, a Amerykanie są tak naiwni,że zgadzają się z tym a co to znaczy, albo wywiad amerykański nie działa, albo działa i już wszystko zostało ustalone, a z Pana artykułu wprost wynika rozbiór Polski.
xyz2019.05.24 10:55
Ciekawa wersja rzezywistosci ;). A jest tak: Polska zostala zaatakowana przez Niemcow i Rosjan, a po IIWS podbita przez Rosjan. Amerykanie zatrzymali stalina "tylko" z polowa Niemiec, a gdyby nie US stalin zatrzymalby sie dopiero na Lazurowym Wybrzezu... Co do parady zwyciestwa tutaj mamy UK, ktore nie chcialo wnerwiac stalina i stad taka decyzja. Co do 447, a raczej JUST jedynym efektem tej ustawy jest raport o mozliwosci odzyskania $$ z 28 krajow dla ofiar holokaustu, nic wiecej z niego dla nas nie wynika ze wzgledu na nasze prawo. Sama ustawa ma jednak jeszcze jeden efekt => prorussrance za szybko poszly w otwarte karty w PL za co serdecznie wam dziekuje towarzysze i towarzyszki! :***
Reytan2019.05.24 13:48
Agenci amerykanscy nie sa lepsi ad rosyjskich. Bo WSZYSCY agenci to zdrajcy i sprzedawczycy.
pss2019.05.24 18:37
Amerykanie bezpośrednio nas nie zaatakowali,ale wspierali kredytami hitlera,a zsrr przekazywali technologie przemysłowe i budowali fabryki.Wszystko po to,aby stalin i hitler skoczyli sobie do gardeł.Oczywiście po trupie Polski.Tacy to nasi sojusznicy z usa.Żołnierzy polskich nie zaproszono na paradę w Rzymie.Gen.Clark stwierdził,że nie przewidują też udziału strażaków.Wcześniej roosevelt sprzedał nas stalinowi.Ten sam roosevelt po spotkaniu z polonią amerykańską,której wiele naobiecywał,powiedział:małe narody powinny znać swoje miejsce.Jedyne co dostaliśmy za darmo od usa to poparcie powstania niepodległej Polski.Zrobił to Wilson.Chyba na złość pewnym wpływowym kręgom za to ,że zmuszono go do utworzenia rezerwy federalnej w 1913r..Wielu poprzedników,którzy odmawiali utworzenia FED szybko kończyki ziemski żywot.Na koniec: UK nie miało nic do powiedzenia w sprawach podziału wpływów,gdyby stalin chciał więcej to rooseveld dałby mu to.Ustawodawcy 447 mają gdzieś nasze przepisy,dlatego 447 powstała w stanach.A te potrafią wycisnąć kasę nawet kamienia.W sprawie mienia bez spadkowego nie mamy żadnych argumentów.Tzn.mamy to: jawność,nadanie rozgłosu,że żydzi chcą nas okraść i opowiadanie o postawie żydów w czasie wojny(judenraty,żydowskie gestapo,konfidenci,sonder commanda itp)Propaganda na całego.Żydzi się zamknęli w gettach ,sami się zagonili do pociągów,zagazowali,okradli trupy i wysłali kosztowności przez Szwajcarię do stanów.A nie.Te argumenty dla pisu to antysemityzm.
klaus2019.05.25 12:27
odp. tylko tak chronologicznie, Techeran , Jałta, wcześniej po pierwszej wojnie światowej, kto udzielał porzyczek Hitllerowskim Niemcom, kto cały czas w okresie kszałtowania się Państwa Polskiego był jego przeciwnikiem i nie jest to wiedza , od Putina, ale tak się składa , od osób z rodziny, dziadków ,które brały czynny udział w tworzeniu Państwowosci Polskiej ( walki o Lwów, wojna Polsko - Rosyjska, konspiracja II wojna Światowa), i tak i tu będzie o antysemityżmie, Żydzi na terenach Polski wschodniej od samego początku brali i dbali jak tylko mogli aby przeszkadzać w tworzeniu Państwowości Polskiej na tych terenach,czynnie współpracując z Bolszewikami i pomimo tego nikt ich nie eksterminował, a jedyną eksterminacją były tzw. Judasze, a co robili , denucjowali, i czynnie przyczyniali się do wywózek Polaków na Sybir tzn. na świerzy wazduch, przejmując majątki ziemskie, a w okresie okupacji nawet jeśli ktoś im oferował pomoc to odmawiali bo zawierzali Jugenramtom czyli swoim którzy z tego terenu wysyłali ich do Bełżca, a po wojnie kto stanowił wierchuszkę bezpieki, kto wysyłał Polskich Patriotów już nie na Sybir ale na tamten Świat, a co robił postępowy Świat, przepraszam za haos i nie przedstawianiu chronologicznie faktów, ale jedno trzeba przyznać , że Amerykanie czynnie przyczynili się do odzyskania niepodległości, ale trzeba też przyznać rację , że w tej chwili Amerykanami rządzą Żydzi, i jak tak dalej pujdzie to bedzie jej koniec.
xyz2019.05.24 10:56
aha jeszcze jedno => gdyby nie ta wasata menda z russrancowa stalin nie byloby ani hitlera, ani bandery ani IIWS... Ale pewnie byl to pol Zyd pol Polak z Gruzji co?!?!?!
Reytan2019.05.24 13:51
Zydzi sa najgrozniejszym wrogiem Polski. Zydzi amerykanscy,Zydzi rosyjscy,Zydzi polscy i Zydzi izraelscy. Oraz Jerzy Targalski.
lon2019.05.24 8:27
Przecież to nie jest żadna partia, to zbieranina dziwolągów i chamow .
PiS okałamał2019.05.24 11:40
Chamówą to się okazała poseł Wisniewska, która zareagowała na znaczek stop 447 jak Komoruski na flage polską....I jeszcze to PISowsko-masońskie etykietowanie :gadżeciarz". PiS okłamał wyborców w kilku sprawach a w sprawie 447 od początku i dlatego jest niewiarygodny. A kto raz kłamie , zawsze kłamie.Konfederacja to jedyna ideowa i nie finansowana oligarchicznie obok Kukiza partia!
Reytan2019.05.24 13:45
Klamczynski to rzady Izraela w Polsce,tak juz sie to dokonalo na Ukrainie.
ASTOM2019.05.24 14:56
Uchadi w maskwu!
lolo2019.05.25 1:35
co za jezyk gnom nauczyl chama tak nazywac przeciwnikow , no wiesz wole dziwologow niz zalewska no co powiec o kryze syn prokuratora wydawal polskich patriotow na kare smierci
kalinka2019.05.24 8:26
wiara, że ustawę 447 uchwaliła rosyjska Duma i podpisał ją Putin tajemnie podrzucając Trumpowi w Partii Interesu Syjonu umacnia się z dnia na dzień
xyz2019.05.24 10:43
Ladnie obracacie koszke ogonem towarzysze z olginio ;) tutaj nie chodzi o ustawe JUST tylko o szum jaki russrancy robia. Swoja droga spoko niech pro russranska partia wygra w PL, zrobi druga Bialorus. Kupie was wtdy lemingi za moje miesieczne niemieckie wynagrodzenie.
Reytan2019.05.24 13:44
Zydzi amerykanscy razem z Zydami rosyjskimi morduja Polske. POPIS to smierc Polski i zdrada.
Major Żbik2019.05.24 16:39
Bierność PiS w sprawie ustawy S447 to był błądi i teraz jest naprawiany. Straty PiS w wyborach to będzie katastrofa, a konsekwencje poniesiemy my wszyscy. To nie jest zabawa.
Reytan2019.05.26 12:16
Smierc PIS i PO to nadzieja Polski.
Ja2019.05.24 18:14
Ksywka Kalinka ,od razu kojarzy się POLAKOM z Rosją.
kalinka2019.05.24 18:58
wali mnie z czym się co komu kojarzy, dziwne , że Partia Interesu Syjonu nie kojarzy się z V żydowska kolumną
niech ich pieklo pochlonie2019.05.24 8:26
Polak to patriota ale tez sa judasze polscy to idioci, ktorzy dla wlasnych celow niszcza nasz kraj.
Major Żbik2019.05.24 9:15
"hasła patriotyczne nie zawsze niosą patriotyczną treść"- patrz Konfederacja Korwinów, Liroyów i Bartyzelów.
za wszelkacene chca blysnac nawet glupoto2019.05.24 10:21
masz racje majorze tych zydkow z konfederacji uwazam za tych drugich
Reytan2019.05.24 13:42
Caly POPIS to Magdalenka i Okragly Stol. Klamczynski i Tusk to agenci Kiszczaka.
lewe nogi grube kreski dzialaja dalej2019.05.24 8:20
dzialalnosc obecnej opozycji bardzo szkodzi polsce poniewaz wywlekaja nasze tajemnice i zebrza wrogiw panstwa zagraniczne do wsparcia swoich zdradzieckich czynow.
ALE TO JUZ BYLO I NIE WROCI WIECEJ2019.05.24 8:16
PRZED 2015 ROKIEM POLAKAMI RZADZILI LUDZIE Z MNIEJSZOCI NARODOWYCH I MYSLELI ZE TAK BEDZIE WIECZNIE.
Reytan2019.05.24 13:39
Obecnie nastapil przelom,i rzadza ludzie z mniejszosci narodowych,tylko innych.
PIS TO POLSKA PO TO NIEMCY ROSJA I IZRAEL2019.05.24 8:11
GDY W 2015 ROKU POLACY DALI KOPA ZYDOKOMUNIE I ZACZELI SAMI RZADIC W POLSCE TO NIE PODOBA SIE NIEMCOM ROSJI I ZYDOM .TRWA TERAZ ZMASOWANY ATAK NA POLSKI RZAD .TARGOWICA VEL ULICA I ZAGRANICA FINANSOWANA PRZEZ AGENDY ZAGRANICZNE BESZCZELNIE I BRUTALNIE ATAKUJE RZAD JAK WSCIEKLE PSY.
Reytan2019.05.24 13:38
PIS to rzady Izraela,a Kaczynski to Magdalenka i Okragly Stol Kiszczaka.
ASTOM2019.05.24 14:54
Na co tu ruski trollu liczysz?
edi2019.05.24 15:36
GŁOSUJEMY NA PiS inaczej POstKOmuniści załatwią nas na POKOlenia
Major Żbik2019.05.24 16:43
Tak będzie.
Reytan2019.05.26 12:13
PIS to Zydzi,masoni,i Targalski.
Polak2019.05.27 14:35
Akurat w 2015 zydokomuna wróciła do władzy. Sugerowałbym mniej propagandy zgodnej z linią partii, więcej myślenia.