Abp Jędraszewski: Potrzeba wdzięczności Bogu za dar Niepodległej, za cud jej wskrzeszenia! - zdjęcie
11.11.20, 20:05Fot. Joanna Adamik (Archidiecezja Krakowska) via Flickr

Abp Jędraszewski: Potrzeba wdzięczności Bogu za dar Niepodległej, za cud jej wskrzeszenia!

39

Wdzięczność jest przejmującym i głębokim przejawem szlachetności serc – mówił metropolita zaznaczając za kard. Karolem Wojtyłą, że tam gdzie jest dar, tam też jest zmaganie. – To nasze zmaganie musi być ciągle pogłębianym i coraz bardziej świadomym wyłanianiem się z naszej Ojczyzny. Najpierw przez pamięć – o ojcach naszej niepodległości, o Matkach-Polkach, o wielkiej i wspaniałej chrześcijańskiej tradycji, która jest najbardziej istotną tkanką polskich dziejów – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który w Narodowe Święto Niepodległości odprawił Mszę św. w intencji ojczyzny w katedrze na Wawelu.

Odwołując się w czasie homilii do liturgii Słowa arcybiskup podkreślił, że Boża miłość do ludzi wyraziła się w zbawczym dziele Jego Syna. – Jezus Chrystus uczy nas człowieczeństwa. Jest kluczem do zrozumienia tego, kim każdy z nas jest. Dzięki Niemu i poprzez Niego rozpoznajemy całą godność bycia człowiekiem, która sprowadza się do posłuszeństwa woli Ojca i ukochania człowieka – aż po śmierć – mówił metropolita krakowski dodając, że tak rozpoczęła się cywilizacja miłości, dzieje chrześcijańskiej Europy, których przykładem od wieków jest patron dzisiejszego dnia św. Marcin z Tours.

Arcybiskup zaznaczył, że cywilizacja miłości jest źródłem autentycznego patriotyzmu – miłości do Ojczyzny. Podstawowe fundamenty, które łączą Polaków nakreślił Karol Wojtyła w poemacie „Myśląc Ojczyzna”. Są to: wspólny język, wspólna ziemia, wspólna chrześcijańska historia i tradycja, a także odpowiedzialność za tworzenie wspólnego dobra. – To jest właśnie res publica, rzecz wszystkich, bo wszyscy się z tej ojczyzny wyłaniamy i wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby jej służąc tworzyć wspólne dobro. To jest właśnie Rzeczpospolita – mówił metropolita.

Abp Marek Jędraszewski przywołał list hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego do swojej żony Reginy, który pisał kilka godzin przed śmiercią pod Cecorą przed 400 laty. „Na wypadek jaki bądź zalecam Waszej Miłości najukochańszej Małżonce miłość do dziatek, pamięć na me zwłoki, bo je styrałem ku usłudze Rzeczypospolitej. (…) W tym mnie modlitwom i łasce Waszej Miłości najukochańszej Jejmości polecam. I dziatki nasze na Pana Boga pamiętać upominam”. – Prawdziwy program dla Matki-Polki. Ma uczyć dzieci wiary i miłości do Boga. Ma uczyć syna pamięci o ojcu, który poległ. Ma dbać o grób męża – komentował metropolita i dodawał, że Regina Żółkiewska uczyła kolejne pokolenia miłości do Ojczyzny – jej prawnukiem był marszałek wielki koronny, a później król Jan III Sobieski.

Odwołując się do wydarzeń z listopada 1918 r., gdy dokonał się cud odzyskania niepodległości, arcybiskup zwrócił uwagę, że było to możliwe po latach niewoli, bo do głosu doszło nowe pokolenie Polaków, którzy poświęcali się dla Ojczyzny, aby zbudować na nowo „wolności fundamenta” i „wolności wznieść na nowo sztandary”. Metropolita zauważył, że był to zbiorowy wysiłek żołnierzy, oficerów, a także wielkich polityków, których dziś uważamy za ojców niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa. – Wiele różniło ich między sobą – w programach, w osobistej wrażliwości, w wizjach. Ale łączyło ich jedno – miłość do Polski. Wiedzieli, że trzeba pokonywać wszystkie różnice, jakie są między nimi, by Polska zmartwychwstała – podkreślał abp Jędraszewski.

Metropolita zastanawiał się, dlaczego to nowe pokolenie, dlaczego polscy chłopcy nie ulegli pokusie bolszewickiej propagandy. W jakiejś mierze odpowiedź na to dawał Józef Piłsudski wspominając własną matkę. „Nieprzejednana patriotka, nie starała się nawet ukrywać przed nami bólu i zawodów z powodu upadku powstania (1863 r.), owszem, wychowywała nas, robiąc właśnie nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczyzny”. – Wracamy z wdzięcznością wobec Boga, który dał nam takie pokolenie, który dał nam takie matki, który dał nam taką historię, który dał nam taką Ojczyznę, z której się wyłaniamy, by się móc pojąć – mówił abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że te słowa wdzięczności wobec Boga kierowane są w w roku 100-lecia urodzin Karola Wojtyły i Cudu nad Wisłą, ale także w obliczu nowych zagrożeń: pandemia; próby wprowadzenia do Polski antychrześcijańskiej, neo-marksistowskiej kultury; pogarda dla świętości poczętego życia; poniżania godności matki, która chce urodzić noszone pod jej sercem dziecko; zbluzganie piękna polskiego języka; ataki na kościoły i narodowe świętości; absolutyzacja wolności aż po anarchię. – W gruncie rzeczy po to, żeby komuś innemu, na nowo oddać władanie nad Polską i tak lekko, bez refleksji zrezygnować z niepodległości, dla której tak wielu cierpiało, ginęło, modliło się i ciągle nie traciło nadziei – mówił abp Marek Jędraszewski.

Arcybiskup podkreślił, że dziś konieczna jest wdzięczność Bogu za dar Niepodległej, za cud jej wskrzeszenia. – Wdzięczność jest przejmującym i głębokim przejawem szlachetności serc – mówił metropolita zaznaczając za kard. Karolem Wojtyłą, że tam gdzie jest dar, tam też jest zmaganie. – To nasze zmaganie musi być ciągle pogłębianym i coraz bardziej świadomym wyłanianiem się z naszej Ojczyzny. Najpierw przez pamięć – o ojcach naszej Niepodległości, o Matkach-Polkach, o wielkiej i wspaniałej chrześcijańskiej tradycji, która jest najbardziej istotną tkanką polskich dziejów – mówił metropolita krakowski i dodawał, że mamy się zmagać przez miłość – ofiarną i bezinteresowną; przez wierność, by w chwilach próby nie rezygnować z ideałów i przez gotowość na cierpienie.

Spod Cecory, sprzed 400 lat dobiegają nas słowa hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego „I dziatki nasze na Pana Boga pamiętać upominam”. Wpisując się w głos hetmana wołamy dzisiaj: Boże, coś Polskę…, Ojczyznę wolną pobłogosław…” – zakończył abp Marek Jędraszewski.

Diecezja.pl

Komentarze (39):

Ty Jędraszewski2021.11.6 12:55
Przypomnę Ci kto doprowadził do utraty niepodległości n ponad 123 lata. To Kościół Katolicki, a w szczególności nuncjusz papieski Saluzzo, który to po uchwaleniu dnia 3 maja 1791 roku konstytucji, natychmiast donosił do Rzymu, że ustawa majowa była zamachem stanu w Polsce. Papież Pius VI dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i jej rozbioru. Zaborcy zaś gwarantowali Kościołowi nienaruszalność praw i dóbr. Papież Pius VI 24.02.1792 r. skierował brewe dziękczynne do Katarzyny II, w którym nazwał ją heroiną stulecia i sławił jej podboje. Wśród nich wymienił pierwszy rozbiór Polski. Papież Pius VI pobłogosławił targowicę i wyraził życzenie: "aby stworzenie konfederacji stało się początkiem niewzruszonej spokojności i szczęścia Rzeczypospolitej" Tak też Jędraszewski przestań ściemniać. Przydałby się teraz taki Tadeusz Kościuszko - oj sporo biskupów do wieszania.
ala2020.11.29 14:01
Nie ważne jak bardzo trudne są dla nas tematy poruszane przez totalnych nie mamy prawa nikogo obrażać. Swoim zachowaniem musimy pokazywać że droga którą idziemy jest słuszna. W przeciwnym przypadku skończymy w tym samym miejscu w którym jest dzisiaj lewica
Droga alu2021.11.6 12:58
gdyby nie masoneria (wolnomularze) i lewica - to katolicy dalej by mieszkali w podziemnych miastach typu turecka Kapadocja.
antoni.s2020.11.13 11:00
Gdyby nie kościelna okupacja nie byłoby targowicy, rozbiorów i nie potrzebne by były wykrwawiające powstania, polska by była potężna, przez was jest śmieszna, wy podstępne, fałszywe, bez przerwy knujące pasożyty.
Anonim2020.11.12 18:10
O rozbiorach z dyletantem i człowiekiem złej woli dyskutować nie ma sensu. Ale warto pamiętać, że Polska wygrała w 1920, przegrała w 1945, ale w 1989 zniszczyła cały Związek Radziecki, dlatego putin tak nas nienawidzi. Mszcząc się, zamordował Lecha Kaczyńskiego, ale Polacy wybrali innego, młodszego prawicowego Prezydenta i dalej nie poddają się rosji. W międzyczasie wyrosła ordynarna komuna na zachodzie Europy i nie wiadomo, jak długo będziemy się bronić. Być może czeka nas kolejne cierpienie. Ale w końcu Bóg postawi tamę złu i zniszczy niegodziwców. I agresywnych kłamców także.
Jarek2020.11.12 18:34
I kto jest dyletantem? Przeczytaj to co napisałeś. To gdzie Polska (pod czyimi wpływami) znalazła się w 1945 roku, zostało przesądzone już 1943 na konferencji w Teheranie. To Churchil w podzięce za bitwę o Anglię i Roosevelt (który pewnie nie wiedział gdzie leży Polska) sprzedali Polskę Stalinowi. Jeśli chcesz dyskutować o historii, to podaj jakiś konkretny fakt, a nie wyświechtane slogany narodowców.
@Jarek2021.11.6 12:56
Nie oczekuj myślenia i wiedzy od troglodytów.
Anonim2020.11.13 11:04
Idź do zakrystii zadrzyj komeżkę, to ci lepiej wychodzi niż prawienie o historii.
Jarek2020.11.12 17:25
A kto spowodował, że Polska zniknęła z mapy świata? Biskupi i nuncjusz apostolski oraz Papież Pius VI, który poprosił Carycę Katarzynę o interwencję w Polsce. Historia, nieuki, historia. Ze strony kościoła nie spotkało Polski nic dobrego. Przydałby się teraz taki Tadeusz Kościuszko - on powiesił tych biskupów, którzy uczestniczyli w Konfederacji targowickiej. Obecnie też by się kilku znalazło podobnie podłych.
Jarek2020.11.12 17:16
Pracujący w Brazylii ks. Robert Chrząszcz został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Decyzję papieża Franciszka ogłosiła w środę w południe Stolica Apostolska. Pewnie będzie wrogiem nr 1. Ale dobrze Papież Franciszek zabierze się za tych leśnych dziadków - zwłaszcza w Archidiecezji Krakowskiej.
B.2020.11.12 17:03
Miłosierny Panie Boże, dziękujemy za niepodległą Ojczyznę, za poświęcenie tych Polaków, którzy ją wywalczyli i za mądrego arcybiskupa Jędraszewskiego! Wspieraj, Panie Boże, ludzi dobrej woli i racz zatrzymać napierające na nas ze wszystkich stron zło!!!
Wiwat logika2020.11.12 16:33
W 1918 Maryja i jej syn kibicowali Polsce i dzięki temu powstała. A w 1939 kibicowali oni widocznie Niemcom a w Jałcie Stalinowi. Czy oni nie mogliby się zdecydować raz a dobrze???
B.2020.11.12 17:15
Pan Bóg to nie dobry wujek, który zawsze ratuje wyrodnego czasem siostrzeńca. Twój wpis świadczy o tym, że nigdy nie zadałeś sobie trudu, żeby z dobrą wolą zwrócić się ku Bogu, a ludzi wierzących wyśmiewasz w sposób prymitywny. Jesteś żałosny!
Tylko Prawda2020.11.12 17:59
Ale przecież prawdę napisał. Nie można myśleć w ten sposób jak ty to robisz. Taki typ myślenia sprawia, że ośmieszasz siebie i ten sposób argumentacji.
DoPierdlaKleroZbokówOkutanychZłotymiSzlafrokami2020.11.12 13:53
Żałosny klero dziadyga - społeczny pasożyt, całe życie w luksusie w zamian za kato brednie i wypierdy okolicznościowe.
jle_ffm2020.11.12 9:27
No ależ tę wdzięczność okazuje co roku bardzo hucznie 'patriotyczna młodzież' na ulicach Warszawy,
Natalja Siwiec2020.11.12 10:26
Oj pieknie wyrażają........... Ostatnio spalili komuś mieszkanie i zdemolowali Empik.
Kiki2020.11.12 8:56
"Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny." Wegecjusz "Szlachetne zdrowie, nikt sie nie dowie, jako smakujesz, az sie zepsujesz." Jan Kochanowski "Niech Pan Jezus będzie światłem dla Ziemi Świętej, w której narodził się jako Zbawiciel człowieka, i gdzie nadal trwa oczekiwanie wielu ludzi, którzy pomimo utrudzenia, ale nie tracąc nadziei, oczekują dni pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu." Papiez Franciszek Czlowiek rodzi sie tam, gdzie panuje pokoj.
XYZ2020.11.12 8:36
On szuka głupszych od siebie.
Jakub2020.11.12 3:15
Ma ks. abp całkowitą rację! To prawdziwie był cud Boski, z którym wtedy Polacy potrafili współdziałać, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
B.2020.11.12 17:08
Jeśli się dokładniej pozna okoliczności powstania niepodległej Polski, jeśli się zrozumie, że wówczas cała Europa była właściwie przeciwko Niepodległej, a mimo to Polska znalazła się na mapie Europy, widać wyraźnie, że doświadczyliśmy wówczas wspomagającej łaski Pana Boga.
Jarek2020.11.12 17:23
A kto spowodował, że Polska zniknęła z mapy świata? Biskupi i nuncjusz apostolski oraz Papież Pius VI, który poprosił Carycę Katarzynę o interwencję w Polsce. Historia, nieuki, historia. Ze strony kościoła nie spotkało Polski nic dobrego.
Jakub2020.11.12 19:54
do Jarek 17:23. Głupcze, mówimy o odpowiedź Pana Boga na modlitwy i czyny pokoleń Polaków podczas zaborów! A posługa Kościoła pomaga wierzyć i oczekiwać zbawienia. Poczytaj sobie i porównaj świat pogański i chrześcijański i wtedy wyrokuj zakłamany satanokomuchu.
gleen2020.11.12 0:46
Dziękujemy za rozbiory, 2 wojny światowe, 40 lat komunizmu, księży pedofili, pandemię i pytamy co jeszcze.... i dlaczego nas tak nienawidzisz ???
Anonim2020.11.12 18:05
Polska wygrała w 1920, przegrała w 1945, ale w 1989 zniszczyła cały Związek Radziecki, dlatego putin tak nas nienawidzi. Mszcząc się, zamordował Lecha Kaczyńskiego, ale Polacy wybrali innego, młodszego prawicowego Prezydenta i dalej nie poddają się rosji. W międzyczasie wyrosła ordynarna komuna na zachodzie Europy i nie wiadomo, jak długo będziemy się bronić. Być może czeka nas kolejne cierpienie. Ale w końcu Bóg postawi tamę złu i zniszczy niegodziwców.
Anonim2020.11.11 23:38
O ile uda się nam ją wskrzesić, w sobie przede wszystkim, obudzić się z jakiegoś kolonialnego koszmaru.
Anonim2020.11.11 22:00
Dziękujemy Ci Panie za dar wskrzeszenia Polski . Dla kleru Panie , dla kleru . Znów możemy brać czynny udział w rządzeniu naszym krajem wespół ze współczesną magnaterią , która bez naszego przyzwolenia ( błogosławieństwa ) nie potrafiłaby rządzić . Jak za dawnych dobrych czasów . Bez naszego wsparcia i otumaniania maluczkich rządzący niewiele by wskórali . Dziękujemy Ci Panie za tę Polskę z szarą eminencją Rydzykiem przy boku Jarka . Bez jego rad rządzący by błądzili we mgle . Taka Polska nam pasuje i musimy bronić swych konkordatowych zdobyczy przed wrogim zdroworozsądkowym elementem . Szkoda tylko Panie Boże , że nasza pedofilia się ujawniła . A tak dobrze jej było w ukryciu . Wszyscy , łącznie z wiernymi byliśmy tacy zadowoleni z tego dyskretnego stanu rzeczy . Był spokój a teraz jest zawierucha . Nie prosicie Boga o to by znów nastał spokój i wszyscy milczeli , całowali w rękę , wsłuchiwali się w to co Bóg ma do powiedzenia przez zalepione łajnem zakłamane usta księdza ? Nie prosicie Boga by wróciły stare dobre czasy ?
Vixen2020.11.11 21:29
Okaż, gadatliwy starcze, że to czynniki nadprzyrodzone doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, a będę im wdzięczny.
DJ Jędru2020.11.11 21:16
manager zespołu Paetz Sex Boys.
Anonim2020.11.11 21:14
Jędruli nagle się niepodległość podoba... Sprzedałby ją za 30 srebrników, jakby ktoś chciał kupić.
"do głosu doszło nowe pokolenie Polaków"2020.11.11 21:14
Teraz też dochodzi - błyskawicznie!
🎃Jaceniacka2020.11.11 21:13
Wystarczyło 5 lat rządów PIS i mamy państwo wyznaniowe. Sojusz władzy i kościoła , który polega na tym ,że państwo płaci kościołowi za pomoc w wygrywaniu wyborów jest możliwy tylko w Polsce. Bowiem tylko u nas jest wystarczająca ilość słabo wykształconych fanatyków religijnych - jak pokazują statystyki głownie mieszkańców wiosek i miasteczek we wschodniej części kraju - których księża szantażują piekłem na kogo głosować. I to się prędko nie zmieni a szczególnie jak ministrem edukacji został pracownik KULu.
matis892020.11.11 21:59
Gadasz lewacką ciemnotę. Otóż PIS to najbardziej lewacka partia ze wszystkich. To PIS popiera satanistyczny, masoński i apokaliptyczny projekt państwa bezgotówkowego do Znamienia Bestii. Lewaki masowo popierają PISowski satanistyczny projekt państwa bezgotówowego. Mało tego lewaki są dumni z naznaczenia ich przez PIS i dumnie noszą PISowskie kondony twarzowe. Lewaki mówią że pierwsi poddadzą się PISowskiemu szczepieniu bublami i szajsem. Obecnie to lewakoateiści są największymi PISiorami.
moly2020.11.12 0:02
A ja mysle ze sie zmieni wkrotce. I nominacja p. Czarnka to przyspieszy. Te glupie akcje ekipy katolicko - rzadzacej powoduja mobilizacje i opadniencie firanek z oczu bardziej przyzwoitym katolikom. Ludzie ktorza maja jakos przyzwoitosc wiedza ze to jest zle. Przestana korzystac z uslug kk ( chrzciny, pogrzeby) ; i beda zadac zmian. Serio, ekipa z czasow PRL miala wiecej zdrowego rozsadku ( lub byla bardziej pragmatyczna).
jędraszewski wypierdalaj2020.11.11 20:51
j.w
moly2020.11.12 0:04
Serio!
Czemu księża są takimi skurwysynami?2020.11.11 20:17
A co ty możesz wiedzieć o niepodległości watykańska mendo? Spadaj do swojego lawendowego ogródeczka i bierz pomniki wojtyły bo niedługo będą burzone!
matis892020.11.11 22:13
Hehe tak mówią lewakoateiści czczący masowo swojego pana Głowę Watykanu Bergoglio który stanął na czele lewandowej gej mafii i pedofili.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.11.11 20:15
Dzban jedraszewski zapomniał przez kogo straciliśmy niepodległość?? To mu przypomnę Targowicę... Śmiało jedraszewski...podaj kto podpisał się pod dokumentem Targowicy...oooo...surprise...sami biskupi kardynałowie nawet Prymas... Plus kilku szkachetek...a przypomnieć arcybiszkoptowi co z takimi potem zrobił niejaki Kościuszko?? I nie pomogły sukienka ani torebka po cukrze ani nawet dwa patyki na krzyż... wypyerdalać pedofilne klechy z polski! won wy koloratkowe chüje!!!